small_tab1_Serie BS
marketing_image_1
marketing_image_2
marketing_image_3
marketing_image_4
small_tab1_Serie BS
marketing_image_1
marketing_image_2
marketing_image_3
marketing_image_4

BS

Врати за ревизионен достъп за филтърни камери, въздухообработващи климатични камери или други ограждания с машини или оборудване

Правоъгълни еднокрили врати на ревизионни отвори, които са здрави и осигуряват само минимален теч дори в случай на големи диференциални налягания

 • Максимална ширина от 800 мм, максимална височина от 800 мм
 • Максиално натоварване в посока на затваряне с налягане от 2 000 Pa
 • Въздухопропускливост прибл. 1,1 л/с или 4 м³/ч при 2 000 Pa
 • Крило на врата с двойна обшивка, изработено от галванизирана листова стомана и с пълнеж от минерална вата
 • Касата на вратата е изработена от ъглови профили
 • Двулостово заключващо устройство, може да се задейства от двете страни
 • APT гумено уплътнение, устойчиво на температура до 90 °C
 • На разположение в стандартни размери и много междинни размери


Допълнително оборудване или принадлежности

 • Рим ключалка, брава, ревизионно стъкло и разглобяем външен заключващ лост
 • С прахово покритие за външен монтаж

Приложение

Приложение

 • Врати за ревизионен отвор с ниска пропускливост от типа BS са използвани като разделителни елементи за въздухообработващи климатични камери, филтърни камери или ограждания за машини или електрическо оборудване
 • Здрава конструкция с много ниска въздухопропускливост дори в случай на големи диференциални налягания
 • Конструкции с прахово покритие с увеличена устойчивост на корозия
 • Максималното налягане на страната на отвора е 2 000 Pa

Специални характеристики

 • U-стойност (коефициент на топлопреминаване): 1,02 W/(м²K) до 8 W/(м²K) за вътрешни пространства (неподвижен въздух) и 25 W/(м²K) за външната страна (въздух в движение)
 • Незадължителна каса на врата без фиксиращи пластини (-21), но с отвори на фланците

Описание

Варианти

 • R: Десен шарнир
 • L: Ляв шарнир

Части и характеристики

 • Врата с уплътнение по периметъра
 • Двулостови заключващи устройства
 • Поглъщащ материал
 • Шарнири
 • Рамка

Приставки

 • Ключалки, ревизионно стъкло, преден заключващ лост: за усъвършенстването и разширението на гамата приложения

Конструктивни характеристики

 • Крило на врата с двойна обшивка; дебелина на обшивката от 1 мм и 1,25 мм (страната на отвора) респективно
 • Усилващи елементи на нивото на двулостовите заключващи устройства
 • Двулостово заключващо устройство, може да се задейства от двете страни
 • Уплътнението е устойчиво на температура до 90 °C
 • Максиално натоварване с налягане от 2 000 Pa, в посока на затваряне; въздухопропускливост от 1,1 л/с или 4 м³/ч

Материали и повърхности

 • Крилото на вратата и усилващите елементи са изработени от галванизирана листова стомана
 • Поглъщащият материал е минерална вата
 • Касата на вратата е изработена от галванизирана стомана
 • Двулостовите заключващи устройства са изработени от алуминиеви отливки в кокили
 • APT гумено уплътнение
 • P1: Прахово покритие, цвят RAL CLASSIC
 • PS: Прахово покритие, цвят NCS или DB


Минерална вата

 • Съгласно EN 4102, противопожарен клас A2, невъзпламеняема
 • RAL знак за качество RAL-GZ 388
 • Биоразтворим съгласно TRGS 905 и ЕО Директива 97/69/EG
 • Инертен към гъбен и бактериален растеж

Техническа информация

 • Order code
bs
bs
bs

Изтегляния

информация за продукт

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65