Регулатори VAV
Регулатори VAV
Измерване на диференциално налягане чрез лопатката на клапата
Компактен контролер с дисплей 
Монтаж директно върху главния въздуховод 
Съответства на VDI 6022
Регулатори VAV

TVE-Q

Компактно решение за ниски скорости на въздушния поток

Ъглови регулатори на въздух за използване в променливи въздушни терминални системи при ниски скорости на въздуха, дори при неблагоприятни условия преди регулатора

 • Безкамерно измерване на диференциално налягане чрез лопатката на
 • клапата
 • Предаване на диференциално налягане през въздуховод за диференциално
 • налягане в оста
 • Свързващи клеми със защитно покритие - не е необходима
 • разпределителна кутия
 • Всяка посока на въздушния поток, ако се използва динамичен
 • преобразувател
 • Подходящи за скорости на въздушния поток от 0,8 - 8 м/с
 • Компактни размери за използване в ограничени таванни зони
 • Включи-и-пусни решение в съчетание с управлението на помещение ХAIRCONTROL
 • Точно измерване дори при ниски скорости на въздушния поток
 • Всякаква ориентация на монтажа също със статичен преобразувател
 • Херметичност на затворената лопатка съгласно EN 1751, поне клас 3
 • Херметичност на корпуса съгласно EN 1751, клас C
 • Обхват на дебита 1:10 Опционално оборудване и принадлежности
 • Вторичен шумозаглушител, за да се намали регенерирания шум на въздуха
 • Топлообменник за гореща вода тип WT за подгряване на въздушния поток

Обща информация

Приложение

 • Квадратни VAV регулатори за използване във вентилационни и климатични системи (климатични камери)
 • За почти всички задачи при контролиране, ограничаване или спиране на подаващи и отвеждащи въздушни потоци
 • Също така за неблагоприятни условия преди регулатора при ниски скорости на въздуха
 • Управление в затворен контур на дебита с помощта на външно електрозахранване
 • За системи с променливи или постоянни дебити
 • Затваряне чрез управление на отмяна (от клиента)


Характерни особености

 • Сигнал за високо диференциално налягане с малък ъгъл на атака
 • Фабрично монтиран или програмиран и изпитване на аеродинамичните функции
 • Дебитът може да бъде измерен и впоследствие коригиран. Може да е необходим допълнителен инструмент за настройка (в зависимост от варианта на управляващия компонент)
 • Безкамерно измерване на диференциално налягане чрез лопатката на клапата
 • Предаване на диференциално налягане през въздуховод за диференциално налягане в оста
 • Всяка посока на въздушния поток, ако се използва динамичен преобразувател
 • Всякаква ориентация на монтажа също със статичен преобразувател
 • Подходящи за скорости на въздушния поток от 0,8 - 8 м/с
 • Компактни размери за използване в ограничени таванни зони


Номинални размери

 • 200 × 100, 300 × 100
 • 200 × 200, 300 × 200, 400 × 200, 500 × 200, 600 × 200


Варианти

 • TVЕ-Q: VAV регулатор
 • TVE-Q със TX вторичен шумозаглушител, за да се намали регенерирания шум на въздуха


Конструкция

 • Галванизирана листова стомана
 • P1: Прахово покритие, сребристо сиво (RAL 7001)


Части и характеристики

 • Регулатор, готов за въвеждане в експлоатация, който се състои от механични части и компоненти на управлението
 • Лопатка на клапата с вграден измервателен модул
 • Вал с канал за диференциално налягане за предаване на измерената стойност
 • Фабрично монтиран управляващ компонент
 • Всеки регулатор се тества на специална аеродинамичен тестов стенд във фабриката
 • Документиране на данните от тестовия стенд с етикет за изпитване или скала за дебит върху регулатора
 • Висока точност на управлението, дори в случай на неблагоприятни условия преди регулатора


Приставки

 • EASY контролер: компактно устройство, състоящо се от контролер с потенциометри, преобразувател на диференциално налягане и задвижващ механизъм
 • Компактен контролер: компактно устройство, състоящо се от контролер с потенциометри, преобразувател на диференциално налягане и задвижващ механизъм
 • Компактен контролер: с Modbus RTU интерфейс и дисплей; решение Включи-и-пусни в съчетание със система за управление на помещение Х-AIRCONTROL


Полезни допълнения

 • TX вторичен шумозаглушител, за да се намали регенерирания шум на въздуха
 • Топлообменник за гореща вода тип WT за подгряване на въздушния поток


Конструктивни характеристики

 • Правоъгълен корпус
 • Фланци от двата края, подходящи за свързване към въздуховод
 • Позицията на лопатката на клапата може да се види отвън чрез индикатор за позиция
 • Възможна е лесна смяна на управляващите компоненти


Материали и повърхности

Галванизирана листова стомана
 • Корпус, лопатка на клапата изработени от галванизирана листова стомана
 • Вал направен от PA6 (H ≤ 200) или алуминий (H > 200)
 • Уплътнение на лопатката на клапата и уплътнителна тапа от EPDM
 • Лагерни втулки от PBT(полибутилентерефталат - вид термоустойчива пластмаса) или TPU(термопластичен полиуретан)
 • Закрепване (винтове, нитове) галванизирана стомана, алуминий
С прахово покритие (P1)
 • Корпус, лопатка на клапата, галванизирана с прахово покритие, RAL 7001, сребристо-сива
 • Вал направен от PA6 (H ≤ 200) или алуминий (H > 200)
 • Уплътнение на лопатката на клапата и уплътнителна тапа от EPDM
 • Лагерни втулки от PBT(полибутилентерефталат - вид термоустойчива пластмаса) или TPU(термопластичен полиуретан)
 • Закрепване (винтове, нитове) неръждаема стомана, алуминий


Стандарти и указания

Отговаря на изискванията за хигиена на
 • EN 16798, част 3
 • VDI 6022, лист 1
 • DIN 1946, част 4
 • За допълнителни стандарти и насоки, моля, вижте хигиенния сертификат
Херметичност на корпуса
 • EN 1751, Клас C
Херметичност на затворената лопатка на клапата
 • EN 1751, Клас 3
 • Съответства на общите изисквания на DIN 1946, част 4, вземайки предвид допустимата херметичност на затворената лопатка на клапата


Поддръжка

 • Неизискваща поддръжка като конструкция и материалите не са подложени на износване и разкъсване

Техническа информация

Функциониране,  Технически данни, Бързо оразмеряване

 • Функциониране 
 • Технически данни 
 • БЪРЗО ОРАЗМЕРЯВАНЕ
 • СПЕЦИФИКАЦИЯ
 • КОД ЗА ПОРЪЧКА 
 1. 1 Фланец за въздуховодни профили
 2. 2 Корпус
 3. 3 Лопатка на клапа включително датчик за диференциално налягане
 4. 4 Ос с канал за диференциално налягане
 5. 5 Електронен контролер на дебита
 6. 6 Предпочитана посока на въздушния поток 

Забележка: Стрелката за посока на въздуха за предпочитана посока на въздуха трябва да се спазва за контролни компоненти със статичен предавател. 

Функционално описание


Лопатката на клапата работи като контролен елемент и като сензор за диференциално налягане. През канала за диференциално налягане в оста, установеното диференциално налягане достига преобразувателя (статичен или динамичен) и се преобразува в електрически сигнал и се сравнява със зададената точка В случай на отклонение на управлението, интегрираният задвижващ механизъм променя позицията на лопатката на регулатора. По този начин дебитът се поддържа постоянен в близки допуски в целия обхват на диференциалното налягане.

Таблиците за бързо оразмеряване предоставят добър преглед на минималните диференциални налягания, точността на дебитът Δqv и нивата на звуково налягане в помещенията, които могат да се очакват. Междинни стойности могат да бъдат постигнати чрез интерполация. Нивата на звукова мощност за изчисляване на нивата на звуковото налягане са измерени в лабораторията на TROX съгласно DIN EN ISO 5135 - виж "Основна информация и номенклатура". Прецизни резултати и спектрални данни за всички контролни компоненти могат да бъдат получени с помощта на нашата програма за проектиране Easy Product Finder. Номиналният размер първоначално се избира според дадените дебити qvmin и qvmax. 


Обхвати на дебита и минимални стойности на диференциалното налягане
Минималното диференциално налягане на регулаторите VAV е важен фактор в проектирането на системата въздуховоди и в категоризирането на вентилатора, включително управлението на скоростта. Трябва да се гарантира, че за всички работни условия и за всички регулатори се прилага достатъчно диференциално налягане към всеки контролер (Δpstmin). Точката(ите) на измерване за управление на скоростта на вентилатора трябва да бъде избрана съответно. Обхватът на дебита за VAV регулатори зависи от номиналния размер и от използвания контролен компонент (приставка).


Таблица за бързо оразмеряване на нива на звуково налягане Таблиците за бързо оразмеряване включват общи стойности на звукоизолация и затихване. Ако нивото на звуково налягане е над допустимата стойност, е необходим по-голям въздушен регулатор и/или шумозаглушител или акустична облицовка. За повече информация на акустичните данни, виж Основна информация и номенклатура

Тази спецификация описва общите свойства на продукта. Текстове за варианти могат да бъдат генерирани с нашата програма за проектиране Easy Product Finder. 


Текст на спецификацията

VAV регулатори в правоъгълен дизайн за системи с променлив и постоянен дебит, за подаващ или изтеглян въздух, в няколко номинални размера. Висока точност на управлението, дори в случай на неблагоприятни условия преди регулатора. Контролен обхват най-малко 1:10. Измерване на диференциалното налягане и управление чрез лопатката на клапата. Ефективно предаване на налягането чрез канал във вала (безкамерен). Херметичност при затворена лопатка на клапата съгласно EN 1751: Клас 3. Херметичност на корпуса съгласно EN 1751: Клас C. Готов за експлоатация регулатор, който се състои от механични части и фабрично монтиран електронен управляващ компонент. Позицията на лопатката на клапата може да се види отвън върху управляващия компонент. Лопатката на клапата е фабрично настроена в отворено положение, което позволява вентилационен въздушен поток дори без управление. Отговаря на хигиенните изисквания на EN 16798, част 3, на VDI 6022, лист 1 и на DIN 1964, част 4.

Характерни особености

 • Сигнал за високо диференциално налягане с малък ъгъл на атака
 • Фабрично монтиран или програмиран и изпитване на аеродинамичните функции
 • Дебитът може да бъде измерен и впоследствие коригиран. Може да е необходим допълнителен инструмент за настройка (в зависимост от варианта на управляващия компонент)
 • Безкамерно измерване на диференциално налягане чрез лопатката на клапата
 • Предаване на диференциално налягане през въздуховод за диференциално налягане в оста
 • Всяка посока на въздушния поток, ако се използва динамичен преобразувател
 • Всякаква ориентация на монтажа също със статичен преобразувател
 • Подходящи за скорости на въздушния поток от 0,8 - 8 м/с
 • Компактни размери за използване в ограничени таванни зони


Материали и повърхности

 • Корпус и лопатка на клапата, изработени от галванизирана листова стомана
 • Вал направен от PA6 UL94-V0 (H ≤ 200) или алуминий (H > 200)
 • Уплътнение на лопатката на клапата със затворена клетка, изработено от EPDM
 • Лагери изработени от пластмаса


Критерии за еквивалентност

 • Декларация за хигиенно съответствие в съответствие с VDI 6022, част 1 (01/2018), ÖNORM H 6020 (03/2015) и ÖNORM H 6021 (08/2016)
 • Независимо от посоката на въздуха - въздушен поток и в двете посоки

 • Подходящи за скорости на въздушния поток от 0,8 - 8 м/с
 • Не са необходими дължини на входящия поток (дори след Т-образно парче)
 • Отговаря на хигиенните изисквания съгласно EN 16798, част 3, на VDI 6022, лист 1 и на DIN 1964, част 4.
 • Настройка на дебита без регулиращо устройство чрез Vмин- и Vмакс- потенциометър
 • Електрически връзки с винтови клеми, не е необходима допълнителна съединителна кутия
 • Акустични данни, определени съгласно ÖNORM EN ISO 5135
 • Максимално контролно отклонение от 5 % при qvmax, без секция преди регулатора


Свързване

 • Фланци от двата края, подходящи за свързване към въздуховод


Технически данни

 • Минимално диференциално налягане до 50 Ра (без вторичен шумозаглушител)
Максимално диференциално налягане
 • Управляващ компонент с динамичен преобразувател: 900 Pa
 • Управляващ компонент със статичен преобразувател: 600 Pa


Текст на спецификацията за приставка

Регулиране на променлив дебит с електронен контролер Easy за прилагане на референтна стойност и улавяне на действителна стойност, която да бъде интегрирана с централната BMS.

 • 24 V AC/DC захранващо напрежение
 • Напрежения на сигнала 0 – 10 V DC
 • Възможно е управление с отмяна чрез външни превключватели с използване на безволтови контакти: ЗАТВОРЕНО, OТВОРЕНО, qvmin и qvmax
 • Потенциометри с процентни скали, за задаване на дебитите qvmin и qvmax
 • Действителната стойност на сигнала се отнася към номиналния дебит, така че пускането в експлоатация и последващото настройване се опростяват
 • Обхват на управление на дебита: прибл. 10 - 100 % от номиналния дебит
 • Видим светлинен индикатор за сигнализиране на различните условия на работа
 • Електрически връзки с болтови клеми.
 • Двойни винтови клеми за разклоняване на захранващото напрежение, т.е. за лесно свързване на предаването на напрежението към следващия контролер.
1 Тип 

TVE-Q VAV регулатор 


4 Номинален размер [мм]
Посочете размер (широчина × височина)

5 Приставки (управляващ компонент)
Easy Контролер за дебит, динамичен, аналогов интерфейс, настройка на qvmin и qvmax с потенциометри (предоставят се на място)


Пример за поръчка: TVE-Q/300x200/Easy

Тип TVE-Q
Номинален размер [мм]Широчина 300, височина 200
Приставки (управляващ компонент) Контролер за дебит, динамичен, аналогов интерфейс, настройка на qvmin и qvmax с потенциометри (предоставят се на място)1 Тип
TVE-Q VAV регулатор


3 Материал
Без въведен код: галванизирана листова стомана
P1 Въздуховод с прахово покритие, RAL 7001 сребристо
сиво


4 Номинален размер [мм]
Посочете размер (широчина × височина)
 

5 Приставка (управляващ компонент)
XB0 Контролер на дебита, динамичен, аналогов интерфейс
XM0 Контролер на дебита, с аналогов интерфейс и Modbus RTU, дисплей
XM0-J6 Контролер на дебита, Modbus RTU интерфейс, дисплей, RJ12 гнездо (за X-AIRCONTROL)
XS0 Контролер на дебита, статичен, аналогов интерфейс и Modbus RTU, дисплей
XS0-J6 Контролер на дебита, статичен, Modbus RTU интерфейс, дисплей, RJ12 гнездо (за X-AIRCONTROL)


6 Режим на работа
За управляващи компоненти XB0, XM0, XS0
F Режим на постоянна стойност, една зададена стойност
(без външен превключващ контакт)
V Променлива работа (зададена стойност по подразбиране
от аналогов сигнал)


За управляващи компоненти XM0, XM0-J6, XS0, XS0-J6
M Modbus RTU интерфейс, променлива работа (зададена
стойност по подразбиране в регистъра на Modbus)


7 Обхват на сигналното напрежение
Само с режим на работа F или V
0 0 – 10 V DC
2 2 – 10 V DC

8 Работни стойности за фабрична настройка

Дебит [м³/ч или л/с]
qvconst (в работен режим F)
qvmin – qvмакс (в работен режим V или М)


Тип TVE-Q
Материал Въздуховод с прахово покритие, RAL 7001 сребристо сиво
Номинален размер [мм] Широчина 500, височина 200
Приставки (управляващ компонент) Контролер на дебита, динамичен, аналогов интерфейс
Режим на работаПроменлив режим на работа
Диапазон на напрежението на сигнала 0 – 10 V DC
Работни стойности за фабрична настройка850 – 2200 м³/ч


ТипTVE-Q
Материал Въздуховод с прахово покритие, RAL 7001 сребристо сиво
Номинален размер [мм] Широчина 300, височина 200
Приставки (управляващ компонент) Контролер на дебита, динамичен, аналогов интерфейс и Modbus RTU, дисплей 
Режим на работаПроменлив режим на работа
Шинен интерфейсModbus RTU
Работни стойности за фабрична настройка600 – 1400 м³/ч

Варианти, Размери и тегло, Подробности за продукта

 • Варианти
 • Размери и тегло 
 • ПОДРОБНОСТИ ЗА ПРОДУКТА 

Монтаж и пускане в експлоатация

 • Почти всякаква ориентация на монтажа
 • EN 1505 трябва да се спазва при свързване на въздуховоди, като например присъединяване от главен въздуховод


Условия при влизане на потока

Ефективното налягане, което е решаващо за дебита, се записва и осреднява на лопатката на клапата. Следователно точността на дебита Δqv независимо от дължината на потока преди регулатора, но в случай на отклонения от главния въздуховод, в зависимост от варианта на монтаж на регулатора в разклонителния въздуховод.

Изтегляния

информация за продукт

сертификати

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65