Производство

Високо качество на изделията в резултат от високото качество на производствотоВисокото ниво на качество, което прилагаме при разработването, също прилагаме към производството. Съвременно производствено оборудване и добре обучени и компетентни служители гарантират отлично качество на продукцията и кратки срокове на доставка - по целия свят и независимо от действителното производство на обекта.

Производствената система на TROX

Фирмите, които искат да изпълнят изискванията на клиентите по отношение на критериите за успех, като например разходите, качеството и надеждността на доставката, трябва да приложат ефикасна производствена система. Такава система включва елементи на философията KAIZEN, които се изискват като основа за всички по-нататъшни дейности по оптимизация, както и на редица инструменти за подобряване, които могат да бъдат използвани в зависимост от съответната ситуация. Производствената система на TROX е предназначена да помогне на всички производствени предприятия на TROX GROUP да съгласуват структурите си и организацията им по такъв начин, че да се достигне непрекъснато подобряване на фирмената култура. 

Най-високото качество на производство с най-съвременната технология на производството

Производството на TROX е отлично благодарение на съвременното високотехнологично оборудване Машините ни отговарят на най-високите изисквания за качество, както нашите собствени, така и тези на клиентите ни.

Това ни позволява да разработваме решения, които са от изключително качество и в същото време са енергийно ефективни. За да постигнем амбициозните си цели за качество, ние тясно си сътрудничим с доставчиците за съвместно разработване и конфигуриране на специално оборудване, което отговаря на изискванията за изделията ни и на изискванията на клиентите ни.


Интересите на служителите ни по отношение на квалификация, безопасност на труда, ергономичност и лесно техническо обслужване, се запомнят от ранния етап на планиране.

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65