small_tab1_Serie MFP

MFP

Conforme à VDI 6022

small_tab1_Serie MFP

MFP

За най-взискателните изисквания за чистота на въздуха и стерилност

Предварителни филтри или крайни филтри за отделянето на фин прах и диспергирано вещество Използват се за промишлени, изследователски, медицински, фармацевтични приложения и приложения в ядрената техника.

 • Филтърни класове M5, M6, F7, F9, E11, H13, H14
 • Експлоатационни характеристики, изпитани според EN 779 или EN 1822 Съответстват на изисквания за хигиена съгласно VDI 6022
 • Сертификат от EUROVENT за филтри за фин прах
 • Филтриращи среди за специални изисквания, хартии от стъкловлъкна, с дистанционни елементи, изработени от термопластично стопилково лепило
 • Ниско първоначално диференциално налягане благодарение на идеално разположение на плисетата и най-голямата възможна филтрираща повърхност
 • Отлична настройка към индивидуални изисквания благодарение на различни дълбочини на плисетата, рамка на филтъра, изработена от различни материали
 • Автоматично сканиращо изпитване на филтъра за всички филтри от филтърен клас H14
 • Сглобяване в таванно монтирани или стенно монтирани филтри за твърди частици (типове TFC, TFW, TFM, TFP), канални филтри за твърди частици (типове KSF, KSFS), кутии за вграждане във въздуховод за филтри за твърди частици (тип DCA) или тавани на операционни

Приложение

Приложение

 • Филтриращ панел тип мини плисе, тип MFP за отделянето на фин прах и диспергирано вещество, като напр. аерозоли, токсични прахове, вируси и бактерии от подавания и изтегляния въздух във вентилационни системи с големи обемни скорости на потока и изисквания за дълъг живот на филтъра
 • Филтър за фин прах: предварителен филтър или краен филтър за отделянето на фин прах във вентилационни системи.
 • Филтър за твърди частици: Основен или краен филтър, използван при най-взискателни изисквания към чистотата и стерилността на въздуха в области като промишленост, изследователски лаборатории, медицина, фармацевтични лаборатории и ядрена техника

Специални характеристики

 • Изпитването за пропускливост е стандартно за всички филтри за твърди частици от класове H13, H14

Описание

Филтърни класове

 • Филтри за фин прах M5, M6, F7, F9
 • Филтри за твърди частици E11, H13, H14

Конструкция

 • PLA: Рамка, изработена от пластмаса (дълбочина 48, 96 и 150 мм)
 • MDFF: Рамка, изработена от MDF, с рамка на челната част (дълбочина 60 мм)
 • MDF: Рамка, изработена от MDF (дълбочина 60, 78, 150 и 292 мм)
 • GAL: Рамка, изработена от галванизирана стомана (дълбочина 60, 150 и 292 мм)
 • STA: Рамка, изработена от неръждаема стомана (дълбочина 60, 150 и 292 мм)
 • ALN: Рамка, изработена от екструдирани алуминиеви профили (дълбочина 30 мм)
 • ALZ: Рамка, изработена от екструдирани алуминиеви профили (дълбочина 78 мм)
 • ALY: Рамка, изработена от екструдирани алуминиеви профили (дълбочина 150 мм)
 • ALU: Рамка, изработена от екструдирани алуминиеви профили (дълбочина 91 мм)
 • ALV: Рамка, изработена от екструдирани алуминиеви профили (дълбочина 85 мм)

По избор

 • FT: Дълбочина на плисетата
 • PU: Защитна решетка от страната на входа
 • PD: Защитна решетка от страната на изхода
 • PB: Защитна решетка от двете страни
 • FNU: Плоско секционно уплътнение от страната на входа
 • FND: Плоско секционно уплътнение от страната на изхода
 • FNB: Плоско секционно уплътнение от двете страни
 • TGU: Уплътнение с изпитвателен канал от страната на входа (само за филтърни класове H13, H14)
 • CSU: Непрекъснато уплътнение от страната на входа
 • CSD: Непрекъснато уплътнение от страната на изхода
 • CSB: Непрекъснато уплътнение от двете страни
 • GPU: Хидравлично уплътнение (само за ALU/ALV)
 • WS: Без уплътнение
 • OT: Изпитване на маслена мъгла (само за филтърни класове H13, H14)
 • OTC: Изпитване на маслена мъгла със сертификат (само за филтърни класове H13, H14)
 • OT: Сканиращо изпитване (само за филтърни класове H13, H14)

Полезни допълнения

 • Филтърна стена (SIF)
 • Универсална кутия (UCA)
 • Канален филтър за твърди частици, наличен като един модул (KSF, KSFS) или като система на филтриращи устройства (KSFSSP)
 • Кутия за вграждане във въздуховод за филтри за твърди частици (DCA)
 • Таванен филтър за твърди частици (TFC)
 • Стенно монтиран филтър за твърди частици (TFW)
 • Филтърен модул за твърди частици (TFM)
 • Краен филтър на фармацевтични чисти помещения (TFP)

Конструктивни характеристики

 • Плоско секционно уплътнение по външната граница от страната на входа за конструкции MDF, GAL, STA, ALN, ALZ, ALY
 • Някои конструкции с незадължително поресто непрекъснато уплътнение или с уплътнение с изпитвателен канал (филтърни класове H13, H14) от страната на входа; плоското секционно или непрекъснатото уплътнение могат също да бъдат монтирани от страната на изхода или от двете страни
 • Стандартно конструкции ALU/ALV са сглобени с хидравлично уплътнение
 • Защитна решетка, изработена от разширена метална мрежа, може да бъде монтирана при необходимост от страната на входа, от страната на изхода или от двете страни

Материали и повърхности

 • Филтриращи среди, изработени от висококачествени устойчиви на влага хартии от стъкловлакна, плисирани
 • Дистанционни елементи, изработени от термопластично стопилково лепило, осигуряват равномерното разполагане на плисетата
 • Субстанцията за уплътняване на фугите е изработена от постоянно еластично двукомпонентно полиуретаново лепило
 • Рамка, изработена от пластмаса, MDF, галванизирана листова стомана, неръждаема стомана или екструдирани алуминиеви профили

Техническа информация

 • Order code
mfp
mfp

Изтегляния

информация за продукт

сертификати

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65