00137415_0
Expansion module LON FTT 10


00134503_0
LonMark-Partner


00137415_0
00134503_0

Type EM-LON

Интерфейс LonWorks за контролери EASYLAB и адаптерни модули

Разширителен модул за контролери EASYLAB за лабораторни камини, контролери за помещения, контролери за изтегляне на въздух, контролери за подаване на въздух и адаптерни модули, за вграждане на контролери за обемен разход на помещения или индивидуални контролери за обемен разход към централизирана система за управление на сграда

 • Интерфейс LonWorks FTT-10A
 • Комуникация само с помощта на стандартни мрежови променливи (SNVT)
 • Разширителният модул е монтиран в корпуса с основния компонент на EASYLAB
 • Лесно модернизиране
 • Сдвоени клемни блокове за мрежа LonWorks
 • Бутон на щифта за обслужване и съответната сигнална лампа


Интерфейс към централизирана система за управление на сграда

 • Когато се използва на контролер с активна функция за управление на помещения (RMF), модулът гарантира също измервателни точки за цялото помещение, напр. за пълните обемни разходи или консолидирани аварийни сигнали
 • Когато се използва на единичен контролер: измервателни точки за обемната скорост на потока, аварийния сигнал, положението на лопатката на клапата или други
 • Настройка на централизиран режим на работа по подразбиране, напр. работа през нощта

Приложение

Приложение

 • Разширителен модул тип EM-LON за EASYLAB системата
 • Интерфейс LonWorks FTT-10A към централизираната система за управление на сградата
 • Измервателни точки за индивидуални контролери или за помещението
 • Интерфейс на помещението: Настройка на режими на работа на помещението по подразбиране със системата EASYLAB, системата увеличава или намалява кратността на въздухообмена, извежда действителните експлоатационни значения за помещението или оценени положения на лопатките на клапите, консолидирани аварийни сигнали
 • Интерфейс на контролера: Настройка по подразбиране на режима на работа за единичен контролер на лабораторна камина, извежда индивидуалните експлоатационни значения, като напр. обемни скорости на потока за единични контролери или индивидуални аварийни сигнали
 • Могат да се използват с контролер EASYLAB TCU3 за лабораторна камина, подаване на въздух, изтегляне на въздух или диференциално налягане и с адаптерен модул TAM
 • За използване в лаборатории, чисти помещения във фармацевтичната и полупроводниковата промишлености, операционни зали, реанимационни отделения и офиси с много взискателни изисквания към управлението
 • Заводски монтиран или за модернизиране в корпуса на основния компонент на EASYLAB

Специални характеристики

 • Мрежа със свободна топология LonWorks с произволен брой клонове (звезда, линейна шина и произволни комбинации)
 • Комуникация само с помощта на стандартни мрежови променливи (SNVT)
 • Интерфейс на данни за контролер EASYLAB или за EASYLAB помещение с различни функционални профили
 • Желателна е системната интеграция (привързване) в LonWorks мрежата

Описание

Части и характеристики

 • Микропроцесор със записана в енергонезависима памет основна програма за зареждане на приложения на LonWorks
 • Трансивер FTT-10A на LonWorks – свободна топология – усукана двойка
 • Сдвоен клемен блок за LonWorks мрежа (просто окабеляване)
 • Бутон на щифта за обслужване и съответната сигнална лампа за изпращане на Neuron ID, необходим за системна интеграция
 • Две сигнални лампи, за да посочват „изпращане на данни“ и „получаване на данни“

Конструктивни характеристики

 • Размерите на дънната платка и точките на закрепване съответстват на дънната платка и корпуса на EASYLAB
 • Закрепване с винтове
 • Щифтов цокъл за свързване на модула към дънната платка на TCU3 или TAM

Техническа информация

 • Order code
EM-LON 00131144_0
① Plug base for connection with the EASYLAB main PCB
② Terminals for the LonWorks network
③ Service pin push button and corresponding indicator light
④ Indicator lights – data transfer


em_lon

Изтегляния

информация за продукт

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65