СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУХА ЗА ЧУВСТВИТЕЛНИ ЗОНИ

обратно към прегледа
дата

24.04.2018

рубрика

продукти

Лабораториите и чистите помещения представляват най‐голямото предизвикателство за системите за управление на въздуха. Когато се работи с агресивни вещества, системите за контрол трябва да реагират бързо. Чувствителните зони са отделени от други области чрез различни нива на налягане, т.е. отрицателно или положително налягане. Важно е тези различни условия да се запазят. Мониторингът е задължителен. LABCONTROL EASYLAB е много гъвкава система, така че промените в употребата или разширяването не изискват задължително повторно въвеждане в експлоатация.

Основните характеристики на системата EASYLAB включват подобрено балансиране на дебита на въздуха за всички видове стайни сценарии и контрол на дебита на лабораторните камини. В допълнение към точното записване на действителните дебити, стабилното управление контрол изисква точен и бърз контрол за постигане на зададените стойности.

Лабораторните камини имат специална функция, когато става дума за защита на персонала в една лаборатория. Основните цели са запазването и въздухообмена. EASYLAB обхваща всички обичайни опции за управление и отговаря на всички индивидуални изисквания.

Типичните области на приложение на нашите системи все повече включват зони с контрол на налягането в помещения или въздуховоди. И двете стратегии за управление могат да бъдат изпълнени с EASYLAB, който осигурява всеобхватни, специално адаптирани контролни функции. Каскадното управление, а не управлението на диференциалното налягане с клапа, позволява много по‐ стабилни ситуации в помещението, дори и при управляващи контури за дебита с бърза реакция.

Особено в лабораториите определени зони трябва да бъдат оборудвани със сертифицирани от ATEX компоненти. За тази цел TROX предлага компоненти, които отговарят на изискванията на регулаторите на дебит с бърза реакция и контролерите за налягане на помещенията. Например, EASYLAB е проектиран да осигури контролен входен сигнал за VAV клапите тип TVR‐Ex.

          Easylab

      TVR-Exproduction {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65