I. Политика за поверителност

Радваме се, че посещавате нашия уебсайт. Ние уважаваме Вашата поверителност. Защитата и сигурността на данните при използване на нашия уебсайт са много важни за нас. С тази политика за поверителност бихме искали да Ви информираме кои данни се събират, когато използвате нашия уебсайт и за какви цели използваме тези данни. В тази връзка бихме искали да Ви информираме и за Вашите права.

II. Контролер

TROX Austria GmbH Lichtblaustraße 15
1220 Виена - Австрия
Телефонен номер: +43 1 250 43-0
E-mail: trox-at@troxgroup.com Съд по регистрацията: Handelsgericht Виена

Номер в регистъра: Firmenbuchnummer 94428s

III. Длъжностно лице по защита на данните

Нашето дружество разполага с длъжностно лице по защита на данните. DPO Consult GmbH

Karl Pusch (GF)
Joanneumring 18
8010 ГРАЦ - АВСТРИЯ
Телефонен номер: AT: 0800224488 DE: 08002244880
E-Mail: dpo@dpo.at Registergericht: GRAZ

IV. Надзорен орган за защита на данните.

Органът за защита на данните е надзорният орган за защита на данните, създаден съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и Директивата за защита на данните за сектора на правоприлагането в Австрия.

Австрийски орган за защита на данните

Barichgasse 40-42
1030 Виена
Телефонен номер: +43 1 521 52-25 69
E Mail: dsb@dsb.gv.att

V. Обработване на данни

Ние обработваме Вашите данни за следните цели:

Мерки за привличане на клиент

Подкрепа за съществуващи клиенти за поддържане и подобряване на непрекъснати договорни отношения; мерки за лоялност на клиентите и рекламни мерки, продажби, комуникация и помощ за клиенти, управление на жалби и оттегляне.

Изпълнение на поръчки въз основа на вътрешна оценка на нуждите Изпращане на бюлетини

Обработване на поръчки

Обработване на запитвания на клиенти и предоставяне на предложения Заявки за каталози, ценови листи и др. чрез началната страница

VI. Правно основание за обработване на данни

Ние обработваме лични данни въз основа на следните правни основания: Член. 6, параграф 1, буква а ОРЗД - ЕС

Субектът на данните е дал съгласие за обработване на лични данни, отнасящи се до него, за една или повече конкретни цели

Член 6, параграф 1, буква б ОРЗД - ЕС

Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данни е страна, или за изпълнението на преддоговорни мерки, предприети по искане на субекта на данните

Член 6, параграф 1, буква в ОРЗД - ЕС

Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, на което се подчинява администраторът Чл. 49(1)(a) ОРЗД на ЕС (при липса на Щит за неприкосновеност)

Субектът на данните е дал своето изрично съгласие за предложеното предаване на данни, след като е бил информиран за потенциалните рискове за него или нея, свързани с такова предаване на данни при липса на решение за адекватност и подходящи гаранции

VI.1. Период на съхранение

Освен ако в тази политика за поверителност не е посочен по-конкретен период на съхранение, Вашите лични данни ще останат при нас, докато целта на обработването на данните вече не е приложима. Ако подадете обосновано искане за изтриване или отмените съгласието си за обработване на данни, Вашите данни ще бъдат изтрити, освен ако не съществуват други допустими от закона причини за съхранение на Вашите лични данни (напр. срок на съхранение съгласно данъчното или търговското законодателство); в последния случай данните ще бъдат изтрити, след като тези причини вече не са приложими.

VII. Онлайн присъствие

VII.1. Използване на бисквитки

a. Същност и цел на обработването

Както много други уебсайтове, ние също използваме така наречените „бисквитки“. Имате възможност да зададете Вашите предпочитания в Инструмента за управление на съгласие за бисквитки.

Може да видите кои бисквитки за каква цел използваме тук: {БИСКВИТКИ}

Бисквитките са прости файлове, които съхраняват информация за нашия уебсайт и използването му от Вас. Тези малки файлове се създават по избор автоматично от Вашия браузър, когато използвате нашия уебсайт и се съхраняват локално на съответното крайно устройство. Това не означава, че в резултат на това получаваме пряка информация за Вашата самоличност. Използването на бисквитки служи, за да направи използването на нашето предложение по-приятно за Вас.

Поради това обикновено има разлика между технически бисквитки и несъществени бисквитки.

Може да намерите периода на съхранение в Инструмента за съгласие за бисквитки, който се показва, когато посетите нашия уебсайт за първи път.

Техническите бисквитки („бисквитки на първата страна“)

са необходими за функционирането на уебсайта и са от съществено значение за навигацията и използването на неговите функции. Тези бисквитки не се съхраняват постоянно на Вашия компютър или устройство и се изтриват, когато затворите браузъра. Това са така наречените сесийни бисквитки).

Използваме следните технически бисквитки:

Несъществените бисквитки, от друга страна, са предимно функционални бисквитки, бисквитки за представяне, маркетингови бисквитки и бисквитки на трети страни, които позволяват например броят на посетителите и източниците на трафик да бъдат регистрирани и преброени, за да се измери и подобри представянето на уебсайта. Използват се и за установяване

дали определени страници изпитват проблеми или грешки, кои страници са най-популярни и как посетителите навигират в уебсайта.

Функционални бисквитки

Функционалните бисквитки се използват за съхраняване на въведена информация, като потребителско име или избор на език, и по този начин да предложат на посетителя на уебсайта подобрени и персонализирани функции въз основа на тази информация.

Бисквитки за представяне

Бисквитките за представяне се използват за проследяване на посещенията и индивидуалните дейности на уебсайтовете. Те се използват за статистически запис и оценка на използването на уебсайтове.

Маркетингови бисквитки и бисквитки на трети страни

Маркетинговите бисквитки и бисквитките на трети страни произхождат, наред с други, от външни рекламни агенции и се използват за събиране на информация за уебсайтовете, посетени от потребителя, напр. за създаване на насочена реклама за потребителя.

b. Правно основание за обработване

Използването на технически бисквитки („бисквитки на първата страна“) е възможно без съгласието на посетителя на уебсайта и е предмет на законния интерес от икономическото функциониране и оптимизиране на нашия уебсайт и услуги) по смисъла на чл. 6 (1) изречение 1, буква е от ОРЗД.

Използването на несъществени бисквитки, като функционални бисквитки, бисквитки за представяне, маркетингови бисквитки и бисквитки на трети страни, става със съгласието на посетителя на уебсайта в съответствие с чл. 6, параграф 1 т. 1, буква. a DSGVO.

c. Категории данни

IP адрес на използвания браузър

Използвана операционна система Интернет връзка ID на сесийната бисквитка

d. Получател

Можете да видите получателите на данни тук {БИСКВИТКИ}

e. Срокове на съхранение

Потребителят може да настрои своя уеб браузър по такъв начин, че съхраняването на бисквитки на неговото крайно устройство като цяло да бъде предотвратено или да бъде питан всеки път дали е съгласен с настройката на бисквитки. След като бисквитките бъдат зададени, потребителят може да ги изтрие по всяко време. Как става това е описано във функцията за помощ на съответния уеб браузър.

Общото деактивиране на бисквитките може да доведе до функционални ограничения на този уебсайт.

f. Правни/ договорни изисквания

Предоставянето на Вашите лични данни чрез бисквитки е доброволно в случай на несъществени бисквитки и е единствено въз основа на Вашето съгласие (т.нар. бисквитки за включване). Можете също така да предотвратите използването на предварително зададени технически бисквитки (т.нар. бисквитки за отказ) чрез настройките на Вашия браузър. Въпреки това, ако не предоставите съгласие, услугата и функционалността на нашия уебсайт не са гарантирани. Освен това отделни услуги може да не са налични или да бъдат ограничени.

g. Предаване на трета държава

Не се обработват данни извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП).

h. Оттегляне на съгласието

Можете да оттеглите съгласието си за всички бисквитки по всяко време с ефект за в бъдеще в настройките на Вашия браузър.

i. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Като отговорно дружество, ние не използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране, когато събираме бисквитки.

VII.2. Бележка за Google Ads

Бисквитките се използват за персонализиране на рекламите.

VII.3. Бюлетин

a. Същност и цел на обработването

Вашите данни ще бъдат използвани само за изпращане по имейл на бюлетина, за който сте се абонирали. Вашето име е предоставено, за да можем да се обръщаме към Вас лично в бюлетина и, ако е необходимо, да Ви идентифицираме, ако желаете да упражните правата си като субект на данни. За да получавате бюлетина, е достатъчно да посочите своя имейл адрес.

Когато се регистрирате за получаване на нашия бюлетин, предоставените от Вас данни ще бъдат използвани изключително за тази цел. Абонатите могат също да бъдат информирани по имейл относно обстоятелства, свързани с услугата или регистрацията (напр. промени в предложението за бюлетин или технически обстоятелства). За ефективна регистрация се нуждаем от валиден имейл адрес. За да проверим дали регистрацията действително е направена от собственика на имейл адрес, ние използваме процедурата „двойно включване“. За тази цел регистрираме поръчката за бюлетина, изпращането на имейл за потвърждение и получаването на искания тук отговор. Не се събират повече данни. Данните се използват изключително за изпращане на бюлетина и не се предават на трети страни.

b. Правно основание за обработване

Въз основа на Вашето изрично съгласие (член 6, параграф 1, буква a от ОРЗД, чл. 7 от ОРЗД във връзка с § 107, параграф 2 TKG), ние редовно ще Ви изпращаме нашия бюлетин или сравнима информация по електронната поща на посочения от Вас имейл адрес.

c. Datenkategorien

E-mail Фамилия Име

d. Получател

Служители на отдел ИТ и маркетинг Доставчик на услуги за изпращане на бюлетина

e. Срокове на съхранение

В този контекст данните ще бъдат обработвани само докато е дадено съответното съгласие. След това те ще бъдат изтрити.

f. Правни/ договорни изисквания

Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно и се основава единствено на Вашето съгласие. За съжаление не можем да Ви изпратим нашия бюлетин без Вашето съгласие.

g. Предаване на трета държава

Не се обработват данни извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП).

h. Оттегляне на съгласие

Може да оттеглите съгласието си за съхранение на Вашите лични данни и използването им за изпращане на бюлетина по всяко време с действие за в бъдеще. Ще намерите линк за това във всеки бюлетин. Освен това може също да прекратите абонамента си директно на този уебсайт по всяко време или да ни информирате за оттеглянето, като използвате данните за контакт, предоставени в края на това уведомление за защита на данните.

i. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Като отговорно дружество, ние не използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране за това обработване на данни.

VII.4. Използване на Google Recaptcha

a. Същност и цел на обработването

За целите на защита срещу злоупотреба с нашите уеб формуляри, както и срещу спам, ние използваме услугата Google

reCAPTCHA във връзка с някои формуляри на този уебсайт. Чрез проверка на ръчно въведени данни тази услуга предотвратява извършването на злоупотреби на уебсайта от автоматизиран софтуер (т.нар. ботове). Това служи за защита на законните ни интереси в защитата на нашия уебсайт срещу злоупотреба и за безпроблемното представяне на нашето онлайн присъствие, които са по-важни от нашите интереси.

Google reCAPTCHA използва код, вграден в уебсайта, така нареченият JavaScript, като част от процеса на проверка, методи, които позволяват анализ на използването на уебсайта от Вас, например бисквитки. Автоматично събраната информация за Вашето използване на този уебсайт, включително Вашия IP адрес, обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В допълнение, други бисквитки, съхранявани от услугите на Google във Вашия браузър, се оценяват от Google reCAPTCHA.

Не се четат или съхраняват лични данни от полетата за въвеждане на съответния формуляр.

b. Правно основание за обработване

Обработването се извършва в съответствие с чл. 6 (1) буква е от ОРЗД въз основа на нашия законен интерес за подобряване на сигурността и функционалността на нашия уебсайт.

c. Категории данни

IP адрес, дата, препращащ URL адрес, приставки на браузър, информация за операционната система, бисквитки, настройки на потребителското устройство (напр. езикови настройки, местоположение, браузър и т.н.).

d. Получатели

Получатели на данните са вътрешни служители на отдел ИТ и Google като обработващ.

e. Срокове на съхранение

След като целта стане неприложима и прекратим използването на Google reCAPTCHA, данните, събрани в този контекст, ще бъдат изтрити.

f. Правни/ договорни изисквания

Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно и се основава единствено на Вашето съгласие. Без предоставяне на Вашите лични данни не можем да Ви предоставим достъп до предлаганото от нас съдържание и услуги.

g. Предаване на трета държава

Не се обработват данни извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП).

h. Оттегляне на съгласието

Може да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър, но имайте предвид, че ако направите това, може да не успеете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Моля, имайте предвид, че това може да ограничи функционалността на нашия уебсайт при използването му от Вас.

Допълнителна информация относно политиката на Google за защита на данните можете да намерите тук: https://policies.google.com/privacy. Може да оттеглите съгласието си за съхранение на Вашите лични данни по всяко време с действие за в бъдеще. Може да ни уведомите за оттеглянето по всяко време, като използвате данните за контакт, предоставени в началото на това уведомление за защита на данните.

i. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Като отговорно дружество, ние не използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране за това обработване на данни.

VII.5. Използване на Google Webfonts

a. Същност и цел на обработването

За да показваме нашето съдържание правилно и графично привлекателно в различните браузъри, ние използваме „Google Web Fonts“ (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ) на този уебсайт за показване на шрифтове. Политиката за поверителност на оператора на библиотека Google можете да намерите тук: https://www.google.com/policies/privacy/. Извикването на библиотеки със скриптове или библиотеки с шрифтове автоматично задейства връзка с оператора на библиотеката. Теоретично е възможно - въпреки че в момента също не е ясно дали и, ако да, за какви цели - операторът да събира данни на Google

в такъв случай. Допълнителна информация за Google Web Fonts можете да намерите на https://developers.google.com/fonts/faq и в политиката за поверителност на Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

b. Правно основание за обработване

Правното основание за интегрирането на Google Web Fonts и свързаното предаване на данни към Google е Вашето съгласие (чл. 6, параграф 1 буква а от ОРЗД).

c. Категории данни

IP адрес, дата, препращащ URL адрес, приставки на браузър, информация за операционната система, бисквитки, настройки на потребителското устройство (напр. езикови настройки, местоположение, браузър и т.н.).

d. Получатели

Получатели на данните са вътрешни служители и Google като обработващ.

e. Срокове на съхранение

Данните ще бъдат обработвани в този контекст само докато съществува съответното съгласие. Впоследствие те ще бъдат изтрити, при условие че няма законови задължения за задържане. За да се свържете с нас в този контекст, моля, използвайте данните за контакт, предоставени в началото на тази политика за поверителност.

f. Правни/ договорни изисквания

Предоставянето на лични данни не се изисква нито по закон, нито по договор. Правилното показване на съдържанието на стандартните шрифтове обаче не може да бъде възможно без него.

g. Предаване на трета държава

Google обработва вашите данни в САЩ.

h. Оттегляне на съгласие

Езикът за програмиране JavaScript обикновено се използва за показване на съдържанието. Следователно може да възразите срещу обработването на данни, като деактивирате действието на JavaScript във Вашия браузър или инсталирате JavaScript блокер. Моля, имайте предвид, че това може да доведе до функционални ограничения на уебсайта. Може да оттеглите съгласието си за съхранение на Вашите лични данни по всяко време с действие за в бъдеще. Може да ни уведомите за оттеглянето по всяко време, като използвате данните за контакт, предоставени в началото на това уведомление за защита на данните.

i. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Като отговорно дружество, ние не използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране за това обработване на данни.

VII.6. Използване на Google Maps

a. Същност и цел на обработването

На този уебсайт използваме услугите на Google Maps. Google Maps се управлява от Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Дъблин, D04 E5W5, Ирландия. Това ни позволява да Ви показваме интерактивни карти директно на уебсайта и Ви позволява да използвате функцията на картата удобно. Може да намерите повече информация относно обработването на данни от Google в политиката за поверителност на Google. Може също да промените Вашите настройки за защита на личните данни в центъра за защита на данните. Когато посетите уебсайта, Google получава информация, че сте осъществили достъп до съответната подстраница на нашия уебсайт. Това се случва независимо дали Google предоставя потребителски акаунт, чрез който сте влезли, или не съществува потребителски акаунт. Ако сте влезли в Google, Вашите данни ще бъдат директно присвоени на Вашия акаунт. Ако не искате Вашите данни да бъдат присвоени на Вашия профил в Google, Вие

трябва да излезете от Google, преди да активирате бутона. Google съхранява Вашите данни като потребителски профили и ги използва за целите на рекламата, пазарните проучвания и/или приспособяването на своя уебсайт към Вашите нужди. Такава оценка се извършва по-специално (дори за потребители, които не са влезли), за да предостави реклама, базирана на нуждите, и да информира другите потребители на социалната мрежа за Вашите дейности на нашия уебсайт. Имате право да възразите срещу създаването на тези потребителски профили, като трябва да се свържете с Google, за да упражните това право.

b. Правно основание за обработване

Правното основание за интегрирането на Google Maps и свързаното с това прехвърляне на данни към Google е Вашето съгласие (чл. 6, параграф 1 буква а от ОРЗД).

c. Категории данни

IP адрес, дата, препращащ URL адрес, приставки на браузър, информация за операционната система, бисквитки, настройки на потребителското устройство (напр. езикови настройки, местоположение, браузър и т.н.).

d. Получатели

Получатели на данните са вътрешни служители на отдел ИТ и Google като обработващ.

e. Срокове на съхранение

Данните ще бъдат обработвани в този контекст само докато е налице съответното съгласие. След това те ще бъдат изтрити, при условие че няма законови задължения за съхранение. За да се свържете с нас в този контекст, моля, използвайте данните за контакт, предоставени в началото на тази политика за поверителност.

f. Правни/ договорни изисквания

Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно и се основава единствено на Вашето съгласие. Ако предотвратите достъпа, това може да доведе до функционални ограничения на уебсайта.

g. Предаване на трета държава

Не се обработват данни извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП).

h. Оттегляне на съгласието

Ако не искате Google да събира, обработва или използва данни за Вас чрез нашия уебсайт, можете да деактивирате JavaScript

в настройките на Вашия браузър. В този случай обаче няма да може да използвате нашия уебсайт или ще може да го използвате само в ограничена степен. Може да оттеглите съгласието си за съхранение на Вашите лични данни по всяко време с действие за в бъдеще. Може да ни уведомите за оттеглянето по всяко време, като използвате данните за контакт, предоставени в началото на това уведомление за защита на данните.

i. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Като отговорно дружество, ние не използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране за това обработване на данни.

VII.7. Използване на Google AdWords

a. Същност и цел на обработването

Нашият уебсайт използва Google проследяване на реализациите. Дружеството, управляващо услугите на Google AdWords, е Google Building Gordon House, 4 Barrow Street, Дъблин, D04 E5W5, Ирландия. Ако сте осъществили достъп до нашия уебсайт чрез реклама, поставена от Google, Google AdWords ще зададе бисквитка на Вашия компютър. Бисквитката за проследяване на реализациите се задава, когато потребител кликне върху реклама, поставена от Google. Ако потребителят посети определени страници от нашия уебсайт и бисквитката все още не е изтекла, ние и Google можем да разпознаем, че потребителят е кликнал върху рекламата и е бил пренасочен към тази страница.

Всеки клиент на Google AdWords получава различна бисквитка. Поради това бисквитките не могат да бъдат проследявани чрез уебсайта на клиенти на AdWords. Информацията, получена с помощта на бисквитката за реализация, се използва за създаване на статистически данни за реализациите за клиенти на AdWords, които са избрали проследяване на реализациите. Клиентите научават общия брой потребители, които са кликнали върху тяхната реклама и са били пренасочени към страница, маркирана с маркер за проследяване на реализациите. Те обаче не получават никаква информация, която да идентифицира лично потребителите. Всеки път, когато посещавате нашия уебсайт, лични данни, включително Вашия IP адрес, се предават на Google в САЩ. Тези лични данни се съхраняват от Google. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническия процес, на трети страни.

Нашето дружество не получава информация от Google, чрез която субектът на данните може да бъде идентифициран.

b. Правно основание за обработване

Ние обработваме личните данни на потребителите само в изпълнение на съответните наредби за защита на данните. Това означава, че данните на потребителите ще бъдат обработвани, само ако е дадено законно разрешение. Правното основание за интегрирането на Google AdWords и свързаното предаване на данни към Google е Вашето съгласие (чл. 6, параграф 1 буква а от ОРЗД).

c. Категории данни

IP адрес, дата, препращащ URL адрес, приставки на браузър, информация за операционната система, бисквитки, настройки на потребителското устройство (напр. езикови настройки, местоположение, браузър и т.н.).

d. Получатели

Получатели на данните са вътрешни служители и Google като обработващ.

e. Срокове на съхранение

Данните ще бъдат обработвани в този контекст, само ако е дадено съответното съгласие. Впоследствие те се изтриват, освен ако няма законови задължения за задържане. Тези бисквитки стават невалидни след 30 дни и не се използват за лична идентификация.

f. Правни/ договорни изисквания

Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно и се основава единствено на Вашето съгласие. Ако предотвратите достъпа, това може да доведе до функционални ограничения на уебсайта.

g. Предаване на трета държава

Не се обработват данни извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП).

h. Оттегляне на съгласието

Може да оттеглите съгласието си за съхранение на Вашите лични данни по всяко време с действие за в бъдеще. Може да ни уведомите за оттеглянето по всяко време, като използвате данните за контакт, предоставени в началото на това уведомление за поверителност. Ако не желаете да участвате в проследяването, може да откажете настройката на необходимата за това бисквитка - например чрез настройка на браузъра, която обикновено деактивира автоматичната настройка на бисквитките или като настроите браузъра си по такъв начин, че бисквитките от домейна "googleleadservices.com" да бъдат блокирани.

Моля, обърнете внимание, че не може да изтриете бисквитките за отказ, освен ако не искате да се записват данни от измерванията. Ако сте изтрили всичките си бисквитки в браузъра, трябва отново да зададете съответната бисквитка за отказ.

i. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Като отговорно дружество, ние не използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране, когато използваме Google AdWords.

VII.8. Използване на Akamai Technologies

a. Същност и цел на обработването

Нашият уебсайт използва услугата Akamai Technologies. Akamai Technologies е доставчик на онлайн приложения и услуги за доставка на съдържание и ускоряване.

Целта на обработването е да предоставим нашия уебсайт.

b. Правно основание за обработване

Обработването на въведените данни се основава на съгласието на потребителя (чл. 6, параграф 1, буква а от ОРЗД).

c. Категории данни

{категории данни}

d. Получатели

Получателите на данните са вътрешни служители и Akamai Technologies като обработващ.

e. Срокове на съхранение

След като целта стане неприложима и прекратим използването на Akamai Technologies, данните, събрани в този контекст, ще бъдат изтрити.

f. Правни/ договорни изисквания

Предоставянето на горепосочените лични данни не се изисква нито по закон, нито по договор.

g. Предаване на трета държава

Обработването се извършва в САЩ.

h. Оттегляне на съгласие

Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно и се основава единствено на Вашето съгласие. Без предоставяне на Вашите лични данни не можем да Ви предоставим достъп до предлаганото от нас съдържание и услуги.

i. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Като отговорно дружество, ние не използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране за това обработване на данни.

VII.9. Използване на Hotjar

a. Същност и цел на обработването

Ние използваме Hotjar, за да разберем по-добре нуждите на нашите потребители и да оптимизираме това, което предлагаме на този уебсайт. Технологията на Hotjar ни дава по-добро разбиране на опита на нашите потребители (напр. колко време потребителите прекарват на кои страници, върху кои връзки кликват, какво харесват и какво не харесват и т.н.) и това ни помага да адаптираме нашето предложение към обратната връзка от нашите потребители. Hotjar използва бисквитки и други технологии, за да събира информация за поведението на нашите потребители и за техните устройства (по-специално IP адрес на устройството (събира се и се съхранява само анонимно), размер на екрана, тип устройство (уникални идентификатори на устройството), информация за използвания браузър, местоположение (само държава), предпочитан език за преглед на нашия уебсайт). Hotjar съхранява тази информация в псевдонимизиран потребителски профил. Информацията не се използва нито от Hotjar, нито от нас за идентифициране на отделни потребители, нито се обединява с други данни за отделни потребители. Допълнителна информация може да намерите в политиката за поверителност на Hotjar (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy).

b. Правно основание за обработване

Обработването на въведените данни се основава на съгласието на потребителя (чл. 6, параграф 1 буква а от ОРЗД).

c. Категории данни

Псевдонимизиран потребителски профил

d. Получатели

Персонал на отдел ИТ

Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Малта, Европа

e. Срокове на съхранение

Данните ще бъдат обработвани в този контекст, само ако е получено съответното съгласие. След това те ще бъдат изтрити, освен ако няма законово задължение за задържане. За да се свържете с нас в този контекст, моля, използвайте данните за контакт, предоставени в началото на тази Политика за поверителност.

f. Правни/ договорни изисквания

Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно и се основава единствено на Вашето съгласие. Ако предотвратите достъпа, това може да доведе до функционални ограничения на уебсайта.

g. Предаване на трета държава

Не се обработват данни извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП), тъй като Hotjar Ltd е базирано в Малта.

h. Оттегляне на съгласието

Може да оттеглите съгласието си за съхранение на Вашите лични данни по всяко време с действие за в бъдеще. Може да ни уведомите за оттеглянето по всяко време, като използвате данните за контакт, предоставени в началото на това уведомление за поверителност.

Може да възразите срещу съхраняването на потребителски профил и информация за Вашето посещение на нашия уебсайт от Hotjar, както и срещу настройката на проследяващи бисквитки на Hotjar на други уебсайтове, като кликнете върху тази връзка за отказ (https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out).

i. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Инструментът за проследяване hotjar може да се използва за оценка на поведението на посетителите на уебсайта и анализ на техните интереси. За тази цел създаваме псевдонимизиран потребителски профил.

VII.10. Използване на услугите на Microsoft

a. Същност и цел на обработването

Този уебсайт използва Microsoft Azure от Microsoft Services. Microsoft Azure е платформа за облачни изчисления от Microsoft.

b. Правно основание за обработване

Обработването се извършва по реда на чл. 6 (1) буква е от ОРЗД въз основа на нашия законен интерес за подобряване на стабилността и функционалността на нашия уебсайт.

c. Категории данни

IP адрес, дата, препращащ URL адрес, приставки на браузър, информация за операционната система, бисквитки, настройки на потребителското устройство (напр. езикови настройки, местоположение, браузър и т.н.).

d. Получатели

Получатели на данните са вътрешни служители на отдел ИТ и Microsoft като обработващ.

e. Срокове на съхранение

След като целта стане неприложима и прекратим използването на услугите на Microsoft, данните, събрани в този контекст, ще бъдат изтрити.

f. Правни/ договорни изисквания

Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно и се основава единствено на Вашето съгласие. Без предоставяне на Вашите лични данни не можем да Ви предоставим достъп до предлаганото от нас съдържание и услуги.

g. Предаване на трета страна

Bing Maps се управлява от Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 САЩ.

h. Оттегляне на съгласие

Може да оттеглите съгласието си за съхранение на Вашите лични данни по всяко време с действие за в бъдеще. Може да ни уведомите за оттеглянето по всяко време, като използвате данните за контакт, предоставени в началото на това уведомление за защита на данните.

i. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Като отговорно дружество, ние не използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране за това обработване на данни.

VII.11. Използване на Monotype Fonts

a. Същност и цел на обработването

За да показваме нашето съдържание правилно и графично привлекателно в различните браузъри, ние използваме Monotype Fonts на този уебсайт за показване на шрифтове. Извикването на библиотеки със скриптове или библиотеки с шрифтове автоматично задейства връзка с оператора на библиотеката. При това теоретично е възможно - но в момента също не е ясно - дали и ако да, за какви цели операторът събира данни.

b. Правно основание за обработване

Правното основание за интегрирането на Monotype Fonts и свързаното предаване на данни към Monotype GmbH е Вашето съгласие (Член. 6, параграф 1 буква а от ОРЗД).

c. Категории данни

IP адрес, дата, препращащ URL адрес, приставки на браузър, информация за операционната система, бисквитки, настройки на потребителското устройство (напр. езикови настройки, местоположение, браузър и т.н.).

d. Получатели

Получатели на данните са вътрешни служители и Monotype GmbH като обработващ поръчки.

e. Срокове на съхранение

Данните ще бъдат обработвани в този контекст, само ако е дадено съответното съгласие. След това те ще бъдат изтрити, при условие че няма законови задължения за запазване на данните. За да се свържете с нас в този контекст, моля, използвайте данните за контакт, предоставени в началото на тази политика за поверителност.

f. Правни/ договорни изисквания

Предоставянето на лични данни не се изисква нито по закон, нито по договор. Правилното показване на съдържанието на стандартните шрифтове обаче не може да бъде възможно без него.

g. Предаване на трета държава

Monotype GmbH обработва Вашите данни в САЩ.

h. Оттегляне на съгласие

Езикът за програмиране JavaScript обикновено се използва за показване на съдържанието. Следователно може да възразите срещу обработването на данни, като деактивирате действието на JavaScript във Вашия браузър или инсталирате JavaScript блокер. Моля, имайте предвид, че това може да доведе до функционални ограничения на уебсайта. Може да оттеглите съгласието си за съхранение на Вашите лични данни по всяко време с действие за в бъдеще. Може да ни уведомите за оттеглянето по всяко време, като използвате данните за контакт, предоставени в началото на това уведомление за защита на данните.

i. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Като отговорно дружество, ние не използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране за това обработване на данни.

VII.12. Използване на приставки Vimeo Video

a. Същност и цел на обработването

В този уебсайт е интегрирано съдържание от доставчици трети страни. Интегрирането на видео услуги служи за защита на законните ни интереси при оптимален маркетинг на нашето предложение, които надделяват над нашите интереси. Инструментът за проследяване на Google Analytics се интегрира автоматично във видеоклипове от Vimeo, които са вградени в нашия уебсайт. Ние нямаме влияние върху настройките за проследяване и резултатите от анализа, събрани по този начин, и не можем да ги преглеждаме. В допълнение, уеб маяците се настройват за посетителите на уебсайта чрез вграждане на видеоклипове на Vimeo.

Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшното обработване и използване на данните от доставчиците, както и Вашите права в това отношение и опции за настройка за защита на Вашата поверителност, може да намерите в информацията за защита на данните на Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

b. Правно основание за обработване

Обработването се извършва в съответствие с Член 6 (1) буква е от ОРЗД въз основа на нашия законен интерес във връзка с функционалността на нашия уебсайт.

c. Категории данни

IP адрес, дата, препращащ URL адрес, приставки на браузър, информация за операционната система, бисквитки, настройки на потребителското устройство (напр. езикови настройки, местоположение, браузър и т.н.).

d. Получатели

Получатели на данните са вътрешни служители на отдел IT и Vimeo, както и Google като обработващ.

e. Срокове на съхранение

След като целта стане неприложима и прекратим използването на Vimeo, данните, събрани в този контекст, ще бъдат изтрити.

f. Правни/ договорни изисквания

Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно и се основава единствено на Вашето съгласие. Без предоставяне на Вашите лични данни не можем да Ви предоставим достъп до предлаганото от нас съдържание и услуги.

g. Предаване на трета страна

Това съдържание е предоставено от Vimeo LLC. Vimeo се управлява от Vimeo LLC, 555 West 18th Street, Ню Йорк 10011, САЩ.

h. Оттегляне на съгласие

За да предотвратите настройването на проследяващи бисквитки на Google Analytics, можете да предотвратите съхраняването на бисквитки, като настроите съответно софтуера на браузъра си; Въпреки това бихме искали да отбележим, че в този случай може да не е възможно да използвате всички функции на този уебсайт в пълната им степен. Освен това може да предотвратите събирането на данните, генерирани от бисквитката и свързани с използването на уебсайта (включително Вашия IP адрес) от Google, както и обработването на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате наличната приставка на браузъра под следния линк http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Може да оттеглите съгласието си за съхранение на Вашите лични данни по всяко време с действие за в бъдеще. Може да ни уведомите за оттеглянето по всяко време, като използвате данните за контакт, предоставени в началото на това уведомление за поверителност.

i. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Като отговорно дружество, ние не използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране за това обработване на данни.

VIII. Социални медии

a. Същност и цел на обработването

Оценяваме Вашия интерес към нашето присъствие в платформите на социалните медии. Бихме искали да Ви информираме какви данни се събират, използват и съхраняват от нас там.

Социалните мрежи като цяло могат изчерпателно да анализират Вашето потребителско поведение, когато посещавате техния уебсайт или уебсайт с интегрирано съдържание на социални медии (напр. като бутони или рекламни банери). Чрез посещението на нашите социални медии се задействат множество операции по обработване, свързани със защитата на данните. А именно:

Ако сте влезли във Вашия акаунт в социалните медии и посетите нашето присъствие в социалните медии, операторът на портала на социалните медии може да присвои това посещение на Вашия потребителски акаунт. Вашите лични данни обаче може да бъдат събирани и при определени обстоятелства, ако не сте влезли или нямате акаунт в съответния портал на социални медии. В този случай данни се събират например чрез бисквитки, които се съхраняват на Вашето крайно устройство или чрез записване на Вашия IP адрес. С помощта на събраните по този начин данни операторите на порталите на социалните медии могат да създават потребителски профили, в които да се съхраняват Вашите предпочитания и интереси. По този начин реклама, основана на интереси, може да Ви бъде показвана в и извън съответното присъствие в социалните медии. При условие че имате акаунт в съответната социална мрежа, рекламата въз основа на интереси може да се показва на всички устройства, на които сте влезли или сте влизали. Моля, имайте предвид също, че не можем да проследим всички процедури за обработване в порталите на социалните медии. Следователно, в зависимост от доставчика, допълнителните процедури за обработване може да бъдат извършени от операторите на порталите на социалните медии. За подробности, моля, вижте условията за използване и разпоредбите за защита на данните на съответните портали за социални медии.

b. Правно основание за обработване

Обработването се извършва в съответствие с Член 6 параграф 1, буква е ОЗРД въз основа на нашия законен интерес от възможностите за контакт с нашите клиенти. Процесите на анализ, инициирани от социалните мрежи, може да се основават на отклонения в правните основания, посочени от операторите на социалните мрежи (напр. съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, буква a от ОЗРД.

c. Категории данни

Моля, вижте информацията за защита на данните на съответния доставчик на услуги, за да разберете кои конкретни данни се събират и как се използват:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

YouTube: https://policies.google.com/privacy

d. Получатели

  • Служители на отдел ИТ на нашето дружество 
  • Facebook
  • Google

e. Срокове на съхранение

След като целта стане неприложима и прекратим използването на платформата за социални медии, данните, събрани в този контекст, ще бъдат изтрити.

f. Правни/ договорни изисквания

Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно. Без предоставяне на Вашите лични данни не можем да Ви предоставим достъп до предлаганото от нас съдържание и услуги.

g. Предаване на трета държава

Не се обработват данни извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП).

h. Оттегляне на съгласието

Може да оттеглите съгласието си за съхранение на Вашите лични данни по всяко време с действие за в бъдеще. Може да ни уведомите за оттеглянето по всяко време, като използвате данните за контакт, предоставени в началото на това уведомление за поверителност.

i. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Като отговорно дружество, ние не използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране за това обработване на данни.

VIII.1. Използване на приставки за социални медии

a. Същност и цел на обработването

На нашите уебсайтове се използват социални приставки от доставчиците, изброени по-долу. Можете да разпознаете приставките по това, че са маркирани със съответното лого.

Информация, която може да включва лични данни, може да бъде изпратена до доставчика на услуги чрез тези приставки и може да се използва от доставчика на услуги. Ние предотвратяваме несъзнателното и неволно събиране и предаване на данни към доставчика на услуги чрез така нареченото решение на Shariff. Само чрез кликване върху приставката се задейства събирането на информация и предаването ѝ на доставчика на услугата. Ние не събираме никакви лични данни чрез социалните приставки или чрез тяхното използване.

Ние нямаме влияние върху това какви данни събира активирана приставка и как се използва от доставчика. Понастоящем трябва да се приеме, че е установена директна връзка с услугите на доставчика и че поне IP адресът и информацията, свързана с устройството, се събират и използват. Също така има възможност доставчиците на услуги да се опитат да запазят бисквитки на използвания компютър.

b. Правно основание за обработване

Обработването се извършва в съответствие с Член 6 параграф 1 буква е от ОРЗД въз основа на нашия законен интерес към функционалността на нашия уебсайт.

c. Категории данни

Моля, вижте информацията за защита на данните на съответния доставчик на услуги, за да разберете кои конкретни данни се събират и как се използват:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
YouTube: https://policies.google.com/privacy

d. Получатели

Служители на отдел ИТ на нашето дружество

  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn

e. Срокове на съхранение

Данните, събрани директно от нас чрез приставките на социалните медии, ще бъдат изтрити от нашите системи веднага щом целта за съхранението им вече не е приложима, Вие поискате от нас да ги изтрием, оттеглите съгласието си за съхраняването им или целта

за съхраняване на данните вече е неприложима. Запазените бисквитки остават на Вашето крайно устройство, докато не ги изтриете. Задължителните правни разпоредби - по-специално периодите на съхранение - остават незасегнати.

Ние нямаме влияние върху срока на съхранение на Вашите данни, които се съхраняват от операторите на социалните мрежи за техни собствени цели. За подробности, моля, свържете се директно с операторите на социалните мрежи (напр. в тяхната политика за поверителност, вижте по-горе).

f. Правни/ договорни изисквания

Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно. Без предоставяне на Вашите лични данни не можем да Ви предоставим достъп до предлаганото от нас съдържание и услуги.

g. Предаване на трета държава

Не се обработват данни извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП).

h. Оттегляне на съгласието

Може да оттеглите съгласието си за съхранение на Вашите лични данни по всяко време с действие за в бъдеще. Може да ни уведомите за оттеглянето по всяко време, като използвате данните за контакт, предоставени в началото на това уведомление за поверителност.

i. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Като отговорно дружество, ние не използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране за това обработване на данни.

VIII.2. Онлайн присъствие в YouTube

a. Същност и цел на обработването

Благодарим ви за проявения интерес към нашето присъствие в YOUTUBE. Бихме искали да Ви информираме какви данни се събират, използват и съхраняват от нас там.

Социалните мрежи обикновено могат изчерпателно да анализират потребителското Ви поведение, когато посещавате техния уебсайт или уебсайт с интегрирано съдържание на социални медии (напр. като бутони или рекламни банери). Посещението на нашето присъствие в социалните медии в YouTube задейства множество операции по обработване, свързани със защитата на данните. А именно:

Ако сте влезли Във Вашия акаунт в YouTube и посетите нашето присъствие в социалните медии, YouTube може да присвои това посещение на Вашия потребителски акаунт. Вашите лични данни обаче може също да бъдат събирани при определени обстоятелства, ако не сте влезли или нямате акаунт в YouTube. В този случай това събиране на данни става например чрез

бисквитки, които се съхраняват на Вашето крайно устройство или чрез запис на Вашия IP адрес. С помощта на събраните по този начин данни YouTube може да създава потребителски профили, в които да се съхраняват Вашите предпочитания и интереси. По този начин може да Ви се показва реклама въз основа на интереси в и извън YouTube. Ако имате акаунт в YouTube, рекламата въз основа на интереси може да се показва на всички устройства, на които сте влезли или сте влизали. Моля, имайте предвид също, че не можем да проследим цялото обработване в YouTube. Следователно по-нататъшни операции по обработване могат да бъдат извършени от YouTube. За подробности, моля, вижте условията за използване и политиката за поверителност на YouTube.

b. Правно основание за обработване

Обработването се извършва в съответствие с Член 6 параграф 1, буква е от ОРЗД въз основа на нашия законен интерес да се свържем с нашите клиенти. Процесите на анализ, инициирани от YouTube, може да се основават на отклонения в правните основания, посочени от YouTube (напр. съгласие по смисъла на член 6 (1) буква a от ОРЗД).

c. Категории данни

Моля, вижте информацията за защита на данните в YouTube, за да разберете кои конкретни данни се събират и как се използват:

YouTube: https://policies.google.com/privacy

d. Получатели

Служители на отдел ИТ на нашето дружество Google

e. Срокове на съхранение

След постигане на целта и прекратяване на използването на YouTube от нас, данните, събрани в този контекст, ще бъдат изтрити.

f. Правни/ договорни изисквания

Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно. Без предоставяне на Вашите лични данни не можем да Ви предоставим достъп до предлаганото от нас съдържание и услуги.

g. Предаване на трета държава

Не се обработват данни извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП).

h. Оттегляне на съгласието

Може да оттеглите съгласието си за съхранение на Вашите лични данни по всяко време с действие за в бъдеще. Може да ни уведомите за оттеглянето по всяко време, като използвате данните за контакт, предоставени в началото на това уведомление за поверителност.

i. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Като отговорно дружество, ние не използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране за това обработване на данни.

VIII.3. Онлайн присъствие във Facebook

a. Същност и цел на обработването

Оценяваме интереса Ви към нашето присъствие във FACEBOOK. Бихме искали да Ви информираме какви данни се събират, използват и съхраняват от нас там.

Социалните мрежи обикновено могат изчерпателно да анализират потребителското Ви поведение, когато посещавате техния уебсайт или уебсайт с интегрирано съдържание на социални медии (напр. като бутони или рекламни банери). Посещението на нашето присъствие в социалните медии във Facebook задейства множество операции по обработване, свързани със защитата на данните. А именно:

Ако сте влезли във Вашия акаунт във Facebook и посетите нашето присъствие в социалните медии, Facebook може да присвои това посещение на Вашия потребителски акаунт. Вашите лични данни обаче могат да бъдат събирани и при определени обстоятелства, ако не сте влезли или нямате акаунт във Facebook. В този случай данни се събират например чрез бисквитки, които се съхраняват на Вашето крайно устройство или чрез записване на Вашия IP адрес. С помощта на събраните по този начин данни Facebook може да създава потребителски профили, в които да се съхраняват Вашите предпочитания и интереси. По този начин може да Ви бъде показана реклама въз основа на интереси във и извън Facebook. Ако имате акаунт във Facebook, рекламата въз основа на интереси може да се показва на всички устройства, на които сте влезли или сте влизали.

Моля, имайте предвид също, че не можем да проследим цялото обработване във Facebook. Поради това Facebook може да извършва допълнителни операции по обработване. За подробности, моля, вижте условията за използване и политиката за поверителност на Facebook.

b. Правно основание за обработване

Обработването се извършва в съответствие с Член 6 параграф 1, буква е от ОРЗД въз основа на нашия законен интерес да се свържем с нашите клиенти. Процесите на анализ, инициирани от Facebook, може да се основават на различни правни основания, които трябва да бъдат посочени от Facebook (напр. съгласие по смисъла на член 6 (1) буква a от ОРЗД).

c. Категории данни

Моля, вижте информацията за защита на данните на Facebook, за да разберете кои конкретни данни се събират и как се използват:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

d. Получатели

Служители на отдела ИТ на нашето дружество

Facebook

e. Срокове на съхранение

След като целта стане неприложима и прекратим използването на Facebook, данните, събрани в този контекст, ще бъдат изтрити.

f. Правни/ договорни изисквания

Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно. Без предоставяне на Вашите лични данни не можем да Ви предоставим достъп до предлаганото от нас съдържание и услуги.

g. Предаване на трета държава

Не се обработват данни извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП).

h. Оттегляне на съгласието

Може да оттеглите съгласието си за съхранение на Вашите лични данни по всяко време с действие за в бъдеще. Може да ни уведомите за оттеглянето по всяко време, като използвате данните за контакт, предоставени в началото на това уведомление за поверителност.

i. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Като отговорно дружество, ние не използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране за това обработване на данни.

VIII.4. Онлайн присъствие в LinkedIn

a. Същност и цел на обработването

Благодарим Ви за проявения интерес към нашето присъствие в LINKEDIN. Бихме искали да Ви информираме какви данни се събират, използват и съхраняват от нас там.

Социалните мрежи обикновено могат изчерпателно да анализират потребителското Ви поведение, когато посещавате техния уебсайт или уебсайт с интегрирано съдържание на социални медии (напр. като бутони или рекламни банери). Посещението на нашето присъствие в социалните медии в LinkedIn задейства множество операции по обработване, свързани със защитата на данните. А именно:

Ако сте влезли във Вашия акаунт в LinkedIn и посетите нашето присъствие в социалните медии, LinkedIn може да присвои това посещение на Вашия потребителски акаунт. Вашите лични данни обаче може също да бъдат събирани при определени обстоятелства, ако не сте влезли или нямате акаунт в LinkedIn. В този случай данни се събират например чрез бисквитки, които се съхраняват на Вашето крайно устройство или чрез записване на Вашия IP адрес. С помощта на събраните по този начин данни LinkedIn може да създава потребителски профили, в които да се съхраняват Вашите предпочитания и интереси. По този начин

може да Ви бъде показвана реклама въз основа на интереси в и извън LinkedIn. Ако имате акаунт в LinkedIn, рекламата въз основа на интереси може да се показва на всички устройства, на които сте влезли или сте влизали. Моля, имайте предвид също, че не можем да проследим цялото обработване в LinkedIn. Следователно по-нататъшни операции по обработване може да бъдат извършени от LinkedIn. За подробности, моля, вижте условията за използване и политиката за поверителност на LinkedIn.

b. Правно основание за обработване

Обработването се извършва по реда на член 6 параграф 1, буква е от ОРЗД въз основа на нашия законен интерес от възможностите за контакт с нашите клиенти. Процесите на анализ, инициирани от LinkedIn, може да се основават на отклонения в правните основания, определени от LinkedIn (напр. съгласие по смисъла на член 6 (1) буква a от ОРЗД).

c. Категории данни

Моля, вижте информацията за защита на данните на LinkedIn, за да разберете кои конкретни данни се събират и как се използват:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

d. Получатели

Служители на отдел ИТ на Вашето дружество

LinkedIn

e. Срокове на съхранение

След като целта стане неприложима и прекратим използването на LinkedIn, данните, събрани в този контекст, ще бъдат изтрити.

f. Правни/ договорни изисквания

Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно. Без предоставяне на Вашите лични данни не можем да Ви предоставим достъп до предлаганото от нас съдържание и услуги.

g. Предаване на трета държава

Не се обработват данни извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП).

h. Оттегляне на съгласието

Може да оттеглите съгласието си за съхранение на Вашите лични данни по всяко време с действие за в бъдеще. Може да ни уведомите за оттеглянето по всяко време, като използвате данните за контакт, предоставени в началото на това уведомление за поверителност.

i. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Като отговорно дружество, ние не използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране за това обработване на данни.

VIII.5. Онлайн присъствие в XING

a. Същност и цел на обработването

Благодарим Ви за проявения интерес към нашето присъствие в XING. Бихме искали да Ви информираме какви данни се събират, използват и съхраняват от нас там.

Социалните мрежи обикновено могат изчерпателно да анализират потребителското Ви поведение, когато посещавате техния уебсайт или уебсайт с интегрирано съдържание на социални медии (напр. като бутони или рекламни банери). Чрез посещение на нашето присъствие в социалните медии на Xing се задействат многобройни операции по обработване, свързани със защитата на данните. А именно:

Ако сте влезли във Вашия акаунт в Xing и посетите нашето присъствие в социалните медии, Xing може да присвои това посещение на Вашия потребителски акаунт. Вашите лични данни обаче може също да бъдат събирани при определени обстоятелства, ако не сте влезли или нямате акаунт в Xing. В този случай данни се събират например чрез бисквитки, които се съхраняват на Вашето крайно устройство или чрез записване на Вашия IP адрес. С помощта на събраните по този начин данни Xing може да създава потребителски профили, в които да се съхраняват Вашите предпочитания и интереси. По този начин може да Ви бъде показана реклама въз основа на интереси в и извън Xing. Ако имате акаунт в Xing, рекламата въз основа на интереси може да се показва на всички устройства, на които сте влезли или сте влизали. Моля, имайте предвид също, че не можем да проследим цялото обработване на Xing. Следователно допълнителни операции по обработване могат да бъдат извършени от Xing. За подробности, моля, вижте условията за използване и политиката за поверителност на Xing.

b. Правно основание за обработване

Обработването се извършва в съответствие с Член 6 параграф 1, буква е от ОРЗД въз основа на нашия законен интерес да се свържем с нашите клиенти. Процесите на анализ, инициирани от Xing, може да се основават на отклонения в правните основания, които трябва да бъдат посочени от Xing (напр. съгласие по смисъла на член 6 (1) буква. a от ОРЗД).

c. Категории данни

Моля, вижте информацията за защита на данните на Xing, за да разберете кои конкретни данни се събират и как се използват:

Xing: https://www.xing.com/privacy

d. Получатели

Служители на отдел ИТ на Вашето дружество.

Xing

e. Срокове на съхранение

След постигане на целта и прекратяване на използването на Xing от нас, данните, събрани в този контекст, ще бъдат изтрити.

f. Правни/ договорни изисквания

Предоставянето на Вашите лични данни е доброволно. Без предоставяне на Вашите лични данни не можем да Ви предоставим

достъп до предлаганото от нас съдържание и услуги.

g. Предаване на трета държава

Не се обработват данни извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП).

h. Оттегляне на съгласието

Може да оттеглите съгласието си за съхранение на Вашите лични данни по всяко време с действие за в бъдеще. Може да ни уведомите за оттеглянето по всяко време, като използвате данните за контакт, предоставени в началото на това уведомление за поверителност.

i. Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Като отговорно дружество, ние не използваме автоматизирано вземане на решения или профилиране за това обработване на данни.

IX. Сигурност на данните

Личните данни на всяко физическо лице, което има договорни, преддоговорни или други отношения с нашето дружество, заслужават специална защита. Ние се стремим да поддържаме висок стандарт на нивото на защита на данните. Ето защо ние се фокусираме върху непрекъснатото развитие на нашите концепции за защита и сигурност на данните. Затова се ангажираме да защитаваме Вашата поверителност и да третираме Вашите лични данни поверително. За да предотвратим манипулиране, загуба или злоупотреба с Вашите данни, съхранявани при нас, ние предприемаме обширни технически и организационни предпазни мерки за сигурност, които редовно се преглеждат и адаптират към технологичния прогрес. Те включват, наред с други неща, използването на признати процедури за криптиране (SSL или TLS). Въпреки това, бихме искали да отбележим, че поради структурата на интернет е възможно правилата за защита на данните и горепосочените мерки за сигурност да не се спазват от други лица или институции извън нашата сфера на отговорност. По-специално, данни, разкрити некриптирани - напр. ако това е направено чрез електронна поща - може да бъдат прочетени от трети лица. Ние нямаме техническо влияние върху това. Отговорност на потребителя е да защити предоставените от него данни срещу злоупотреба чрез криптиране или по друг начин.

X. Права на субектите на данни

Ако личните данни се обработват от Вас като потребител, Вие се считате за субект на данни в съответствие с ОРЗД. Субектите на данни имат следните права по отношение на администратора:

Право на достъп (Член 15 от ОРЗД)

Право на коригиране или изтриване на лични данни (Член 16, 17 от ОРЗД) Право на ограничаване на обработването (Член 18 от ОРЗД)

Право на комуникация във връзка с коригиране или изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването (Член 19 от ОРЗД)

Право на преносимост на данните (Член 20 от ОРЗД) Право на възражение (Член 21 от ОРЗД)

Право на отмяна на дадени декларации за съгласие. Законосъобразността на обработването на данните, извършено до оттеглянето, остава незасегната поради валидното до момента съгласие. (Член 7 параграф 3 от ОРЗД)

Право на жалба до надзорния орган (Член 77 от ОРЗД)

XI. Нашето право да изменяме Директивата

Тъй като промените в закона или промените във вътрешните ни фирмени процеси може да наложат адаптиране на тази декларация за защита на данните, ние ви молим редовно да четете тази декларация за защита на данните. Декларацията за защита на данните може да бъде достъпна по всяко време на адрес {връзка към декларация за защита на данните}. Поради това си запазваме правото да променяме тази политика по всяко време в съответствие със закона за защита на данните.

XII. Преглед на използваните обработващи

Ако в хода на обработването разкрием данни на други лица и дружества (обработващи поръчки, лица със съвместна отговорност или трети страни), предадем им ги или по друг начин им предоставим достъп до данните, това ще бъде направено само въз основа на законово разрешение (напр. ако предаването на данните на трети страни, например на доставчици на платежни услуги, е необходимо за изпълнението на договора), потребителите са се съгласили, законово задължение предвижда това или въз основа на нашите законни интереси (напр. при използване на агенти, уеб хостове и т.н.). Ако разкрием или прехвърлим данни на други дружества от нашата група дружества или по друг начин им предоставим достъп, това се прави по-специално за административни цели като законен интерес и в допълнение на основание, което е в съответствие със законовите изисквания.

Следните организации, дружества или лица са упълномощени от оператора на този уебсайт да обработват данни:

Обработващи в/извън ЕС/ЕИП:

Фирма

Списък на AD обработващи AD-VERARBEITER

XIII. Собствени услуги и приложения

Обработване на данните на кандидата

Предлагаме Ви възможност да кандидатствате при нас (напр. по имейл, по пощата или чрез онлайн формуляра за кандидатстване). По-долу Ви информираме за обхвата, целта и използването на Вашите лични данни, събрани като част от процеса на кандидатстване. Уверяваме Ви, че събирането, обработването и използването на Вашите данни ще се извършва в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните и всички други законови разпоредби и че Вашите данни ще бъдат третирани при строга конфиденциалност.

Обхват и цел на събирането на данни

Когато ни изпратите кандидатура, ние обработваме свързаните с Вас лични данни (напр. данни за контакт и комуникация, документи за кандидатстване, бележки, направени по време на интервюта и т.н.), доколкото това е необходимо, за да вземем решение за установяване на трудово правоотношение.

Ако кандидатурата е успешна, предоставените от Вас данни ще бъдат съхранени в нашите системи за обработване на данни на основание Член 6 (1) буква б от ОРЗД за целите на осъществяването на трудовото правоотношение.

Срок на съхранение на данните

Ако не можем да Ви предложим работа, ако отхвърлите предложението за работа или оттеглите кандидатурата си, ние си запазваме правото да запазим данните, които сте ни изпратили до 6 месеца от края на процеса на кандидатстване (отхвърляне или оттегляне на заявлението) въз основа на нашите законни интереси (Член 6, параграф 1 буква е от ОРЗД). След това данните ще бъдат изтрити и физическите документи за кандидатстване унищожени. Това съхранение служи по-специално като доказателство в случай на правен спор. Ако е очевидно, че данните ще бъдат необходими след изтичането на 6-месечния период (напр. поради предстоящ или висящ правен спор), данните ще бъдат изтрити едва когато целта за по-нататъшно съхранение вече не е приложима.

По-продължително съхранение е възможно, ако сте дали съгласието си (Член 6, параграф 1 буква a от ОРЗД) или ако законови задължения за съхранение възпрепятстват изтриването.

Включване в база данни на кандидати

Ако не Ви предложим работа, е възможно да Ви включим в нашата база данни на кандидати. Ако бъдете приети, всички документи и подробности от Вашата кандидатура ще бъдат прехвърлени към базата данни на кандидати, за да можем да се свържем с Вас в случай на подходящи свободни позиции.

Включването в база данни на кандидати се основава изключително на Вашето изрично съгласие (Член 6, параграф 1 буква а от ОРЗД). Предоставянето на съгласие е доброволно и не е свързано с текущия процес на кандидатстване. Съответното лице може да оттегли своето съгласие по всяко време. В този случай данните от базата данни на кандидати ще бъдат изтрити окончателно, освен ако няма правни причини за запазване.

Данните от базата данни на кандидати ще бъдат изтрити окончателно не по-късно от две години след даването на съгласие.

Формуляр за контакт

Ако ни изпращате запитвания чрез формуляра за контакт или използвате нашите услуги, Вашите данни от формуляра, включително

данните за контакт, които предоставяте там, ще бъдат съхранявани от нас за целите на обработването на запитването и в случай на последващи въпроси. Ние няма да предаваме тези данни без Вашето съгласие или те ще бъдат обработени изключително за целите на запитването.

Обработването на тези данни се основава на Член 6 параграф 1 буква а и буква б от ОРЗД, ако Вашето искане е свързано с Вашето съгласие, изпълнението на договор или е необходимо за изпълнението на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработването се основава на нашия законен интерес от ефективното обработване на отправените към нас запитвания (Член 6, параграф 1 буква е от ОРЗД) или с Вашето съгласие (Член 6, параграф 1 буква а от ОРЗД), ако това е било поискано; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Данните, които въвеждате във формуляра за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, оттеглите съгласието си да ги съхраняваме или целта за съхранение на данните вече не е приложима (напр. след като приключим обработването на Вашето запитване). Задължителните правни разпоредби - по-специално периодите на съхранение - остават незасегнати.

Запитване по e-mail, телефон или факс

Ако се свържете с нас по имейл, телефон или факс, Вашето запитване, включително всички произтичащи от него лични данни (име, запитване), ще бъдат съхранени и обработени от нас за целите на обработването на Вашето запитване. Ние не предаваме тези данни без Вашето съгласие.

Обработването на тези данни се основава на Член 6 (1) буква б от ОРЗД, ако Вашето искане е свързано с изпълнението на договор или е необходимо за прилагането на преддоговорни мерки Във всички останали случаи обработването се основава на нашия законен интерес от ефективното обработване на запитвания, отправени към нас (Член 6 (1) (е) от ОРЗД) или на Вашето съгласие (Член 6 (1) (a) от ОРЗД) ако това е било поискано; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Данните, които ни изпращате чрез заявки за контакт, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием, оттеглите съгласието си да ги съхраняваме или целта за съхраняване на данните вече не е приложима (напр. след като заявката ви бъде обработена).

Задължителните законови разпоредби - по-специално законовите срокове на съхранение - остават незасегнати.

XIV. Списък с използвани бисквитки и външни услуги

Общ преглед на бисквитките и уеб хранилището
Тип
имеПродължителност на съхранение (дни)Домейн
ИзточникЦел
__cf_bm
3rd-Party (постоянен)1fonts.netНеизвестенНеизвестен
__cf_bm
3rd-Party (постоянен)1vimeo.comНеизвестен
Неизвестен
_hjAbsoluteSessionIn
Progress
1st-Party (постоянен)1trox.atHotjarAnalytics
_hjFirstSeen
1st-Party (постоянен)1trox.atHotjarAnalytics
_hjIncludedInPagevie  wSample
1st-Party (постоянен)1trox.atHotjarAnalytics
_hjIncludedInSession  Sample
1st-Party (постоянен)1trox.atHotjarAnalytics
_hjSession_1932564
1st-Party (постоянен)1trox.atНеизвестенНеизвестен
_hjSessionUser_19325  64
1st-Party (постоянен)365trox.atНеизвестенНеизвестен
_trox_session
1st-Party (Session)0trox.atНеизвестенНеизвестен
active_basket_id
1st-Party (постоянен)7305trox.atНеизвестенНеизвестен
anonymous_basket_id
1st-Party (постоянен)7305trox.atНеизвестенНеизвестен
ARRAffinitySameSite
3rd-Party (Session)0azurewebsites.netMicrosoft ServicesFunktional
consent_preferences
1st-Party (постоянен)7305trox.atНеизвестенНеизвестен

играч

3rd-Party (постоянен)365vimeo.comVimeoAudio/Video-Player

скорошни продукти

1st-Party (постоянен)7305trox.atНеизвестенНеизвестен

празен

3rd-Party (постоянен)730vimeo.comVimeoAudio/Video-Player

Преглед на външни услуги                                                                               

ИмеДомейнИзточникЦел
Akamai Technologiesakamaized.netAkamai TechnologiesУеб-Съхранение
Google Fontsfonts.googleapis.comGoogleFunctional
Google Mapsmaps.googleapis.comGoogleExternal Content
Google Recaptcharecaptcha.netGoogleInteraction
Hotjarhotjar.comHotjarAnalytics
Microsoft Servicesazurewebsites.netMicrosoftFunctional
Monotype GmbHfonts.netMonotypeWeb-Storage
Vimeovimeo.comVimeoAudio/Video-Player
production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65