Управляващи табла

layer

BE-LCD

Control panels to be used with fume cupboard controllers or room controllers, for displaying operating values, activating functions and signalling operating states

 • Signalling of safety-related functions for fume cupboards according to EN 14175 or of operating states for rooms
 • Display of actual values, setpoint values and status messages
 • Wireless communication with Bluetooth module
 • 40-character text display
 • Push buttons for the operating mode default setting and for specific functions
 • Project-specific range of functions with configurable push buttons
 • Integral service socket for configuration and diagnosis
 • Casing suitable for flush mounting to fume cupboard side frame, or for surface mounting on a wall

прочете още

layer

BE-SEG

Управляващи табла, които да бъдат използвани с контролери за лабораторни камини, за показване на експлоатационните стойности, активиране на функции и сигнализиране на експлоатационните състояния

 • Сигнализиране на свързани с безопасността функции на лабораторни камини съгласно EN 14175
 • Показване на действителните стойности, зададените стойности на величина и съобщения за състоянието
 • Двусимволен дисплей за показване на системната информация и входната скорост
 • Безжична комуникация с Bluetooth модул
 • Бутони за настройка на режим на работа по подразбиране и за специфични функции
 • Специфичен за проекта набор от функции с конфигурируеми бутони
 • Две управляващи табла могат да бъдат използвани едновременно за всеки контролер за лабораторна камина
 • Встроена сервизна букса за конфигуриране и диагностика
 • Корпус, подходящ за потопен монтаж или повърхностен монтаж на страничната рамка на лабораторна камина


Допълнително оборудване или принадлежности

 • Индикация на прекъсване на подаването на енергия за контролери за лабораторни камини с разширителен модул EM-TRF-USV

прочете още

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65