small_tab1_Serie Compact
small_tab1_Serie Compact

Compact

С интерфейс за обслужване и устройства за свързване по шина

Компактно устройство за използване с регулатори VAV

 • Контролерът, преобразувателят на диференциално налягане и задвижващият механизъм са монтирани заедно в един корпус
 • Дебитите Vмин и Vмакс са фабрично записани като параметри
 • Идеален за извършване на обслужване от разпределителен шкаф или управляващо табло
 • Промяна на параметри с помощта на регулиращи устройства
 • Подходяща за постоянни и променливи дебити, както и за Vмин / Vмакс превключване
 • Връзката чрез шина е възможна благодарение на MP шина или LonWorks интерфейси

Приложение

Приложение

 • Електронните контролери на дебита от типа Compact са компактни устройства всичко-в-едно за управление за регулатори VAV
 • Динамичният преобразувател на диференциално налягане, електронният контролер и задвижващият механизъм са монтирани заедно в един корпус
 • Подходящ за различни задачи за управление в зависимост как се използва входа за сигнала на зададената стойност
 • Изходящите сигнали на контролера на стайната температура, централизираната система за управление на сграда, контролера на качеството на въздуха или аналогични модули управляват зададената стойност на дебита
 • Управление с блокировка на автоматиката с помощта на превключватели или релета
 • Действителната стойност на дебита е на разположение като линеен сигнал на напрежение
 • Параметрите на контролера са зададени фабрично
 • Не се изисква настройка на обекта

Стандартната филтрация в комфортни климатични системи позволява използването на контролера в подаването на въздух без допълнителна защита от прах Понеже частичен поток преминава през преобразувателя, за да измери дебита, моля отбележете:

 • При тежка запрашеност в помещението трябва да бъдат предвидени подходящи филтри за изтегляне на въздух.
 • Ако въздухът е замърсен с мъхести или лепкави частици, или ако той съдържа агресивни среди, не може да се използват контролерите Compact

Техническа информация

Изтегляния

информация за продукт

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65