small_tab1_Serie RETROFIT
small_tab2_Serie RETROFIT
small_tab1_Serie RETROFIT
small_tab2_Serie RETROFIT

RETROFIT

Бърза замяна без прекъсване на работата на системата

Управляващи компоненти за регулатори VAV като замяна за предишни типове, докато регулаторът VAV остава монтиран

 • Лесна алтернатива за замяна са цялостен модул
 • Замяна в случай на модернизация
 • Разширен диапазон от функции
 • Монтаж без прекъсване на работата на системата
 • За кръгли въздуховоди с номинални размери от 100 до 400 мм


Комплектът детайли за модернизация се състои от:

 • Управляващи компоненти Easy, Compact или Universal
 • Датчик за диференциално налягане
 • Приспособления

Приложение

Приложение

 • Комплектът детайли RETROFIT за замяна или модернизация на управляващи компоненти в съществуващи регулатори VAV
 • Идеален за случаи, където не е възможно да се заменят целите регулатори VAV
 • Замяна на дефектни или замърсени електронни или пневматични модули
 • Замяна на дефектни модули с датчици за скорост на въздушния поток
 • Преобразуване на система с постоянен дебит на въздух в система с променлив дебит на въздух
 • Разширение на обхвата от функции за енергоспестяване, за повече комфорт или за интегриране с централизирана система за управление на сграда
 • Никакви промени на системата въздуховоди не са необходими, понеже съществуващият регулатор продължава да бъде използван

Специални характеристики

 • Бърза замяна
 • Ниски разходи за модернизация, бърза възвращаемост на инвестицията
 • Няма прекъсване на експлоатацията на системата
 • Ниски разходи за изхвърляне
 • Електронната съвместимост остава непроменена

Описание

Варианти

 • EasySet
 • CompactSet
 • UniversalSet

Части и характеристики

 • Комплектът се състои от управляващи компоненти и принадлежности
 • Електронен контролер на дебита и задвижващ механизъм
 • Датчик за диференциално налягане за измерване на дебита
 • Стикери за регулатора VAV и за документите за проверка или техническо обслужване

Приспособления

 • 1: Специален адаптер за EasySet и CompactSet
 • 2: Специален адаптер за UniversalSet

Техническа информация

 • Order code
retrofit

Изтегляния

информация за продукт

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65