00132374_0
Controller TAM


00132374_0

TAM

Адаптерен модул за разширяване на EASYLAB системата

Адаптерен модул като интерфейс между управлението на лабораторните камани и управлението на помещението и към централизираната система за управление на сградата

 • Комуникация „включи и пусни“ с до 23 контролера EASYLAB, контролери на лабораторни камини или контролери за помещение
 • Допълнителни точки за данни за интеграция на други променливи и постоянни обемни скорости на потока в баланса на помещението, напр. контролери или смукателни шкафове
 • Може да бъде настроен като интерфейс на помещението към централизирана система за управление на сградата
 • Свързване на управляващо табло на помещението за сигнализиране и използване на функциите на помещението


Варианти за разширение

 • Присъединяване към основно електрозахранване (230 V)
 • Разширителни модули със стандартни интерфейси LonWorks, BACnet или Modbus към централизирана система за управление на сграда
 • Управляващи табла на помещения за настройка на режима на работа по подразбиране

Приложение

Приложение

 • Адаптерен модул тип TAM за раширяване на EASYLAB системата
 • Интерфейс между управлението на лабораторните камини и управлението на помещението
 • Интерфейс към централизираната система за управление на сграда, напрежения на сигналите 0 – 10 V или с разширителни модули за LonWorks, BACnet, Modbus
 • Много просто пускане в експлоатация: автоматична идентификация на контролера, без необходимост от задаване на адреси на компонентите (комуникация „включи и пусни“), софтуер за конфигуриране с интерактивно меню за навигация и разширени диагностични функции
 • Специфична за проекта конфигурация с помощта на разширителни модули и управляващи табла на помещенията
 • Многобройни варианти за интеграция на допълнителни обемни разходи в баланса на помещението
 • Функцията за управление на помещението (RMF) може да бъде активирана
 • За използване в лаборатории, чисти помещения във фармацевтичната и полупроводниковата промишлености, операционни зали, реанимационни отделения и офиси с много взискателни изисквания към управлението

Специални характеристики

 • Комуникация „включи и пусни“ с автоматична идентификация на контролера, без необходимост от задаване на адреси на компонентите
 • Модулна система за функционално разширение
 • Дисплеи за свързванията и състоянието на външната страна на корпуса на контролера
 • Специфични за проекта настройки с помощта на приспособими управляващи табла
 • Специфичните за проекта настройки могат да се постигнат с конфигуруеми специални функции, следене и аварийна сигнализация
 • Постоянна функция за следене на системата
 • Много просто пускане в експлоатация, промени на конфигурацията и диагностика
 • Централизирано конфигуриране и непрекъснато сигнализиране на настройките на помещенията (функция управление на помещение)
 • Софтуерът за конфигуриране EasyConnect позволява интерактивна навигация (също и безкабелна)
 • Заводски изпитана и конфигурирана със специфични за проекта параметри

Описание

Режими на работа

 • LAB: Система с водещ изтеглен въздух за лаборатории
 • CLR: Система с водещ подаван въздух за чисти помещения
 • LAB/CLR-RMF: Система с активна функция управление на помещение

Части и характеристики

 • Микропроцесорна система със записани в енергонезависима памет програма и системни данни
 • Сдвоен клемен блок за свързване към захранващото напрежение
 • Свързвания за две управляващи табла
 • Свързване на комуникационна линия към щепселно гнездо или винтови клеми
 • Цифрови изходи с винтови клеми
 • Цифрови входове с винтови клеми или щепселно гнездо
 • Аналогови входове с винтови клеми или щепселно гнездо
 • Аналогови изходи с винтови клеми
 • Встроен краен резистор за комуникационната линия
 • Сигнални лампи за авариен сигнал от двете страни на корпуса
 • Сигнални лампи за състоянието (периодичен сигнал, комуникация и краен резистор)

Приставки

Разширителните модули са заводски монтирани или могат да бъдат монтирани на по-късен етап

 • T: EM-TRF, електрозахранванващ модул за свързване на контролера към 230 V~ напрежение на захранващата мрежа
 • U: EM-TRF-USV, електрозахранващ модул за свързване на контролера към 230 V~ напрежение на захранващата мрежа и за осигуряване на непрекъсваемо електрозахранване
 • L: Интерфейс EM-LON, LonWorks FTT-10A
 • B: Интерфейс EM-BAC-MOD-01, конфигуриран за BACnet MS/TP
 • M: Интерфейс EM-BAC-MOD-01, конфигуриран за Modbus RTU

Полезни допълнения

 • BE-LCD-01: Управляващо табло за управление на лабораторна камина и управление на помещението (само за режим на работа ...-RMF)
 • Преобразуватели на диференциално налягане: Преобразуватели на статично диференциално налягане за управление на налягането на помещението или управление на налягането във въздуховода
 • EasyConnect: Софтуер за конфигуриране за пускане в експлоатация и диагностика на компонентите на EASYLAB

Конструктивни характеристики

 • Главна дънна платка и разширителни модули в един корпус
 • Ъглова конзола за закрепване на корпуса в разпределителен шкаф, към стена или към таван
 • Корпусът на контролера може да се отвори без инструменти, освен за TAM с EM-TRF или EM-TRF-USV
 • Щифтово гнездо за свързване на разширителни модули
 • Щепселни гнезда за най-важните свързвания извън корпуса

Материали и повърхности

 • Корпусът е изработен от ABS пластмаса, синя (RAL 5002)

Техническа информация

 • Order code
Tilkoblinger og tilstandsdisplay – TAM 00134137_0

① Indikatorlampe alarm

② Digital inngang

③ Tilkoblinger romkontrollpaneler eller service

④ Analog inngang

⑤ Tilkobling kommunikasjonskabel

⑥Indikatorlamper kommunikasjon, aktiv endemotstand, regulatorfunksjon (heartbeat)

tam

Изтегляния

информация за продукт

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65