00132417_0
Face velocity transducer Type VS-TRD


00132417_0

VS-TRD

За контролери за лабораторни камини EASYLAB и TCU-LON-II

Преобразувател на входна скорост за променливо, базирано на техните нужди, управление на потоците изтеглян въздух в лабораторни камини

 • Безконтактно измерване на входната скорост, следователно не подлежи на износване
 • За лабораторни камини с вертикални и хоризонтални пълзящи прозорци
 • Автоматично откриване на топлинни товари
 • Прост монтаж в пробит отвор в свода на лабораторната камина, също в множество лабораторни камини в редица
 • Щепселен кабел
 • Диапазон на измерване 0 – 1 м/с


Допълнително приложение на преобразувателя

 • За следене на входната скорост с устройства за следене TFM-2/TPM

Приложение

Приложение

 • Преобразувател на входната скорост тип VS-TRD за LABCONTROL системата
 • За базирано на техните нужди управление на потоци с променлив обемен разход в лабораторни камини
 • Свързване към контролер TCU3 на EASYLAB, към контролер TCU-LON-II или към системи за следене TFM-2-TPM
 • Разглеждане на всички пълзящи прозорци на лабораторна камина
 • За лабораторни камини с вертикални и хоризонтални пълзящи прозорци, също за лабораторни камини с пълзящи прозорци от двете страни
 • Увеличена безопасност за хората, които работят в лабораториите
 • За използване в лаборатории и чисти помещения във фармацевтичната и полупроводниковата промишлености

Специални характеристики

 • Управление на лабораторни камини на базата на техните нужди в зависимост от разстоянието до пълзящите прозорци
 • Регистриране на входната скорост при вертикални и хоризонтални пълзящи прозорци, както и за двата пълзящи прозореца на лабораторна камина
 • Безконтактно измерване на входната скорост, следователно не подлежи на износване
 • Постоянна входна скорост (типично 0,5 m/s) в рамките на зададениия диапазон на обемната скорост на потока благодарение на каскадно управление на входната скорост и обемния разход
 • Откриване и безопасно разсейване на топлинни товари благодарение на автоматично увеличаване на обемния разход

Описание

Части и характеристики

 • Лесен за монтиране корпус с тръба на датчика
 • Прецизна електроника с встроена температурна компенсация
 • Безконтактно измерване на входната скорост с помощта на калориметричен принцип, не подлежи на износване

Полезни допълнения

 • CAB-TRD: 5 m щепселен удължителен кабел за преобразувател на входната скорост VS-TRD
 • EasyConnect: Софтуер за конфигуриране за пускане в експлоатация и диагностика на компонентите на EASYLAB
 • MConnect: Софтуер за конфигуриране за пускане в експлоатация и диагностика на устройства за следене тип TFM/TPM и TCU-LON-II

Конструктивни характеристики

 • Прост монтаж към лабораторни камини
 • Конична тръба на датчика, за да бъде вмъкната в пробит отвор 21 – 22,5 мм в купола на лабораторната камина
 • Щепселен свързващ кабел 3 м

Материали и повърхности

 • Пластмасов корпус, черен

Техническа информация

 • Order code
vs-trd

Изтегляния

информация за продукт

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65