00136373_0
Expansion module EM-LIGHT


00133883_0
Connection socket for lighting


00133198_0
Buttons on the control panel to switch the lighting on/off
① Fume cupboard lighting


00136373_0
00133883_0
00133198_0

EM-LIGHT

За просто свързване на осветление към контролер EASYLAB за лабораторна камина

Разширителен модул със съединително гнездо за свързване на осветление и за включване и изключване на осветлението с помощта управляващото табло

 • Осветлението може да бъде включено/изключено с помощта на управляващото табло на EASYLAB
 • Контактно гнездо за свързване на лабораторна камина или осветление на помещение (230 V)
 • Само при свързване с разширителен модул EM-TRF или EM-TRF-USV
 • Контактно гнездо на външната страна на корпуса на контролера
 • Щепселно свързване на осветление, напр. вътрешно осветление в лабораторна камина

Приложение

Приложение

 • Разширителен модул тип EM-LIGHT за EASYLAB системата
 • Просто свързване на осветление (230 V) към кабелно гнездо на корпуса на контролера
 • Управление на вътрешно осветление в лабораторна камина с помощта на управляващото табло
 • За контролери TCU3 на EASYLAB за лабораторна камина с разширителен модул EM-TRF или EM-TRF-USV
 • Да се използва за лабораторна камина

Специални характеристики

 • Управление на вътрешно осветление в лабораторна камина с помощта на управляващото табло
 • Просто свързване на осветление към кабелно гнездо на корпуса на контролера
 • Контактното гнездо е на външната страна на корпуса; корпусът не е необходимо да бъде отварян
 • Щепселният свързващ кабел на вътрешното осветление в лабораторната камина е просто свързан към контактно гнездо

Описание

Части и характеристики

 • Контактно гнездо WAGO WINSTA Midi, 770 серия
 • Контактно гнездо с щепселен свързващ кабел, 230 V

Полезни допълнения

 • EasyConnect: Софтуер за конфигуриране за пускане в експлоатация и диагностика на компонентите на EASYLAB

Конструктивни характеристики

 • Контактно гнездо, подходящо за специално предназначени отвори в корпуса на контролера
 • Контактно гнездо от натискащ се тип, не са необходими инструменти
 • Подходящи кабели за свързване към TCU3 в комбинация с EM-TRF или EM-TRF-USV
 • Кабели с цилиндрични контакти на краищата на проводниците и текстови етикети за маркиране на клемите за използване

Техническа информация

 • Order code
EM-LIGHT 00133880_0
① Mounting socket
② Text label with ID of the terminal on the board of the EASYLAB TCU3 and the EM-TRF or EM-TRF-USV


em-light

Изтегляния

информация за продукт

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65