Ограничения на отговорността

Декларация от TROX GROUP за авторските права,  2008

Документите, поместени от TROX на този сървър в световната компютърна мрежа могат да се използват, копират и разпространяват при спазване на посочените тук условия. Всяко копие трябва да включва изцяло декларацията за авторските права. Документите или части от тях не могат да се използват с търговска цел - те са предназначени само за информация в рамките на дадена организация.

Публикуваните на този сървър в световната компютърна мрежа документи са предназначени само за информиране и не съдържат явна или неявна декларация за предоставяне на гаранции. Горното включва следните конкретни случаи, без да се ограничава само до тях: гаранция за използване по обичайното предназначение, гаранция за използване със специална цел и установени със закон гаранции. Възможно е публикуваните от TROX документи да съдържат технически неточности и печатни грешки. TROX може по всяко време да изменя и допълва приведената тук информация.

Ограничения на отговорността

Покупката на стоки и услуги се извършва съгласно стандартните правила и условия на TROX GROUP.

Гаранциите са в сила само при наличие на изричен договор между клиента и Компанията. Приведените в документите описания са само за обща информация. Те не гарантират конкретни свойства на изделията или тяхната приложимост за определена цел. Предназначението им е само за обща информация. Показаните на илюстрациите изделия и системи са предназначени само да онагледят възможните варианти. На илюстрациите може да са показани изделия и системи, модифицирани съгласно изискванията на определен клиент, които се предлагат само по специална поръчка. Някои от изделията и системите, описани в документите може да включват специфично оборудване, което се доставя само срещу допълнително заплащане.

Информацията относно обема на доставките, външния вид, работните характеристики, масата и размерите на изделията е валидна към момента на публикуване на документите и подлежи на промяна по всяко време. Последното издание отменя всички предходни версии.

Внимание

Този уебсайт е оптимизиран за Internet Explorers 6.x / 7.x (външна връзка) или Mozilla Firefox 3.x (външна връзка) и разделителна способност на екрана 1024 x 768 пиксела.

За използване на някои страници са необходими допълнителни програми: Acrobat Reader (външна връзка) или Macromedia Flash (външна връзка).

Подробна информация за тези безплатни програми, както и последните им версии може да намерите на уебсайтовете на фирмите, които ги доставят. За целта може да използвате горните връзки.

Реализация

За допълнителна информация относно този уебсайт и за техническо съдействие се обръщайте към нашия мрежов администратор. Система за управление на съдържанието: Infopark CMS Fiona

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65