Kranhaus Süd в Rheinauhafen в Кьолн

Обратно към списъка
Диапазон на приложение

Офиси

Тип

Презентация

  • ПРОЕКТ
  • НАШАТА РАБОТА
  • Решението
"Rheinauhafen" (Rheinau Harbour) в южната част на Кьолн е бивше промишлено пристанище и в момента е с нов дизайн с офисна и жилищна зони. В рамките на Rheinauhafen, ефектен ансамбъл от три идентични сгради, така нареченият Kranhäuser, беше създаден от архитектите на Linster, Trier/Aachen/Люксембург и Bothe Richter Teherani, Hamburg, вече постигнали световна слава. 
Кулата в средата, Kranhaus1, бе завършена през 2008 г. и бе наградена с наградата избор на хората в категорията бизнес центрове в Кан през март 2009 г. Втората сграда, Kranhaus Süd, беше открита тържествено през 2009 г,, техниката за климатизация беше осигурена от Pandomus Technische Gebäudeausrüstung GmbH и беше оборудване с редица изделия на TROX.
За да се създаде удобна екологична обстановка и най-високата възможна безопасност в случай на пожар Kranhaus Süd бе снабден с шлицови дифузори, противопожарни клапи, устройства за обемен разход и таванни дифузори на TROX. Шлицовите дифузори и устройствата за обемен разход, които са монтирани в Kranhaus Süd осигуряват комфортна атмосферна среда при ниски скорости на въздуха, което помага на служителите да работят ефективно, без да бъдат обезпокоявани от течения, в безопасна работна среда, благодарение на използването на противопожарни клапи.
production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65