00258902_0
RFD-SIRIUS


00258917_0
RFD-SIRIUS, контролер на дебита


00258907_0
RFD-SIRIUS, интегрални измерващи тръби


00134479_0
Лице на кръгъл дифузор


00144729_0
Хоризонтално завихрящо изпускане на въздух


00272446_0
RFD-Sirius, траверса


00258902_0
00258917_0
00258907_0
00134479_0
00144729_0
00272446_0

RFD-SIRIUS

RFD-SIRIUS е въздушно терминално устройство, комбинирано с терминален модул VAV

RFD-SIRIUS се използва във вентилационните и климатични системи за управление на дебита на базата на потребление и като въздушно терминално устройство.

 • RFD номинални размери: 160, 200, 250, 315 и 400
 • SIRIUS номинални размери: 125, 160, 200 и 250
 • Диапазон на дебита: 4.7 до 171.3 л/с или 17 до 617 м³/ч
 • За подаване на въздух
 • Монтаж изравнен с тавана, с дюза за изпускане също така за окачен монтаж
 • Контролен входен сигнал чрез шина MP, LonWorks FTT-10A, Modbus RTU или аналогов сигнал
 • Интегрален елемент за шумоизолация
 • Високата индукция води до бързо намаляване на температурната разлика и скорост на въздушния поток
 • Идеален за зони за комфорт


Допълнително оборудване или принадлежности

 • Изложено лице на дифузор в цветове RAL CLASSIC

Приложение

Приложение

 • За подаване на въздух към комфортни зони в случаите, когато трябва да се контролира дебитът на подавания въздух
 • Вариантът с изпускателна дюза позволява монтаж с окачване
 • Ефективното завихряне създава високи нива на индукция, като по този начин бързо намалява разликата в температурата и скоростта на въздушния поток
 • Управление в затворен контур на дебита с помощта на външно електрозахранване
 • Измерване на диференциално налягане с интегрални тръби за измерване

Специални характеристики

 • RFD-SIRIUS комбинира функциите на регулатор дебита на потока, шумозаглушител, нагнетателна кутия и въздушен дифузор в едно устройство.
 • Ниско ниво на звукова мощност, идеална за зоните за комфорт
 • За всички видове таванни системи, а също така е подходящо за свободно окачени тавани
 • Измерване на диференциално налягане с интегрални тръби за измерване

Номинални размери

 • RFD: 160, 200, 250, 315 и 400
 • SIRIUS: 125, 160, 200 и 250

Приложение

 • За подаване на въздух към комфортни зони в случаите, когато трябва да се контролира дебитът на подавания въздух
 • Вариантът с изпускателна дюза позволява монтаж с окачване
 • Ефективното завихряне създава високи нива на индукция, като по този начин бързо намалява разликата в температурата и скоростта на въздушния поток
 • Управление в затворен контур на дебита с помощта на външно електрозахранване
 • Измерване на диференциално налягане с интегрални тръби за измерване

Специални характеристики

 • RFD-SIRIUS комбинира функциите на регулатор дебита на потока, шумозаглушител, нагнетателна кутия и въздушен дифузор в едно устройство.
 • Ниско ниво на звукова мощност, идеална за зоните за комфорт
 • За всички видове таванни системи, а също така е подходящо за свободно окачени тавани
 • Измерване на диференциално налягане с интегрални тръби за измерване

Номинални размери

 • RFD: 160, 200, 250, 315 и 400
 • SIRIUS: 125, 160, 200 и 250

Описание

Варианти

Лице на дифузора

 • RFD-R: Кръгло лице на дифузора
 • RFD-Q: Квадратно лице на дифузора
 • RFD-*-D: Лице на дифузора изпускаща дюза


Управляващи компоненти

 • BC0
 • BL0
 • BM0
 • BM0-J6


За подробна информация за компонентите на управлението вижте Тип Компактни контролери.

Части и характеристики

 • Кръгло или квадратно лице на дифузора
 • Лице на дифузора с радиално разположени фиксирани лопатки за контрол на въздуха
 • Управляващият компонент може да се мести напред и назад

Приставки

Управление на променливия обемен разход с електронен контролер Compact, за да превключи външен управляващ сигнал и сигнал за действителната стойност за интегриране в централизираната система за управление на сградата.

 • Захранващо напрежение 24 V~/–
 • Интерфейсът на сигнала зависи от избрания вариант на управляващия компонент
 • Управление с променлив или постоянен дебит на въздух
 • Скоростта на потока се измерва съгласно динамичен принцип на измерване
 • Диапазон на управление на дебита: прибл. 10 - 100 % от номиналната обемна скорост на потока


Отклонение от работния обхват:

 • 10 – 20% от номиналния дебит: +/- 25%
 • 20 – 40% от номиналния дебит: +/- 10%
 • 40 – 100% от номиналния дебит: +/- 4%


Електрическо свързване с кабел или щепсел, в зависимост от избрания вариант на управляващия компонент.

Конструктивни характеристики

 • Щуцерът е подходящ за кръгли въздуховоди съгласно EN 1506 или EN 13180

Материали и повърхности

 • Лицето на дифузора и нагнетателната кутия са изработени от галванизирана листова стомана
 • Измервателното устройство изработено от алуминий
 • Изложените части от лицето на дифузора с прахово покритие RAL 9010, чисто бяло
 • P1: Прахово покритие, цвят RAL CLASSIC
 • Шумоизолиращо мъхесто покритие върху клетката на контролера

Стандарти и указания

 • Ниво на звуковата мощност на регенерирания шум на въздуха съгласно EN ISO 5135.
 • Хигиената съответства на VDI 6022

Техническо обслужване

 • Неизискваща поддръжка като конструкция и материалите не са подложени на износване
 • Ревизия и почистване съгласно VDI 6022

Варианти

Лице на дифузора

 • RFD-R: Кръгло лице на дифузора
 • RFD-Q: Квадратно лице на дифузора
 • RFD-*-D: Лице на дифузора изпускаща дюза


Управляващи компоненти

 • BC0
 • BL0
 • BM0
 • BM0-J6


За подробна информация за компонентите на управлението вижте Тип Компактни контролери.

Части и характеристики

 • Кръгло или квадратно лице на дифузора
 • Лице на дифузора с радиално разположени фиксирани лопатки за контрол на въздуха
 • Управляващият компонент може да се мести напред и назад

Приставки

Управление на променливия обемен разход с електронен контролер Compact, за да превключи външен управляващ сигнал и сигнал за действителната стойност за интегриране в централизираната система за управление на сградата.

 • Захранващо напрежение 24 V~/–
 • Интерфейсът на сигнала зависи от избрания вариант на управляващия компонент
 • Управление с променлив или постоянен дебит на въздух
 • Скоростта на потока се измерва съгласно динамичен принцип на измерване
 • Диапазон на управление на дебита: прибл. 10 - 100 % от номиналната обемна скорост на потока


Отклонение от работния обхват:

 • 10 – 20% от номиналния дебит: +/- 25%
 • 20 – 40% от номиналния дебит: +/- 10%
 • 40 – 100% от номиналния дебит: +/- 4%


Електрическо свързване с кабел или щепсел, в зависимост от избрания вариант на управляващия компонент.

Конструктивни характеристики

 • Щуцерът е подходящ за кръгли въздуховоди съгласно EN 1506 или EN 13180

Материали и повърхности

 • Лицето на дифузора и нагнетателната кутия са изработени от галванизирана листова стомана
 • Измервателното устройство изработено от алуминий
 • Изложените части от лицето на дифузора с прахово покритие RAL 9010, чисто бяло
 • P1: Прахово покритие, цвят RAL CLASSIC
 • Шумоизолиращо мъхесто покритие върху клетката на контролера

Стандарти и указания

 • Ниво на звуковата мощност на регенерирания шум на въздуха съгласно EN ISO 5135.
 • Хигиената съответства на VDI 6022

Техническо обслужване

 • Неизискваща поддръжка като конструкция и материалите не са подложени на износване
 • Ревизия и почистване съгласно VDI 6022

Техническа информация

Функциониране, Технически данни, Бързо оразмеряване, Спецификация, Код за поръчка

 • Функциониране
 • Технически данни
 • Бързо оразмеряване
 • Спецификация
 • Код за поръчка

Функционално описание

RFD-SIRIUS комбинира функциите на регулатор дебита на потока, шумозаглушител, нагнетателна кутия и въздушен дифузор в едно устройство.

Диференциалното налягане се измерва с интегрални измервателни тръби и се предава на контролера.

Вграденият линеен задвижващ механизъм регулира лопатката на клапата, че да се постигне необходимата стойност на заданието.

Конструкцията на дифузора гарантира, че звукът се абсорбира ефективно, което води до ниски нива на звукова мощност.

Функционално описание

RFD-SIRIUS комбинира функциите на регулатор дебита на потока, шумозаглушител, нагнетателна кутия и въздушен дифузор в едно устройство.

Диференциалното налягане се измерва с интегрални измервателни тръби и се предава на контролера.

Вграденият линеен задвижващ механизъм регулира лопатката на клапата, че да се постигне необходимата стойност на заданието.

Конструкцията на дифузора гарантира, че звукът се абсорбира ефективно, което води до ниски нива на звукова мощност.

trox_blau20

RFD номинални размери

160, 200, 250, 315, 400 мм

trox_blau20

SIRIUS номинални размери

125, 160, 200, 250 мм

trox_blau20

Дебит

4.7 – 171.4 л/с или 17 – 617 м³/ч

trox_blau20

Разлика в температурата на подавания въздух към въздуха в помещението

–12 до +10 K

RFD номинални размери

160, 200, 250, 315, 400 мм

SIRIUS номинални размери

125, 160, 200, 250 мм

Дебит

4.7 – 171.4 л/с или 17 – 617 м³/ч

Разлика в температурата на подавания въздух към въздуха в помещението

–12 до +10 K


Таблиците за бързо оразмеряване осигуряват добър преглед на дебитите и съответните нива на звукова мощност и на диференциалните налягания

Минималните дебити се отнасят за подавания въздух към въздуха в помещението при температурн разлика от -6 K.

Максималните дебити се отнасят към ниво на звуковата мощност от прибл. 50 dB (A).

Таблиците за бързо оразмеряване осигуряват добър преглед на дебитите и съответните нива на звукова мощност и на диференциалните налягания

Минималните дебити се отнасят за подавания въздух към въздуха в помещението при температурн разлика от -6 K.

Максималните дебити се отнасят към ниво на звуковата мощност от прибл. 50 dB (A).

Ниво на звукова мощност [dB (A)] – RFD-SIRIUS trox_blau20 Комбинация V V Δpt Δpt Δpt Δpt trox_blau20 Комбинация л/с м³/ч Pa Pa Pa Pa trox_blau20 Комбинация л/с м³/ч 50 100 200 300 trox_blau20

RFD-160 SIRIUS 125

5

17

≤15

≤15

≤15

15

trox_blau20

RFD-160 SIRIUS 125

14

52

25

27

29

30

trox_blau20

RFD-160 SIRIUS 125

24

87

32

34

36

37

trox_blau20

RFD-160 SIRIUS 125

34

123

36

38

40

42

trox_blau20

RFD-200 SIRIUS 125

7

25

15

17

20

22

trox_blau20

RFD-200 SIRIUS 125

22

80

25

28

31

33

trox_blau20

RFD-200 SIRIUS 125

37

134

30

33

36

38

trox_blau20

RFD-200 SIRIUS 125

53

189

33

36

39

41

trox_blau20

RFD-200 SIRIUS 160

7

25

≤15

15

18

20

trox_blau20

RFD-200 SIRIUS 160

25

90

25

29

32

33

trox_blau20

RFD-200 SIRIUS 160

43

155

31

34

37

39

trox_blau20

RFD-200 SIRIUS 160

61

219

38

41

43

trox_blau20

RFD-250 SIRIUS 160

10

37

≤15

15

18

20

trox_blau20

RFD-250 SIRIUS 160

34

121

23

26

29

31

trox_blau20

RFD-250 SIRIUS 160

57

204

27

31

34

35

trox_blau20

RFD-250 SIRIUS 160

80

288

31

34

37

39

trox_blau20

RFD-250 SIRIUS 200

10

37

20

24

28

30

trox_blau20

RFD-250 SIRIUS 200

39

141

28

32

36

38

trox_blau20

RFD-250 SIRIUS 200

68

245

31

35

39

41

trox_blau20

RFD-250 SIRIUS 200

97

349

37

41

43

trox_blau20

RFD-315 SIRIUS 200

19

68

27

31

36

39

trox_blau20

RFD-315 SIRIUS 200

50

180

29

34

39

42

trox_blau20

RFD-315 SIRIUS 200

81

292

31

35

40

43

trox_blau20

RFD-315 SIRIUS 200

112

404

32

36

41

44

trox_blau20

RFD-315 SIRIUS 250

19

68

18

22

26

28

trox_blau20

RFD-315 SIRIUS 250

52

187

26

30

34

36

trox_blau20

RFD-315 SIRIUS 250

85

305

30

34

38

40

trox_blau20

RFD-315 SIRIUS 250

118

424

32

36

40

42

trox_blau20

RFD-400 SIRIUS 250

27

96

24

29

33

36

trox_blau20

RFD-400 SIRIUS 250

73

263

29

33

38

40

trox_blau20

RFD-400 SIRIUS 250

119

429

31

35

40

42

trox_blau20

RFD-400 SIRIUS 250

166

596

32

36

41

44

Ниво на звукова мощност [dB (A)] – RFD-SIRIUS-D trox_blau20 Комбинация V V Δpt Δpt Δpt Δpt trox_blau20 Комбинация л/с м³/ч Pa Pa Pa Pa trox_blau20 Комбинация л/с м³/ч 50 100 200 300 trox_blau20

RFD-D-160 SIRIUS 125

6

23

22

24

27

28

trox_blau20

RFD-D-160 SIRIUS 125

20

72

29

31

34

35

trox_blau20

RFD-D-160 SIRIUS 125

34

122

32

35

37

38

trox_blau20

RFD-D-160 SIRIUS 125

48

171

34

37

39

40

trox_blau20

RFD-D-200 SIRIUS 125

9

32

15

18

21

23

trox_blau20

RFD-D-200 SIRIUS 125

27

97

23

27

30

32

trox_blau20

RFD-D-200 SIRIUS 125

45

161

27

31

34

36

trox_blau20

RFD-D-200 SIRIUS 125

63

226

30

33

36

38

trox_blau20

RFD-D-200 SIRIUS 160

9

32

20

23

26

28

trox_blau20

RFD-D-200 SIRIUS 160

34

121

28

31

34

36

trox_blau20

RFD-D-200 SIRIUS 160

58

210

32

35

37

39

trox_blau20

RFD-D-200 SIRIUS 160

83

299

34

37

40

41

trox_blau20

RFD-D-250 SIRIUS 160

14

50

≤15

15

19

22

trox_blau20

RFD-D-250 SIRIUS 160

37

134

19

24

28

31

trox_blau20

RFD-D-250 SIRIUS 160

61

218

24

28

33

35

trox_blau20

RFD-D-250 SIRIUS 160

84

303

27

31

36

38

trox_blau20

RFD-D-250 SIRIUS 200

14

50

20

25

30

32

trox_blau20

RFD-D-250 SIRIUS 200

47

170

27

32

37

40

trox_blau20

RFD-D-250 SIRIUS 200

81

290

30

35

40

43

trox_blau20

RFD-D-250 SIRIUS 200

114

410

32

37

42

45

trox_blau20

RFD-D-315 SIRIUS 200

25

90

23

29

35

39

trox_blau20

RFD-D-315 SIRIUS 200

59

214

26

32

38

42

trox_blau20

RFD-D-315 SIRIUS 200

94

339

27

34

40

44

trox_blau20

RFD-D-315 SIRIUS 200

129

463

28

35

41

45

trox_blau20

RFD-D-315 SIRIUS 250

25

90

22

26

29

31

trox_blau20

RFD-D-315 SIRIUS 250

68

245

28

31

35

37

trox_blau20

RFD-D-315 SIRIUS 250

111

401

30

34

37

39

trox_blau20

RFD-D-315 SIRIUS 250

154

556

32

36

39

41

trox_blau20

RFD-D-400 SIRIUS 250

36

128

25

28

31

34

trox_blau20

RFD-D-400 SIRIUS 250

81

291

29

32

34

38

trox_blau20

RFD-D-400 SIRIUS 250

126

454

31

34

37

40

trox_blau20

RFD-D-400 SIRIUS 250

171

617

32

36

38

41

Ниво на звукова мощност [dB (A)] – RFD-SIRIUS

Комбинация V Δpt
Комбинация л/с м³/ч Pa
Комбинация л/с м³/ч 50 100 200 300

RFD-160 SIRIUS 125

5

17

≤15

≤15

≤15

15

RFD-160 SIRIUS 125

14

52

25

27

29

30

RFD-160 SIRIUS 125

24

87

32

34

36

37

RFD-160 SIRIUS 125

34

123

36

38

40

42

RFD-200 SIRIUS 125

7

25

15

17

20

22

RFD-200 SIRIUS 125

22

80

25

28

31

33

RFD-200 SIRIUS 125

37

134

30

33

36

38

RFD-200 SIRIUS 125

53

189

33

36

39

41

RFD-200 SIRIUS 160

7

25

≤15

15

18

20

RFD-200 SIRIUS 160

25

90

25

29

32

33

RFD-200 SIRIUS 160

43

155

31

34

37

39

RFD-200 SIRIUS 160

61

219

38

41

43

RFD-250 SIRIUS 160

10

37

≤15

15

18

20

RFD-250 SIRIUS 160

34

121

23

26

29

31

RFD-250 SIRIUS 160

57

204

27

31

34

35

RFD-250 SIRIUS 160

80

288

31

34

37

39

RFD-250 SIRIUS 200

10

37

20

24

28

30

RFD-250 SIRIUS 200

39

141

28

32

36

38

RFD-250 SIRIUS 200

68

245

31

35

39

41

RFD-250 SIRIUS 200

97

349

37

41

43

RFD-315 SIRIUS 200

19

68

27

31

36

39

RFD-315 SIRIUS 200

50

180

29

34

39

42

RFD-315 SIRIUS 200

81

292

31

35

40

43

RFD-315 SIRIUS 200

112

404

32

36

41

44

RFD-315 SIRIUS 250

19

68

18

22

26

28

RFD-315 SIRIUS 250

52

187

26

30

34

36

RFD-315 SIRIUS 250

85

305

30

34

38

40

RFD-315 SIRIUS 250

118

424

32

36

40

42

RFD-400 SIRIUS 250

27

96

24

29

33

36

RFD-400 SIRIUS 250

73

263

29

33

38

40

RFD-400 SIRIUS 250

119

429

31

35

40

42

RFD-400 SIRIUS 250

166

596

32

36

41

44


Ниво на звукова мощност [dB (A)] – RFD-SIRIUS-D

Комбинация V Δpt
Комбинация л/с м³/ч Pa
Комбинация л/с м³/ч 50 100 200 300

RFD-D-160 SIRIUS 125

6

23

22

24

27

28

RFD-D-160 SIRIUS 125

20

72

29

31

34

35

RFD-D-160 SIRIUS 125

34

122

32

35

37

38

RFD-D-160 SIRIUS 125

48

171

34

37

39

40

RFD-D-200 SIRIUS 125

9

32

15

18

21

23

RFD-D-200 SIRIUS 125

27

97

23

27

30

32

RFD-D-200 SIRIUS 125

45

161

27

31

34

36

RFD-D-200 SIRIUS 125

63

226

30

33

36

38

RFD-D-200 SIRIUS 160

9

32

20

23

26

28

RFD-D-200 SIRIUS 160

34

121

28

31

34

36

RFD-D-200 SIRIUS 160

58

210

32

35

37

39

RFD-D-200 SIRIUS 160

83

299

34

37

40

41

RFD-D-250 SIRIUS 160

14

50

≤15

15

19

22

RFD-D-250 SIRIUS 160

37

134

19

24

28

31

RFD-D-250 SIRIUS 160

61

218

24

28

33

35

RFD-D-250 SIRIUS 160

84

303

27

31

36

38

RFD-D-250 SIRIUS 200

14

50

20

25

30

32

RFD-D-250 SIRIUS 200

47

170

27

32

37

40

RFD-D-250 SIRIUS 200

81

290

30

35

40

43

RFD-D-250 SIRIUS 200

114

410

32

37

42

45

RFD-D-315 SIRIUS 200

25

90

23

29

35

39

RFD-D-315 SIRIUS 200

59

214

26

32

38

42

RFD-D-315 SIRIUS 200

94

339

27

34

40

44

RFD-D-315 SIRIUS 200

129

463

28

35

41

45

RFD-D-315 SIRIUS 250

25

90

22

26

29

31

RFD-D-315 SIRIUS 250

68

245

28

31

35

37

RFD-D-315 SIRIUS 250

111

401

30

34

37

39

RFD-D-315 SIRIUS 250

154

556

32

36

39

41

RFD-D-400 SIRIUS 250

36

128

25

28

31

34

RFD-D-400 SIRIUS 250

81

291

29

32

34

38

RFD-D-400 SIRIUS 250

126

454

31

34

37

40

RFD-D-400 SIRIUS 250

171

617

32

36

38

41


RFD-SIRIUS е въздушно терминално устройство, комбинирано с терминален модул VAV

Таванният дифузор с квадратно или кръгло лице се използва за предпочитане като дифузор за въздух за комфортни зони

Фиксираните лопатки за контрол на въздуха позволяват хоризонтално завихряне на подавания въздух, което създава високи индукционни нива.

Дифузорът е подходящ за монтаж във всички видове окачени тавани.

Дифузорът е фиксиран с централен фиксиращ винт към траверсата (не са необходими инструменти); траверсата се вкарва в нагнетателната кутия на SIRIUS (не са необходими инструменти) и се държи на място с магнити.

Нагнетателната кутия SIRIUS е снабдена с два щуцера, един за свързване към въздуховода и друг за свързване към лицето на дифузора.

Нагнетателната кутия SIRIUS съдържа два цилиндъра, единият от които е поставена в другия; един от цилиндрите е перфориран.

Перфорираният цилиндър се придвижва по назъбена лента на контролния вход от регулатора на дебита, а свободната площ се променя вследствие на това.

Едно мъхесто руло, покриващо перфорирания цилиндър, действа като изравнителен елемент.

Тази специална конструктивна функция позволява пропускането на допълнителен щумозаглушител.

Специални характеристики

 • RFD-SIRIUS комбинира функциите на регулатор дебита на потока, шумозаглушител, нагнетателна кутия и въздушен дифузор в едно устройство.
 • Ниско ниво на звукова мощност, идеална за зоните за комфорт
 • За всички видове таванни системи, а също така е подходящо за свободно окачени тавани
 • Измерване на диференциално налягане с интегрални тръби за измерване

Материали и повърхности

 • Лицето на дифузора и нагнетателната кутия са изработени от галванизирана листова стомана
 • Измервателното устройство изработено от алуминий
 • Изложените части от лицето на дифузора с прахово покритие RAL 9010, чисто бяло
 • P1: Прахово покритие, цвят RAL CLASSIC
 • Шумоизолиращо мъхесто покритие върху клетката на контролера

Приставки

Управление на променливия обемен разход с електронен контролер Compact, за да превключи външен управляващ сигнал и сигнал за действителната стойност за интегриране в централизираната система за управление на сградата.

 • Захранващо напрежение 24 V~/–
 • Интерфейсът на сигнала зависи от избрания вариант на управляващия компонент
 • Управление с променлив или постоянен дебит на въздух
 • Скоростта на потока се измерва съгласно динамичен принцип на измерване
 • Диапазон на управление на дебита: прибл. 10 - 100 % от номиналната обемна скорост на потока


Отклонение от работния обхват:

 • 10 – 20% от номиналния дебит: +/- 25%
 • 20 – 40% от номиналния дебит: +/- 10%
 • 40 – 100% от номиналния дебит: +/- 4%


Електрическо свързване с кабел или щепсел, в зависимост от избрания вариант на управляващия компонент.

Технически данни

 • RFD номинални размери: 160, 200, 250, 315, 400 мм
 • SIRIUS номинални размери: 125, 160, 200, 250 мм
 • Дебит: 4.7 – 171.4 л/с или 17 – 617 м³/ч
 • Подаван въздух към въздух в помещението температурна разлика: –12 до +10 K

Данни за избор

 • V _______________________ [м³/ч]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Регенериран шум на въздуха

 • LWA _______________________ [dB(A)]

RFD-SIRIUS е въздушно терминално устройство, комбинирано с терминален модул VAV

Таванният дифузор с квадратно или кръгло лице се използва за предпочитане като дифузор за въздух за комфортни зони

Фиксираните лопатки за контрол на въздуха позволяват хоризонтално завихряне на подавания въздух, което създава високи индукционни нива.

Дифузорът е подходящ за монтаж във всички видове окачени тавани.

Дифузорът е фиксиран с централен фиксиращ винт към траверсата (не са необходими инструменти); траверсата се вкарва в нагнетателната кутия на SIRIUS (не са необходими инструменти) и се държи на място с магнити.

Нагнетателната кутия SIRIUS е снабдена с два щуцера, един за свързване към въздуховода и друг за свързване към лицето на дифузора.

Нагнетателната кутия SIRIUS съдържа два цилиндъра, единият от които е поставена в другия; един от цилиндрите е перфориран.

Перфорираният цилиндър се придвижва по назъбена лента на контролния вход от регулатора на дебита, а свободната площ се променя вследствие на това.

Едно мъхесто руло, покриващо перфорирания цилиндър, действа като изравнителен елемент.

Тази специална конструктивна функция позволява пропускането на допълнителен щумозаглушител.

Специални характеристики

 • RFD-SIRIUS комбинира функциите на регулатор дебита на потока, шумозаглушител, нагнетателна кутия и въздушен дифузор в едно устройство.
 • Ниско ниво на звукова мощност, идеална за зоните за комфорт
 • За всички видове таванни системи, а също така е подходящо за свободно окачени тавани
 • Измерване на диференциално налягане с интегрални тръби за измерване

Материали и повърхности

 • Лицето на дифузора и нагнетателната кутия са изработени от галванизирана листова стомана
 • Измервателното устройство изработено от алуминий
 • Изложените части от лицето на дифузора с прахово покритие RAL 9010, чисто бяло
 • P1: Прахово покритие, цвят RAL CLASSIC
 • Шумоизолиращо мъхесто покритие върху клетката на контролера

Приставки

Управление на променливия обемен разход с електронен контролер Compact, за да превключи външен управляващ сигнал и сигнал за действителната стойност за интегриране в централизираната система за управление на сградата.

 • Захранващо напрежение 24 V~/–
 • Интерфейсът на сигнала зависи от избрания вариант на управляващия компонент
 • Управление с променлив или постоянен дебит на въздух
 • Скоростта на потока се измерва съгласно динамичен принцип на измерване
 • Диапазон на управление на дебита: прибл. 10 - 100 % от номиналната обемна скорост на потока


Отклонение от работния обхват:

 • 10 – 20% от номиналния дебит: +/- 25%
 • 20 – 40% от номиналния дебит: +/- 10%
 • 40 – 100% от номиналния дебит: +/- 4%


Електрическо свързване с кабел или щепсел, в зависимост от избрания вариант на управляващия компонент.

Технически данни

 • RFD номинални размери: 160, 200, 250, 315, 400 мм
 • SIRIUS номинални размери: 125, 160, 200, 250 мм
 • Дебит: 4.7 – 171.4 л/с или 17 – 617 м³/ч
 • Подаван въздух към въздух в помещението температурна разлика: –12 до +10 K

Данни за избор

 • V _______________________ [м³/ч]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Регенериран шум на въздуха

 • LWA _______________________ [dB(A)]

00244595_0

                                                                              Тип
                                                                                                                                                                  RFD-SIRIUS       Таванен дифузор
                                                                      

                                                                              Стил на конструкцията
                                                                                                                                                                  R       Кръгов
                                                                                                                                                                  Q       Квадратен
                                                                      

                                                                              Конструкция
                                                                                    Без въведен код: без изпускаща дюза
                                                                                                                                                                  D       С изпускаща дюза
                                                                      

                                                                              Свързване
                                                                                                                                                                  T       Траверса с магнити и комплект за бързо фиксиране
                                                                      

                                                                              Номинален размер [мм]
                                                                             ∅ щуцер за връзка с въздуховод
                                                                                                                                                                                                                                                              125                                                                                            За лица на дифузори 160 и 200
                                                                                                                                                                                                                                                              160                                                                                            За лица на дифузори 200 и 250
                                                                                                                                                                                                                                                              200                                                                                            За лица на дифузори 250 и 315
                                                                                                                                                                                                                                                              250                                                                                            За лица на дифузори 315 и 400
                                                                             
                                                                             ∅ щуцер за свързване с лице на дифузор (номинален размер на лицето на дифузора)
                                                                                                                                                                                                                                                              160                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                              200                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                              250                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                              315                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                              400                                                                                                                                                                   
                                                                      

 

                                                                              Приставка (управляващ компонент)
                                                                                                                                                                  BC0       Контролер на дебита с интерфейс на шина MP и аналогов интерфейс 0 – 10 V / 2 – 10 V
                                                                                                                                                                  BL0       Контролер на дебита с LonWorks FTT-10A интерфейс
                                                                                                                                                                  BМ0       Контролер на дебита с Modbus RTU интерфейс
                                                                                                                                                                  BM0-J6       Контролер на дебита с Modbus RTU интерфейс и RJ12 контакт за свързване на X-AIRCONTROL зонов модул
                                                                      

                                                                              Сигнализация (може да се избере само за BC0)
                                                                                                                                                                  E0       0 – 10 V DC (променлив дебит)
                                                                                                                                                                  F0       0 – 10 V DC (постоянен дебит)
                                                                                                                                                                  E2       2 – 10 V DC (променлив дебит)
                                                                                                                                                                  F2       2 – 10 V DC (постоянен дебит)
                                                                      

                                                                              Дебит
                                                                                                                                                                  Променлив:       Vмин, Vмакс                                                                              
                                                                                                                                                                  Постоянен:       Vпост.                                                                              
                                                                      

                                                                              Видима повърхност на лицето на дифузора
                                                                                    Без въведен код: прахово покритие RAL 9010, чисто бяло
                                                                                                                                                                  P1       Прахово покритие, определете цвят по RAL CLASSIC
                                                                      

                                                                                                                                                                  Ниво на блясък
                                                                                    RAL 9010 50 %
                                                                                    RAL 9006 30 %
                                                                                    Всички други цветове по RAL 70 %
                                                                      

Пример за поръчка: RFD-SIRIUS-R-D-T/160-250/BC0/E0/60-180/P1-RAL 9016

Стил на конструкцията

Кръгов

Конструкция

С изпускаща дюза

Свързване

Траверса с магнити и комплект за бързо фиксиране

∅ щуцер за връзка с въздуховод

160 мм

Номинален размер на лицето на дифузора

250 mm

Управляващ компонент

Контролер на дебита с интерфейс на шина MP и аналогов интерфейс 0 – 10 V / 2 – 10 V

Управляващ входящ сигнал

0 – 10 V DC (променлив дебит)

Дебит

60 – 180 м³/ч

Видима повърхност на лицето на дифузора

Прахово покритие RAL 9016, сигнално бяло, ниво на блясък 70%


Код за поръчка: RFD-SIRIUS-Q-T/160-250/BM0/100-160

Стил на конструкцията

Квадратен

Конструкция

Без изпускаща дюза

Свързване

Траверса с магнити и комплект за бързо фиксиране

∅ щуцер за връзка с въздуховод

160 мм

Номинален размер на лицето на дифузора

250 mm

Управляващ компонент

Контролер на дебита с Modbus RTU интерфейс

Управляващ входящ сигнал

Modbus RTU

Дебит

100 – 160 м³/ч

Видима повърхност на лицето на дифузора

Прахово покритие RAL 9010, чисто бяло, ниво на блясък 25 %


 

Варианти, Размери и тегло

 • Варианти
 • Размери и тегло
RFD-SIRIUS-Q trox_blau20 Номинален размер ØDA □Q₁ ØD2 B L₁ H H₂ Aeff м SIRIUS тегло RFD тегло trox_blau20 Номинален размер мм мм мм мм мм мм мм м2 кг кг кг trox_blau20

RFD 160 SIRIUS 125

158

198

123

325

386

175

60

0,0037

9,2

8,5

0,7

trox_blau20

RFD 200 SIRIUS 125

198

248

123

325

386

175

60

0,0066

9,0

8,0

1,0

trox_blau20

RFD 200 SIRIUS 160

198

248

158

360

402

210

60

0,0066

10,5

9,5

1,0

trox_blau20

RFD 250 SIRIUS 160

248

298

158

360

402

210

60

0,0110

10,5

9,0

1,5

trox_blau20

RFD 250 SIRIUS 200

248

298

198

400

435

240

60

0,0110

12,5

11,0

1,5

trox_blau20

RFD 315 SIRIUS 200

313

398

198

400

435

240

60

0,0205

12,9

10,5

2,4

trox_blau20

RFD 315 SIRIUS 250

313

398

248

450

392

290

60

0,0205

14,9

12,5

2,4

trox_blau20

RFD 400 SIRIUS 250

398

498

248

450

392

290

60

0,0280

15,6

12,0

3,6

□Q1 е наличен като опция за всички ØDA дифузори с размери 593, 598, 618 и 623

RFD-SIRIUS-Q-D trox_blau20 Номинален размер ØDA □Q₁ ØD2 B L₁ H H2 Aeff м SIRIUS тегло RFD тегло trox_blau20 Номинален размер мм мм мм мм мм мм мм мм кг кг кг trox_blau20

RFD 160 SIRIUS 125

158

248

123

325

386

175

80

0,0060

9,4

8,5

0,9

trox_blau20

RFD 200 SIRIUS 125

198

248

123

325

386

175

80

0,0092

9,2

8,0

1,2

trox_blau20

RFD 200 SIRIUS 160

198

248

158

360

402

210

80

0,0092

10,7

9,5

1,2

trox_blau20

RFD 250 SIRIUS 160

248

298

158

360

402

210

80

0,0150

10,7

9,0

1,7

trox_blau20

RFD 250 SIRIUS 200

248

298

198

400

435

240

80

0,0150

12,7

11,0

1,7

trox_blau20

RFD 315 SIRIUS 200

313

398

198

400

435

240

90

0,0265

13,4

10,5

2,9

trox_blau20

RFD 315 SIRIUS 250

313

398

248

450

392

290

90

0,0265

15,4

12,5

2,9

trox_blau20

RFD 400 SIRIUS 250

398

498

248

450

392

290

90

0,0355

16,3

12,0

4,3

□Q1 е наличен като опция за всички ØDA дифузори с размери 593, 598, 618 и 623

RFD-SIRIUS-R trox_blau20 Номинален размер ØDA ØD₁ ØD2 B L₁ H H₂ Aeff м SIRIUS тегло RFD тегло trox_blau20 Номинален размер мм мм мм мм мм мм мм м2 кг кг кг trox_blau20

RFD 160 SIRIUS 125

158

197

123

325

386

175

55

0,0037

9,1

8,5

0,6

trox_blau20

RFD 200 SIRIUS 125

198

241

123

325

386

175

55

0,0066

8,9

8,0

0,9

trox_blau20

RFD 200 SIRIUS 160

198

241

158

360

402

210

55

0,0066

10,4

9,5

0,9

trox_blau20

RFD 250 SIRIUS 160

248

295

158

360

402

210

55

0,0110

10,3

9,0

1,3

trox_blau20

RFD 250 SIRIUS 200

248

295

198

400

435

240

55

0,0110

12,3

11,0

1,3

trox_blau20

RFD 315 SIRIUS 200

313

364

198

400

435

240

55

0,0205

12,4

10,5

1,9

trox_blau20

RFD 315 SIRIUS 250

313

364

248

450

392

290

55

0,0205

14,4

12,5

1,9

trox_blau20

RFD 400 SIRIUS 250

398

450

248

450

392

290

55

0,0280

14,9

12,0

2,9

RFD-SIRIUS-R-D trox_blau20 Номинален размер ØDA ØD1 ØD2 B L₁ H H2 Aeff м SIRIUS тегло RFD тегло trox_blau20 Номинален размер мм мм мм мм мм мм мм мм кг кг кг trox_blau20

RFD 160 SIRIUS 125

158

250

123

325

386

175

80

0,0060

9,5

8,5

1,0

trox_blau20

RFD 200 SIRIUS 125

198

300

123

325

386

175

80

0,0092

9,3

8,0

1,3

trox_blau20

RFD 200 SIRIUS 160

198

300

158

360

402

210

80

0,0092

10,8

9,5

1,3

trox_blau20

RFD 250 SIRIUS 160

248

350

158

360

402

210

80

0,0150

10,8

9,0

1,8

trox_blau20

RFD 250 SIRIUS 200

248

350

198

400

435

240

80

0,0150

12,8

11,0

1,8

trox_blau20

RFD 315 SIRIUS 200

313

450

198

400

435

240

80

0,0265

13,3

10,5

2,8

trox_blau20

RFD 315 SIRIUS 250

313

450

248

450

392

290

80

0,0265

15,3

12,5

2,8

trox_blau20

RFD 400 SIRIUS 250

398

580

248

450

392

290

80

0,0355

16,1

12,0

4,1

RFD-SIRIUS-Q

Номинален размер ØDA □Q₁ ØD2 B L₁ H H₂ Aeff м SIRIUS тегло RFD тегло
Номинален размер мм м2 кг

RFD 160 SIRIUS 125

158

198

123

325

386

175

60

0,0037

9,2

8,5

0,7

RFD 200 SIRIUS 125

198

248

123

325

386

175

60

0,0066

9,0

8,0

1,0

RFD 200 SIRIUS 160

198

248

158

360

402

210

60

0,0066

10,5

9,5

1,0

RFD 250 SIRIUS 160

248

298

158

360

402

210

60

0,0110

10,5

9,0

1,5

RFD 250 SIRIUS 200

248

298

198

400

435

240

60

0,0110

12,5

11,0

1,5

RFD 315 SIRIUS 200

313

398

198

400

435

240

60

0,0205

12,9

10,5

2,4

RFD 315 SIRIUS 250

313

398

248

450

392

290

60

0,0205

14,9

12,5

2,4

RFD 400 SIRIUS 250

398

498

248

450

392

290

60

0,0280

15,6

12,0

3,6

□Q1 е наличен като опция за всички ØDA дифузори с размери 593, 598, 618 и 623


RFD-SIRIUS-Q-D

Номинален размер ØDA □Q₁ ØD2 B L₁ H H2 Aeff м SIRIUS тегло RFD тегло
Номинален размер мм кг

RFD 160 SIRIUS 125

158

248

123

325

386

175

80

0,0060

9,4

8,5

0,9

RFD 200 SIRIUS 125

198

248

123

325

386

175

80

0,0092

9,2

8,0

1,2

RFD 200 SIRIUS 160

198

248

158

360

402

210

80

0,0092

10,7

9,5

1,2

RFD 250 SIRIUS 160

248

298

158

360

402

210

80

0,0150

10,7

9,0

1,7

RFD 250 SIRIUS 200

248

298

198

400

435

240

80

0,0150

12,7

11,0

1,7

RFD 315 SIRIUS 200

313

398

198

400

435

240

90

0,0265

13,4

10,5

2,9

RFD 315 SIRIUS 250

313

398

248

450

392

290

90

0,0265

15,4

12,5

2,9

RFD 400 SIRIUS 250

398

498

248

450

392

290

90

0,0355

16,3

12,0

4,3

□Q1 е наличен като опция за всички ØDA дифузори с размери 593, 598, 618 и 623


RFD-SIRIUS-R

Номинален размер ØDA ØD₁ ØD2 B L₁ H H₂ Aeff м SIRIUS тегло RFD тегло
Номинален размер мм м2 кг

RFD 160 SIRIUS 125

158

197

123

325

386

175

55

0,0037

9,1

8,5

0,6

RFD 200 SIRIUS 125

198

241

123

325

386

175

55

0,0066

8,9

8,0

0,9

RFD 200 SIRIUS 160

198

241

158

360

402

210

55

0,0066

10,4

9,5

0,9

RFD 250 SIRIUS 160

248

295

158

360

402

210

55

0,0110

10,3

9,0

1,3

RFD 250 SIRIUS 200

248

295

198

400

435

240

55

0,0110

12,3

11,0

1,3

RFD 315 SIRIUS 200

313

364

198

400

435

240

55

0,0205

12,4

10,5

1,9

RFD 315 SIRIUS 250

313

364

248

450

392

290

55

0,0205

14,4

12,5

1,9

RFD 400 SIRIUS 250

398

450

248

450

392

290

55

0,0280

14,9

12,0

2,9


RFD-SIRIUS-R-D

Номинален размер ØDA ØD1 ØD2 B L₁ H H2 Aeff м SIRIUS тегло RFD тегло
Номинален размер мм кг

RFD 160 SIRIUS 125

158

250

123

325

386

175

80

0,0060

9,5

8,5

1,0

RFD 200 SIRIUS 125

198

300

123

325

386

175

80

0,0092

9,3

8,0

1,3

RFD 200 SIRIUS 160

198

300

158

360

402

210

80

0,0092

10,8

9,5

1,3

RFD 250 SIRIUS 160

248

350

158

360

402

210

80

0,0150

10,8

9,0

1,8

RFD 250 SIRIUS 200

248

350

198

400

435

240

80

0,0150

12,8

11,0

1,8

RFD 315 SIRIUS 200

313

450

198

400

435

240

80

0,0265

13,3

10,5

2,8

RFD 315 SIRIUS 250

313

450

248

450

392

290

80

0,0265

15,3

12,5

2,8

RFD 400 SIRIUS 250

398

580

248

450

392

290

80

0,0355

16,1

12,0

4,1


Примери за монтаж, Информация за монтаж, Основна информация и номенклатура

 • Примери за монтаж
 • Информация за монтаж
 • Основна информация и номенклатура

Монтиране и пускане в експлоатация

 • За предпочитане за помещения с чиста височина до 4,0 м
 • Монтаж изравнен с тавана; вариант RFD - * - D е подходящ за монтаж с окачване

Условия при влизане на потока

Точността на дебита ΔV се прилага към праволинейна секция срещу течението на потока във въздуховода. Колена, съединения или стеснение или разширение на въздуховода причиняват турболентности, които могат да въздействат на измерването. Съединенията на въздуховодите, напр. разклоненията на главния въздуховод, трябва да съответстват на EN 1505. Някои ситуации на монтажа изискват прави участъци на въздуховода срещу течението на потока.

Монтиране и пускане в експлоатация

 • За предпочитане за помещения с чиста височина до 4,0 м
 • Монтаж изравнен с тавана; вариант RFD - * - D е подходящ за монтаж с окачване

Условия при влизане на потока

Точността на дебита ΔV се прилага към праволинейна секция срещу течението на потока във въздуховода. Колена, съединения или стеснение или разширение на въздуховода причиняват турболентности, които могат да въздействат на измерването. Съединенията на въздуховодите, напр. разклоненията на главния въздуховод, трябва да съответстват на EN 1505. Някои ситуации на монтажа изискват прави участъци на въздуховода срещу течението на потока.

Монтажен отвор trox_blau20 Номинален размер ØDA Ød Ød trox_blau20 Номинален размер Без дюза С дюза trox_blau20 Номинален размер мм мм мм trox_blau20

RFD 160

158

175

205

trox_blau20

RFD 200

198

215

245

trox_blau20

RFD 250

248

265

295

trox_blau20

RFD 315

313

330

380

trox_blau20

RFD 400

398

415

480

Монтажен отвор

Номинален размер ØDA Ød
Номинален размер Без дюза С дюза
Номинален размер мм

RFD 160

158

175

205

RFD 200

198

215

245

RFD 250

248

265

295

RFD 315

313

330

380

RFD 400

398

415

480


Основни размери

ØD [мм]

Външен диаметър на щуцера

ØD₁ [мм]

Външен диаметър на лицето на кръгъл дифузор

ØD₂ [мм]

Диаметър на лицето на кръгъл дифузор стил

ØD₃ [мм]

Диаметър на кръгла нагнетателна кутия

□Q₁ [мм]

Външен диаметър на лицето на квадратен дифузор

□Q₂ [мм]

Размери на лицето на квадратен дифузор стил

□Q₃ [мм]

Размери на квадратна нагнетателна кутия

H₁ [мм]

Разстояние (височина) от долния край на окачения таван до долния край на лицето на дифузора

H₂ [мм]

Височина на таванния дифузор, от долния ръб на окачения таван до горния ръб на щуцера

H₃ [мм]

Височина на таванния дифузор с нагнетателна кутия, от долния ръб на окачения таван до горния ръб на нагнетателната кутия или на щуцера

A [мм]

Позицията на щуцера, определена от разстоянието на централната линия на щуцера до долния ръб на окачения таван

C [мм]

Дължина на щуцера

m [кг]

Тегло

Номенклатура

LWA [dB(A)]

A-претеглено ниво на звукова мощност на регенериран от въздуха шум

V [м³/ч] и [л/с]

Дебит

Δtz [K]

Подаван въздух към въздух в помещение температурна разлика, напр. температура на подавания въздух минус температура в помещението

Δpt [Pa]

Общо диференциално налягане

Aeff [м²]

Ефективна площ за подаване на въздуха


Всички нива на звукова мощност са на база при 1 pW.

Основни размери

ØD [мм]

Външен диаметър на щуцера

ØD₁ [мм]

Външен диаметър на лицето на кръгъл дифузор

ØD₂ [мм]

Диаметър на лицето на кръгъл дифузор стил

ØD₃ [мм]

Диаметър на кръгла нагнетателна кутия

□Q₁ [мм]

Външен диаметър на лицето на квадратен дифузор

□Q₂ [мм]

Размери на лицето на квадратен дифузор стил

□Q₃ [мм]

Размери на квадратна нагнетателна кутия

H₁ [мм]

Разстояние (височина) от долния край на окачения таван до долния край на лицето на дифузора

H₂ [мм]

Височина на таванния дифузор, от долния ръб на окачения таван до горния ръб на щуцера

H₃ [мм]

Височина на таванния дифузор с нагнетателна кутия, от долния ръб на окачения таван до горния ръб на нагнетателната кутия или на щуцера

A [мм]

Позицията на щуцера, определена от разстоянието на централната линия на щуцера до долния ръб на окачения таван

C [мм]

Дължина на щуцера

m [кг]

Тегло

Номенклатура

LWA [dB(A)]

A-претеглено ниво на звукова мощност на регенериран от въздуха шум

V [м³/ч] и [л/с]

Дебит

Δtz [K]

Подаван въздух към въздух в помещение температурна разлика, напр. температура на подавания въздух минус температура в помещението

Δpt [Pa]

Общо диференциално налягане

Aeff [м²]

Ефективна площ за подаване на въздуха


Всички нива на звукова мощност са на база при 1 pW.

Изтегляния

информация за продукт

ръководства за експлоатация

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65