УСТОЙЧИВОСТ В TROX

TROX PRESENTS ...

THE 2022 SUSTAINABILITY REPORT

Sustainability is "in": Countless companies boast about their sustainable actions and are constantly launching new sustainability labels on the market - from equity funds to food to holiday trips. Sustainability has become an important image factor and is well received. But unfortunately, the term has also become very worn out in the meantime.

This could be easily changed, because sustainability is an essential element in securing the future and thus clearly more than "just" an image factor!

For this reason, TROX has developed a correspondingly far-sighted sustainability strategy. The core of this strategy is to achieve climate neutrality by 2040 - and since this can only be achieved by taking many small steps, interim targets have been defined which must of course also be achieved.

What these are in detail can be found in the fourth sustainability report of the TROX GROUP, which is based among other things on the internationally recognised standards of the Global Reporting Initiative (GRI).


TROX Sustainability Report 2022 (PDF)

THE 2021 SUSTAINABILITY REPORT

Sustainability is probably the buzzword of our time and it is impossible to imagine the media without it. The awareness surrounding sustainable action long ago ceased to be something that was only relevant for private consumers. Companies are also looking more seriously at how their activities are affecting the environment and the importance of a corporate sustainability concept as part of the corporate culture is growing. 
TROX Sustainability Report 2021 (PDF)

THE 2020 SUSTAINABILITY REPORT

Our efforts to promote sustainability are in line with a key value of our corporate policy, as well as with an important mega trend: health. Healthy people, thanks to good, clean air and a healthy environment.

The many uncertainties of a year shaped by the coronavirus, highlight the true importance of this fundamental value and mega trend. This is why we think of sustainability as an opportunity for TROX to stand out as an employer and a solution provider.


TROX Sustainability Report 2020 (PDF)

THE 2019 SUSTAINABILITY REPORT

TROX has published its first company-wide sustainability report. “Sustainability is not static – on the contrary. Acting sustainably as a company means a continuous, long-term process which we drive forward with new steps and measures years on year,” explains Udo Jung, Managing Director for Distribution, Technology and Production (TROX GmbH). “This report sets out to illustrate what we have achieved so far and how we want to act in future.”
TROX Sustainability Report 2019 (PDF)

Собственост на фондация групата фирми TROX определят устойчивостта като част от ДНК на фирмата. Като отдавна установена фирма, ние от TROX Austria се доверихме на дългосрочни цели, ефективност и иновации, както и на социално и обществено отговорно поведение от 1963 г. насам. Ние предлагаме на нашите клиенти и общество компоненти и системи, които използват наличните ресурси по възможно най-добрия начин, като същевременно допринася значително за опазването на климата по цялата им верига на създаване на стойност. Устойчивостта е в основата на начина ни на правене на бизнес, двигател на растежа и същевременно част от нашата отговорност.

НЕУТРАЛЕН КЛИМАТ ДО 2040

За нас екологичната и социална отговорност и печеливш растеж са заедно. Това е така, защото непрекъснатите подобрения правят нашата компания още по-жизнеспособна за в бъдеще. Това е нещо повече от просто спестяване на енергия, намаляване на консумацията на вода и намаляване на отпадъците. Ние ориентираме нашата компания към стриктно прилагана устойчивост, за да отговорим на стремежа си да бъдем неутрални към климата до 2040 г., като по този начин използваме предприемаческите възможности, които са ни на разположение за продуктивно бъдеще.

17 УСТОЙЧИВИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ

Като част от нашата стратегия за устойчивост, ние се борим енергично с 17-те цели на ООН за устойчиво развитие. За нас тези цели са признание за нашата отговорност като глобална фирмена група. Те включват цели, които винаги сме считали за важни, като устойчиво икономическо развитие, технически иновации, енергийна ефективност и най-важното от всичко - благосъстоянието на хората.

6 СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОЛЕТА ЗА ДЕЙСТВИЕ

Ние следваме подход на устойчивост от 360 °, който включва 6 дефинирани стратегически полета за действие. Те покриват почти всички 17 цели за устойчиво развитие. Стратегическите полета на TROX за действие са до голяма степен фокусирани върху постигането на тези цели. По този начин ние искаме да отговорим на огромните предизвикателства на нашето време и активно да насърчаваме устойчивия живот, работа и бизнес.,

Полета за действие в детайли

ПРОДУКТИ

Отражението на околната среда на TROX до голяма степен се определя от самите продукти. Нашите продукти осигуряват на хората оптимално качество и температура на въздуха, както и повишена безопасност (противопожарна защита). Тук ние вярваме в дългите работни цикли и енергийната ефективност.

ПРОИЗВОДСТВО

Ние обръщаме голямо внимание на внимателното използване на ресурсите енергия и вода, избягването на отпадъци и оптималните условия на работа. Използваме нашата производствена система TROX TPS, за да подобрим процедурите и аспектите на устойчивостта във всички 19 производствени мощности на TROX GROUP по света.

МОБИЛНОСТ И ЛОГИСТИКА

Ние се грижим дълбоко за намаляване на потреблението на CO2 при транспортирането на нашите стоки и оптимизиране на ресурсите, използвани в опаковъчните материали. Ние произвеждаме в близост до нашите клиенти, пакетни превози, не забравяйте да изберете правилните превозвачи и оптимизираме опаковките, за да подобрим подвижността.

ИНФРАСТРУКТУРА

Оперативната инфраструктура на TROX е насочена към устойчивост. Ефективното използване на енергия и вода в сградите намалява емисиите на CO2 и намалява оперативните разходи. Планираме продуктите от самото начало да използват материали за многократна употреба и да се рециклират, където е възможно.

СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

Нашите служители са ключът към прилагането на нашата бизнес стратегия и на нашия успех. Управлението на работата и здравето и силната концепция за обучение на служителите насърчават устойчиво ангажираността и отварят потенциал.

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

За нас комуникацията означава взаимодействие с клиенти, бизнес партньори и служители. Ние сме част от силна мрежа, която ни позволява да оказваме влияние и да включваме нашите отговорности в регламенти, насоки и закони, за да постигнем бъдеще, което си струва да се живее.

BREEAM CERTIFICATE

BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method) is a certification system, which assesses the overall building concept. BREEAM specifies nine main categories on which your building is evaluated. Credits are awarded and weighted for each category. This results in a final score for the building, in ratings from ‘Pass’ to ‘Outstanding’. Overall, the BREEAM certification is a quality label, it encourages you to focus on sustainability in building design and the environmental impact of products in buildings.

TROX can help towards obtaining these credits in different categories by using our products, in combination with other building components. The TROX-products could contribute and impact in six of those nine main categories.

Download the TROX-brochure for more detailed information.

УСТОЙЧИВИ РЕФЕРЕНТНИ ОБЕКТИ В TROX

НОНО ВИЕНА

За втория по височина дървен небостъргач в света фокусът беше върху опазването на околната среда и ресурсите. Това е идеалното съчетание за стремежа на TROX към високо ниво на устойчивост и качество. Климатичната система под налягане използва висококачествени, координирани компоненти, за да гарантира, че аварийните изходи и спасителните маршрути остават без дим в случай на пожар. Това, което прави това решение специално, е модулът за управление на BUS. Това не само спестява от материали и разходи за окабеляване, но също така остава гъвкаво.

МЕЖДУНАРОДЕН КВАРТАЛ ЛОНДОН

Международният Квартал Лондон представлява бъдещето на работата. Тук съществуват нови търговски площи, ресторанти, кафенета и апартаменти заедно с 25 000 нови, уникални работни места. Заедно с архитекта TROX разработи персонализирано, изцяло ново климатично решение за офисната сграда: SKYBEAM, охлаждащ конвектор с уникална в света гъвкавост, при насърчително ниски оперативни разходи благодарение на високата си енергийна ефективност.

ЛУФАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В ЛЮНЕБУРГ

Важни критерии за планиране на новата централа бяха особено устойчивото строителство и икономичното използване на електричество за осветление, вентилация и климатизация. Избрана е оптимално координираната климатична система на TROX. Централният контролер, регулаторът на дебит и въздуховодите на вентилационната и климатична система осигуряват идеални условия за обучение и преподаване заедно с особено ниска консумация на енергия, противопожарни клапи, вентили за отвеждане на дим и пожарни капаци.

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65