Международният център за противопожарна защита в числа

Обща площ на сградата: 869 м²
Размери: 14,3 м x 60,8 м
Височина на сградата: 11,62 м
Обем:10 102 м3
Площ на лабораторията за изпитване на пожар: 654 м²
Обща използваема площ на техническите, изложбените и семинарните помещения: 1 074 м²
Димоотводна тръба: височина 16 м, диаметър 1,60 м

Изследвания за повишена безопасност

Сърцето на Международния център за противопожарна защита е пещ с размери 4 х 5 х 5 м, която е достатъчно голяма, за да се изпитват дори най-големите клапи за тунели, които се използват за отвеждане на дим от тунели, подземно метро или ЖП гара.


В най-модерната лаборатория за противопожарна защита в Европа, TROX провежда пожарни изпитвания предимно за класификация за противопожарна защита на строителни изделия за вентилация и климатизация, в съответствие с национални и международни стандарти.


Освен това, могат да се провеждат научни експерименти, за да се изследват конкретни проблеми за противопожарна защита, извън изискванията на стандартите. Техническата апаратура в Центъра за противопожарна защита е подходяща също и за извършване на експертни изследвания и докладване.

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65