Програма за избор Easy Product Finder

Новият Easy Product Finder на TROX

Бърз. Надежден. Новаторски.


Easy Product Finder от TROX стана жизнен инструмент в строителството на инженерни комуникации на сгради. Интуитивната потребителска концепция е лесна за употреба. Потребителите имат възможността свободно да проектират и конфигурират индивидуалните работни места. Записите от клавиатурата и клавишите за бърз достъп позволяват на потребителите да работят по-бързо.


Отделно от допълнителните групи изделия, които вече са достъпни в Easy Product Finder, като напр. системите за управление на TROX, LABCONTROL и въздушните дифузори от TROX HESCO Швейцария, навигацията и обработката на Easy Product Finder също е била подобрена.

Подобреният пряк достъп до избора на изделие и структурата на проекта, лесното добавяне и променяне на елементите на проекта, току що интегрираното търсене за бързо проектиране и напълно преработеният интерактивен съветник за помещението - сега и за системи за управление - позволяват бърза, надеждна и иновативна работа.

След създадаването на проекта на обекта, спецификацията на материалите, включваща основните технически данни, може да бъде създадена, експортирана и изтеглена.

Информацията за цените може да бъде поискана и чрез достъп до TROX NET.

Изтеглете Easy Product Finder
Изтеглете Easy Product Finder 64bit
Изтеглете Easy Product Finder (.msi за фирми/IT администратори)
Изтеглете Easy Product Finder 64bit (.msi за фирми/IT администратори)

  • Към специален интернет
Изтеглете Easy Product Finder
Изтеглете Easy Product Finder (.msi за фирми/IT администратори)

  • Условия за използване на Easy Product Finder
TROX GmbH потвърждава, че текущият софтуер на TROX Easy Product Finder (EPF) и неговите актуализации могат да бъдат изтеглени и използвани безплатно.
  • Този лиценз не е изключителен. TROX GmbH си запазва всички права да работи върху и да модифицира софтуера.
Поддръжка на операционни системи
Поддържат се следните операционни системи:
Windows XP със SP3
   - Windows 7

Забележка: Ако все още нямате инсталиран .NET-Framework 4.0, ще бъдете информирани по време на инсталирането на програмата Easy Product Finder и ще можете да изпълните инсталацията.

  • Съвместимост и поддръжка на предишните версии:
Ние ви препоръчваме да използвате новия Easy Product Finder 2, така че да сте винаги на съвременно ниво.
Моля, отбележете, че предишните Ви проектни файлове не са съвместими за използване в новия Easy Product Finder 2. Поддръжката за Easy Product Finder 1.x ще спре в края на 2012 г.

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65