Регулатори VAV | ТРОКС Австрия ООД Представителство в България

Регулатори VAV

Product Finder

layer

TVZ

Правоъгълни регулатори VAV за управление на подаването на въздух в сгради със системи с променлив разход на въздух и взискателни акустични изисквания

 • Високоефективен встроен затихвател
 • Кутиеобразна конструкция за намаляване на скоростта на въздушния поток
 • Компоненти за електронно управление за различни приложения (Easy, Compact, Universal и LABCONTROL)
 • Подходящи за скорости на въздушния поток до 13 м/с
 • Въздушна херметичност на затворената лопатка по EN 1751, клас 4.
 • Херметичност на корпуса по EN 1751, клас A


Допълнително оборудване или принадлежности

 • Звукоизолиращо покритие за намаляване на шума, който се излъчва от корпуса
 • Вторичен шумозаглушител тип TS за намаляване на регенерирания шум на въздуха
 • Топлообменник с гореща вода от тип WT за подгряване на въздушния поток

прочете още

layer

TVJ

Правоъгълни регулатори VAV за стандартни приложения относно управлението на подавания или изтегляния въздух в системи с променлив дебит на въздух

 • За диапазони на дебита до 36 000 м³/ч или 10 000 л/с
 • Подходящи за управление на дебита, налягането в помещението или налягането във въздуховода
 • Компоненти за електронно управление за различни приложения (Easy, Compact, Universal и LABCONTROL)
 • Висока точност на управлението
 • Подходящи за скорости на въздушния поток до 10 м/с
 • Херметичност на корпуса по EN 1751, клас B


Допълнително оборудване или принадлежности

 • Звукоизолиращо покритие за намаляване на шума, който се излъчва от корпуса
 • Вторичен шумозаглушител тип TX за намаляване на регенерирания шум на въздуха
 • Топлообменник с гореща вода от тип WT за подгряване на въздушния поток

прочете още

layer

TZ-Silenzio

Правоъгълни регулатори VAV за управление на подавания или изтегляния въздух в сгради със системи с променлив дебит на въздух, взискателни акустични изисквания и ниски скорости на въздушния поток

 • Високоефективен встроен затихвател
 • Оптимизиран за ниски скорости на въздушния поток от 0,7 – 6 м/с
 • Висока точност на управление дори в случай на неблагоприятни условия в горната част потока
 • Компактна конструкция с правоъгълни присъединявания на двата края
 • Компоненти за електронно управление за различни приложения (Easy, Compact и Universal)
 • Въздушна херметичност на затворената лопатка по EN 1751, клас 4.
 • Херметичност на корпуса по EN 1751, клас B


Допълнително оборудване или принадлежности

 • Звукоизолиращо покритие за намаляване на шума, който се излъчва от корпуса
 • Вторичен шумозаглушител тип TS за намаляване на регенерирания шум на въздуха
 • Топлообменник с гореща вода от тип WT за подгряване на въздушния поток

прочете още

layer

TA-Silenzio

Правоъгълни регулатори VAV за управление на изтеглянето на въздух в сгради със системи с променлив дебит на въздух, взискателни акустични изисквания и ниски скорости на въздушния поток

 • Високоефективен встроен затихвател
 • Оптимизиран за ниски скорости на въздушния поток от 0,7 – 6 м/с
 • Висока точност на управление дори в случай на неблагоприятни условия в горната част потока
 • Компактна конструкция с правоъгълни присъединявания на двата края
 • Компоненти за електронно управление за различни приложения (Easy, Compact и Universal)
 • Въздушна херметичност на затворената лопатка по EN 1751, клас 4.
 • Херметичност на корпуса по EN 1751, клас B


Допълнително оборудване или принадлежности

 • Звукоизолиращо покритие за намаляване на шума, който се излъчва от корпуса
 • Вторичен шумозаглушител тип TS за намаляване на регенерирания шум на въздуха

прочете още

layer

TVM

Двутръбни регулатори VAV за двутръбни системи с променливи обемни разходи в сгради с взискателни акустични изисквания

 • Индивидуално управление на температурата за всяко помещение или зона
 • Високоефективен встроен затихвател
 • Компоненти за електронно управление за различни приложения (Compact и Universal)
 • Подходящи за скорости на въздушния поток до 13 м/с
 • Въздушна херметичност на затворената лопатка по EN 1751, клас 4.
 • Херметичност на корпуса по EN 1751, клас A


Допълнително оборудване или принадлежности

 • Звукоизолиращо покритие за намаляване на шума, който се излъчва от корпуса
 • Вторичен шумозаглушител тип TS за намаляване на регенерирания шум на въздуха

прочете още

layer

TVLK

Пластмасови кръгли регулатори VAV за изтегляне на агресивен въздух в лаборатории и производствени съръжения

 • Корпусът и лопатката на клапата са изработени от устойчив на пламък полипропилен
 • Компактна конструкция, дълга само 400 мм
 • Висока точност на управление дори в случай на неблагоприятни условия в горната част потока
 • Комбинация с бързодействащи задвижващи механизми (системи за управление на качеството на въздуха)
 • Измерване на дебита с лошо обтекаемо тяло или дюза
 • Тръбите на плъзгащ се датчик позволяват лесно почистване
 • Въздушна херметичност на затворената лопатка по EN 1751, клас 4.
 • Въздушна херметичност на корпуса по EN 1751, клас C


Допълнително оборудване или принадлежности

 • С фланци на двата края
 • Пластмасов вторичен шумозаглушител тип CAK за намаляване на регенерирания шум на въздуха

прочете още

layer

TVT

Правоъгълни регулатори VAV за стандартни приложения относно управлението на подавания или изтегляния въздух в системи с променлив дебит на въздух, където се изисква спиране с ниска пропускливост

 • За диапазони на обемната скорост на потока до 21 000 м³/ч или 5 800 л/с
 • Подходящи за управление на дебита, налягането в помещението или налягането във въздуховода
 • Компоненти за електронно управление за различни приложения (Easy, Compact, Universal и LABCONTROL)
 • Висока точност на управлението
 • Подходящи за скорости на въздушния поток до 10 м/с
 • Въздушна пропускливост на затворената лопатка по EN 1751, клас 3.
 • Въздушна херметичност на корпуса по EN 1751, клас C


Допълнително оборудване или принадлежности

 • Звукоизолиращо покритие за намаляване на шума, който се излъчва от корпуса
 • Вторичен шумозаглушител тип TX за намаляване на регенерирания шум на въздуха
 • Топлообменник с гореща вода от тип WT за подгряване на въздушния поток

прочете още

layer

TVR

Кръгли регулатори VAV за стандартни приложения относно управлението на подавания или изтегляния въздух в системи с променлив разход на въздух

 • Подходящи за управление на дебита, налягането в помещението или налягането във въздуховода
 • Компоненти за електронно управление за различни приложения (Easy, Compact, Universal и LABCONTROL)
 • Висока точност на управлението, дори с коляно нагоре по потока (R = 1D)
 • Подходящи за скорости на въздушния поток до 13 м/с
 • Въздушна херметичност на затворената лопатка по EN 1751, клас 4.
 • Въздушна херметичност на корпуса по EN 1751, клас C


Допълнително оборудване или принадлежности

 • Звукоизолиращо покритие за намаляване на шума, който се излъчва от корпуса
 • Вторичен шумозаглушител тип CA, CS или CF за намаляване на регенерирания шум на въздуха
 • Топлообменник с гореща вода тип WL и електрически въздухонагревател тип EL за подгряване на въздушния поток

прочете още

Bitte wählen Sie ihre gewünschten Produkteigenschaften:
За системи за подаване на въздух с взискателни акустични изисквания TVZ

TVZ

За системи за подаване на въздух с взискателни акустични изисквания

прочети още

За нормални и високи диапазони на дебита TVJ

TVJ

За нормални и високи диапазони на дебита

прочети още

За системи за подаване на въздух с взискателни акустични изисквания и ниски скорости на въздушния поток TZ-Silenzio

TZ-Silenzio

За системи за подаване на въздух с взискателни акустични изисквания и ниски скорости на въздушния поток

прочети още

За системи за изтегляне на въздух с взискателни акустични изисквания и ниски скорости на въздушния поток TA-Silenzio

TA-Silenzio

За системи за изтегляне на въздух с взискателни акустични изисквания и ниски скорости на въздушния поток

прочети още

За двутръбни системи TVM

TVM

За двутръбни системи

прочети още

Оптимизиран за използване в лаборатории и на лабораторни камини TVLK

TVLK

Оптимизиран за използване в лаборатории и на лабораторни камини

прочети още

За нормални и високи диапазони на дебита и спиране с ниска пропускливост TVT

TVT

За нормални и високи диапазони на дебита и спиране с ниска пропускливост

прочети още

За най-различни приложения относно стандартните диапазони на дебита TVR

TVR

За най-различни приложения относно стандартните диапазони на дебита

прочети още

За управление на променливи дебити на въздух в потенциално взривоопасни атмосфери (ATEX) TVR-Ex

TVR-Ex

За управление на променливи дебити на въздух в потенциално взривоопасни атмосфери (ATEX)

прочети още

За замърсен въздух TVRK

TVRK

За замърсен въздух

прочети още

За системи за изтегляне на въздух с взискателни акустични изисквания TVA

TVA

За системи за изтегляне на въздух с взискателни акустични изисквания

прочети още

Next" data-pagination-prev="Prev" data-pagination-source="product-finder-results">
production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65