00259472_0
Нагнетателна кутия по-къса от лицето на дифузора, централно положение, със страничен щуцер


00260678_0
PL18-2/.../B00/P1-RAL 9010, монтаж в непрекъснати тавани


00261783_0
Демонтируемо фиксиране на лицевата страна на дифузора


00173268_0
Редуващо се хоризонтално изпускане на въздух


00264335_0
Щуцер с опция лопатка на клапата и опция маншетно уплътнение


00259472_0
00260678_0
00261783_0
00173268_0
00264335_0

PureLine18

Особено тънко лице на дифузора, налично в много варианти за много различни ситуации на монтаж

Шлицови дифузори с 18 мм лице на дифузора (номинална ширина) и регулируеми елементи за контрол на въздуха

 • Номинална дължина 600 – 2000 мм (дължина на елемента за управление на въздуха 100 мм), 1 или 2 шлица
 • Диапазон на дебита: 5 – 84 л/с или 17 – 302 м³/ч
 • Индивидуално регулируеми елементи за управление на въздуха за хоризонтално, ъглово или вертикално изпускане на въздух
 • Еднопосочното или променливото отделяне на въздух отговаря на индивидуалните местни изисквания
 • Универсалният модел на въздуха намалява замърсяването на тавана поради индукцията на въздуха в помещението
 • Елементите за управление на въздуха имат жлебове, които позволяват прецизно позициониране


Допълнително оборудване или принадлежности

 • Атрактивен външен вид благодарение на екструдираните алуминиеви профили с анодизиран завършек или прахово покритие
 • Симетрична или асиметрична позиция на нагнетателната кутия
 • Нагнетателната кутия с облицовка
 • Краини пластини, крайни ъгли, ъглови секции
 • Различен външен вид поради избор на черни, сиви или бели елементи за контрол на въздуха

Приложение

Приложение

 • Шлицовите дифузорите тип PureLine18 се използват като въздушни устройства за подаване на въздух или за извличане на въздух в зоните за комфорт
 • Особено ненатрапчив дифузор благодарение на елегантния си дизайн
 • Монтаж в окачени тавани
 • За височини на помещения до 4 м (долен ръб на окачения таван)
 • За окачени тавани; подходящи за ограничени кухини на тавана поради ниската обща височина на кутията за нагнетяване
 • Подходящо за непрекъснато линейно подреждане
 • Регулируемите елементи за управление на въздуха позволяват хоризонтално, ъглово или вертикално изпускане на въздух
 • Системата със смесен поток с еднопосочно или редуващо се изпускане на въздух може да се адаптира към структурата на сградата
 • Високата индукция води до бързо намаляване на температурната разлика и скорост на въздушния поток (вариант подаване на въздух)
 • За променливи и постоянни въздушни потоци
 • За температурни разлики между подавания въздух и въздуха в помещението от -10 до +10 K

Специални характеристики

 • Универсалният модел на въздуха намалява замърсяването на тавана поради индукцията на въздуха в помещението
 • Хоризонтално, ъглово или вертикално изпускане на въздух чрез регулируемите елементи за управление на въздуха
 • Комфортен вътрешен климат благодарение на високата индукция и бързото намаляване на температурните разлики и скоростите на въздушния поток
 • Висококачествен външен вид благодарение на анодизираните екструдирани алуминиеви профили (E6-C-0, естествен цвят) или прахово покритие (цвят RAL CLASSIC)
 • Лицето на дифузора е оптимизирано за максимален дебит на потока при ниски нива на звукова мощност
 • Подходящо за непрекъснато линейно подреждане

Номинални размери

 • LN: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 мм
 • Лицето на дифузора е на разположение също така в междинни размери

Приложение

 • Шлицовите дифузорите тип PureLine18 се използват като въздушни устройства за подаване на въздух или за извличане на въздух в зоните за комфорт
 • Особено ненатрапчив дифузор благодарение на елегантния си дизайн
 • Монтаж в окачени тавани
 • За височини на помещения до 4 м (долен ръб на окачения таван)
 • За окачени тавани; подходящи за ограничени кухини на тавана поради ниската обща височина на кутията за нагнетяване
 • Подходящо за непрекъснато линейно подреждане
 • Регулируемите елементи за управление на въздуха позволяват хоризонтално, ъглово или вертикално изпускане на въздух
 • Системата със смесен поток с еднопосочно или редуващо се изпускане на въздух може да се адаптира към структурата на сградата
 • Високата индукция води до бързо намаляване на температурната разлика и скорост на въздушния поток (вариант подаване на въздух)
 • За променливи и постоянни въздушни потоци
 • За температурни разлики между подавания въздух и въздуха в помещението от -10 до +10 K

Специални характеристики

 • Универсалният модел на въздуха намалява замърсяването на тавана поради индукцията на въздуха в помещението
 • Хоризонтално, ъглово или вертикално изпускане на въздух чрез регулируемите елементи за управление на въздуха
 • Комфортен вътрешен климат благодарение на високата индукция и бързото намаляване на температурните разлики и скоростите на въздушния поток
 • Висококачествен външен вид благодарение на анодизираните екструдирани алуминиеви профили (E6-C-0, естествен цвят) или прахово покритие (цвят RAL CLASSIC)
 • Лицето на дифузора е оптимизирано за максимален дебит на потока при ниски нива на звукова мощност
 • Подходящо за непрекъснато линейно подреждане

Номинални размери

 • LN: 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 мм
 • Лицето на дифузора е на разположение също така в междинни размери

Описание

Варианти

 • PL18-*: 1 или 2 шлица
 • PL18 - * - DF: Лице на дифузора с пружинна скоба
 • PL18-*-DS: Лице на дифузора с разширен ръб (B00) и фиксиращи винтове
 • PL18-*-PB: Нагнететалена кутия с фиксиращи винтове
 • PL18 - * - PF: Лице на дифузора и нагнетателна кутия, неотделящо се фиксиране
 • PL18-*-SF: DP: Лице на дифузора и нагнетателна кутия, отделящо се фиксиране
 • PL18-*-CS: Ъглова секция


Позиция на нагнетателната кутия на лицето на дифузора

 • Централна позиция
 • От ляво (LE)
 • От дясно (RI)


Нагнетателна кутия вариант

 • Симетрично разположение на нагнетателната кутия, щуцер отстрани (HS)
 • Симетрично разположение на нагнетателната кутия, щуцер отгоре (VS)
 • Асиметрично разположение на нагнетателната кутия, щуцер отстрани (HA)

Конструкция

Покритие на лицето на дифузора

 • Анодиран, E6-C-0, естествен цвят
 • Р1: Прахово покритие RAL 9010, чисто бяло, ниво на блясък 50 %
 • P1: Прахово покритие RAL 9006, алуминиево бяло, ниво на блясък 30 %
 • P1: Прахово покритие във всеки друг RAL CLASSIC цвят, ниво на блясък 70 %

Приставки

 • D: Лопатка на клапата за балансиране на дебита
 • LS: Маншетно уплътнение
 • L: Вътрешна изолация
 • EP: Две крайни пластини
 • EA: Два крайни ъгли


Единичните дифузори са фабрично оборудвани с краини пластини или крайни ъгли.

Приспособления

 • EP: Две крайни пластини
 • EA: Два крайни ъгли


За непрекъснато линейно подреждане крайните пластини или крайните ъгли трябва да бъдат поръчани отделно и монтирани от други.

Конструктивни характеристики

 • Щуцерът е подходящ за кръгли въздуховоди съгласно EN 1506 или EN 13180
 • 4 точки на окачване за монтаж на обекта (от трета страна)
 • Ръчно регулируемите елементи за управление на въздуха имат жлебове, които улесняват регулирането на елементите и заключването им в необходимото положение
 • Щуцер със жлеб за маншетно уплътнение (ако е поръчан аксесоар с маншетно уплътнение)
 • Лице на дифузора в размери от 600 до 2000 мм на стъпки от 1 мм
 • Нагнетателните кутии са налични само в номинални дължини

Материали и повърхности

 • Лице на дифузора изработено от екструдирани алуминииеви профили
 • Елементи за управление на въздуха, изработени от ABS пластмаса, UL 94, V-0, забавяща горенето
 • Нагнетателната кутия е изработена от галванизирана листова стомана
 • Крайните пластини и крайните ъгли направени от алуминий
 • Маншетно уплътнение направено от гума
 • Облицовката е минерална вата с винил затворена клетъчна пяна
 • Дифузорно лице с анодирано покритие, E6-C-0, естествен цвят
 • P1: Прахово покритие, цвят RAL CLASSIC
 • Елементи за контрол на въздуха, подобни на RAL 9005, черни
 • G: Елементи за контрол на въздуха, подобни на RAL 9006, сиви
 • W: Елементи за контрол на въздуха, подобни на RAL 9010, бели


Минерална вата

 • Където минералната вата влиза в контакт с въздух, тя е покрита със стъклени влакна като защита срещу абразия, поради скорости на въздушния поток до 20 м/с
 • Съгласно EN 13501, противопожарен клас A1, невъзпламеняема
 • RAL знак за качество RAL-GZ 388
 • Биоразтворима и оттук хигиенично безопасна съгласно германския стандарт TRGS 905 (Технически правила за опасни вещества) и ЕО Директива 97/69/EС
 • Инертна към гъбен и бактериален растеж

Стандарти и указания

 • Ниво на звуковата мощност на регенерирания шум на въздуха съгласно EN ISO 5135.

Техническо обслужване

 • Неизискваща поддръжка като конструкция и материалите не са подложени на износване
 • Ревизия и почистване съгласно VDI 6022

Варианти

 • PL18-*: 1 или 2 шлица
 • PL18 - * - DF: Лице на дифузора с пружинна скоба
 • PL18-*-DS: Лице на дифузора с разширен ръб (B00) и фиксиращи винтове
 • PL18-*-PB: Нагнететалена кутия с фиксиращи винтове
 • PL18 - * - PF: Лице на дифузора и нагнетателна кутия, неотделящо се фиксиране
 • PL18-*-SF: DP: Лице на дифузора и нагнетателна кутия, отделящо се фиксиране
 • PL18-*-CS: Ъглова секция


Позиция на нагнетателната кутия на лицето на дифузора

 • Централна позиция
 • От ляво (LE)
 • От дясно (RI)


Нагнетателна кутия вариант

 • Симетрично разположение на нагнетателната кутия, щуцер отстрани (HS)
 • Симетрично разположение на нагнетателната кутия, щуцер отгоре (VS)
 • Асиметрично разположение на нагнетателната кутия, щуцер отстрани (HA)

Конструкция

Покритие на лицето на дифузора

 • Анодиран, E6-C-0, естествен цвят
 • Р1: Прахово покритие RAL 9010, чисто бяло, ниво на блясък 50 %
 • P1: Прахово покритие RAL 9006, алуминиево бяло, ниво на блясък 30 %
 • P1: Прахово покритие във всеки друг RAL CLASSIC цвят, ниво на блясък 70 %

Приставки

 • D: Лопатка на клапата за балансиране на дебита
 • LS: Маншетно уплътнение
 • L: Вътрешна изолация
 • EP: Две крайни пластини
 • EA: Два крайни ъгли


Единичните дифузори са фабрично оборудвани с краини пластини или крайни ъгли.

Приспособления

 • EP: Две крайни пластини
 • EA: Два крайни ъгли


За непрекъснато линейно подреждане крайните пластини или крайните ъгли трябва да бъдат поръчани отделно и монтирани от други.

Конструктивни характеристики

 • Щуцерът е подходящ за кръгли въздуховоди съгласно EN 1506 или EN 13180
 • 4 точки на окачване за монтаж на обекта (от трета страна)
 • Ръчно регулируемите елементи за управление на въздуха имат жлебове, които улесняват регулирането на елементите и заключването им в необходимото положение
 • Щуцер със жлеб за маншетно уплътнение (ако е поръчан аксесоар с маншетно уплътнение)
 • Лице на дифузора в размери от 600 до 2000 мм на стъпки от 1 мм
 • Нагнетателните кутии са налични само в номинални дължини

Материали и повърхности

 • Лице на дифузора изработено от екструдирани алуминииеви профили
 • Елементи за управление на въздуха, изработени от ABS пластмаса, UL 94, V-0, забавяща горенето
 • Нагнетателната кутия е изработена от галванизирана листова стомана
 • Крайните пластини и крайните ъгли направени от алуминий
 • Маншетно уплътнение направено от гума
 • Облицовката е минерална вата с винил затворена клетъчна пяна
 • Дифузорно лице с анодирано покритие, E6-C-0, естествен цвят
 • P1: Прахово покритие, цвят RAL CLASSIC
 • Елементи за контрол на въздуха, подобни на RAL 9005, черни
 • G: Елементи за контрол на въздуха, подобни на RAL 9006, сиви
 • W: Елементи за контрол на въздуха, подобни на RAL 9010, бели


Минерална вата

 • Където минералната вата влиза в контакт с въздух, тя е покрита със стъклени влакна като защита срещу абразия, поради скорости на въздушния поток до 20 м/с
 • Съгласно EN 13501, противопожарен клас A1, невъзпламеняема
 • RAL знак за качество RAL-GZ 388
 • Биоразтворима и оттук хигиенично безопасна съгласно германския стандарт TRGS 905 (Технически правила за опасни вещества) и ЕО Директива 97/69/EС
 • Инертна към гъбен и бактериален растеж

Стандарти и указания

 • Ниво на звуковата мощност на регенерирания шум на въздуха съгласно EN ISO 5135.

Техническо обслужване

 • Неизискваща поддръжка като конструкция и материалите не са подложени на износване
 • Ревизия и почистване съгласно VDI 6022

Техническа информация

Функциониране, Технически данни, Бързо оразмеряване, Спецификация, Код за поръчка

 • Функциониране
 • Технически данни
 • Бързо оразмеряване
 • Спецификация
 • Код за поръчка

Функционално описание

Шлицевите дифузори насочват въздуха от климатичните системи в помещението, хоризонтално, под ъгъл или вертикално.

Полученият въздушен поток индуцира високи нива на въздуха в помещението, като по този начин бързо намалява скоростта на въздушния поток и температурната разлика между захранващия въздух и въздуха в помещението.

Резултатът е вентилация със смесен поток в комфортни зони, с добра цялостна вентилация на помещението, което създава само много малко турбуленция в зоната на заетост

Шлицевите дифузори тип PL18, са със заводски монтирани индивидуално ръчно регулируеми елементи за управление на въздуха.

Моделът на въздуха може да се регулира така, че да отговаря на различни местни изисквания.

Въздушното изпускане е еднопосочно или редуващо се хоризонтално.

Други модели: режим на отопление с вертикално изпускане; ъглово изпускане на въздух.

Подаваният въздух към въздуха в помещението температурна може да варира от –10 до +10 K

Лопатка на клапа (опция) опростява баланса на дебита за пускане в експлоатация.

За да придадат на помещенията естетичен, унифициран вид, дифузорите PureLine18 могат да се използват и за извличане на въздух.

Функционално описание

Шлицевите дифузори насочват въздуха от климатичните системи в помещението, хоризонтално, под ъгъл или вертикално.

Полученият въздушен поток индуцира високи нива на въздуха в помещението, като по този начин бързо намалява скоростта на въздушния поток и температурната разлика между захранващия въздух и въздуха в помещението.

Резултатът е вентилация със смесен поток в комфортни зони, с добра цялостна вентилация на помещението, което създава само много малко турбуленция в зоната на заетост

Шлицевите дифузори тип PL18, са със заводски монтирани индивидуално ръчно регулируеми елементи за управление на въздуха.

Моделът на въздуха може да се регулира така, че да отговаря на различни местни изисквания.

Въздушното изпускане е еднопосочно или редуващо се хоризонтално.

Други модели: режим на отопление с вертикално изпускане; ъглово изпускане на въздух.

Подаваният въздух към въздуха в помещението температурна може да варира от –10 до +10 K

Лопатка на клапа (опция) опростява баланса на дебита за пускане в експлоатация.

За да придадат на помещенията естетичен, унифициран вид, дифузорите PureLine18 могат да се използват и за извличане на въздух.

trox_blau20

Номинална дължина

600 - 2000 мм (на стъпки от 100 мм)

trox_blau20

Брой шлицове

1 или 2

trox_blau20

Минимален дебит, при ∆tz = –10 K

5 л/с или 17 м³/ч

trox_blau20

Максимален дебит, при LWA ≅ 50 dB(A)

84 л/с или 302 м³/ч

trox_blau20

Разлика в температурата на подавания въздух към въздуха в помещението

–10 до +10 K

Номинална дължина

600 - 2000 мм (на стъпки от 100 мм)

Брой шлицове

1 или 2

Минимален дебит, при ∆tz = –10 K

5 л/с или 17 м³/ч

Максимален дебит, при LWA ≅ 50 dB(A)

84 л/с или 302 м³/ч

Разлика в температурата на подавания въздух към въздуха в помещението

–10 до +10 K


Таблиците за бързо оразмеряване осигуряват добър преглед на дебитите и съответните нива на звукова мощност и на диференциалните налягания

Точните стойности на всички параметри могат бъдат определени с нашата програма за проектиране Easy Product Finder.

До номиналната дължина 1200 мм, оразмеряването включва един щуцер; от дължина 1300 мм, се изискват два щуцера.

Таблиците за бързо оразмеряване осигуряват добър преглед на дебитите и съответните нива на звукова мощност и на диференциалните налягания

Точните стойности на всички параметри могат бъдат определени с нашата програма за проектиране Easy Product Finder.

До номиналната дължина 1200 мм, оразмеряването включва един щуцер; от дължина 1300 мм, се изискват два щуцера.

PL18-1, подаващ въздух, променливо хоризонтално изпускане на въздух, ниво на звукова мощност и общо диференциално налягане trox_blau20 Номинална дължина V V Положение на лопатката на клапата Положение на лопатката на клапата Положение на лопатката на клапата Положение на лопатката на клапата Положение на лопатката на клапата Положение на лопатката на клапата Положение на лопатката на клапата Положение на лопатката на клапата Положение на лопатката на клапата Положение на лопатката на клапата Положение на лопатката на клапата Положение на лопатката на клапата trox_blau20 Номинална дължина V V 45° 45° 45° 45° 90° 90° 90° 90° trox_blau20 Номинална дължина V V D = 78 D = 78 D = 98 D = 98 D = 78 D = 78 D = 98 D = 98 D = 78 D = 78 D = 98 D = 98 trox_blau20 Номинална дължина V V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA trox_blau20 Номинална дължина л/с м³/ч Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) trox_blau20

600

5

17

4

<15

3

<15

5

<15

4

<15

8

<15

5

<15

trox_blau20

600

10

38

15

29

14

26

21

29

16

26

35

29

22

26

trox_blau20

600

16

58

34

40

31

38

49

41

37

38

81

41

50

38

trox_blau20

600

22

78

62

49

57

46

88

49

67

46

148

49

91

46

trox_blau20

700

6

20

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

10

<15

6

<15

trox_blau20

700

12

42

14

29

13

26

22

29

16

26

39

30

23

27

trox_blau20

700

18

63

32

40

28

38

49

41

35

38

89

41

51

38

trox_blau20

700

24

85

57

48

51

46

88

49

63

46

159

49

91

46

trox_blau20

800

6

23

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

12

<15

7

<15

trox_blau20

800

13

46

14

29

12

27

23

30

16

27

44

30

24

27

trox_blau20

800

19

69

31

40

27

38

51

41

35

38

98

41

54

38

trox_blau20

800

26

92

54

48

47

46

91

49

61

46

173

49

94

46

trox_blau20

900

7

26

4

<15

4

<15

7

<15

5

<15

14

<15

7

<15

trox_blau20

900

14

50

14

30

12

27

25

30

16

27

50

31

26

28

trox_blau20

900

21

75

30

41

25

38

54

41

35

38

109

41

57

38

trox_blau20

900

28

99

52

48

44

46

95

49

61

46

190

49

99

46

trox_blau20

1000

8

29

4

<15

4

<15

8

<15

5

<15

16

<15

8

<15

trox_blau20

1000

15

54

14

30

11

27

27

30

17

28

56

31

28

28

trox_blau20

1000

22

80

29

41

24

38

57

41

35

38

119

41

60

38

trox_blau20

1000

29

105

51

48

41

45

99

49

60

46

206

49

104

46

trox_blau20

1100

9

32

5

<15

4

<15

9

<15

6

<15

19

<15

10

<15

trox_blau20

1100

16

58

14

30

11

28

29

31

17

28

62

31

30

28

trox_blau20

1100

24

85

29

41

23

38

60

41

36

38

130

42

64

38

trox_blau20

1100

31

111

50

48

39

45

104

49

61

46

224

49

109

46

trox_blau20

1200

10

35

5

<15

4

<15

10

15

6

<15

22

16

11

<15

trox_blau20

1200

17

62

14

31

11

28

31

31

18

28

69

32

33

29

trox_blau20

1200

25

90

29

41

23

38

64

41

37

38

143

42

68

39

trox_blau20

1200

33

117

50

48

38

45

109

49

62

46

243

49

115

46

trox_blau20

1300

11

38

5

16

4

<15

11

16

6

<15

25

17

12

<15

trox_blau20

1300

18

66

15

31

11

28

34

32

19

29

77

32

36

29

trox_blau20

1300

26

95

30

41

22

38

69

41

38

38

156

42

73

39

trox_blau20

1300

34

123

50

48

37

45

116

49

64

46

263

49

123

46

trox_blau20

1400

11

41

6

16

4

<15

13

17

7

<15

29

17

13

<15

trox_blau20

1400

19

70

15

31

11

28

36

32

20

29

84

32

39

29

trox_blau20

1400

27

99

30

41

22

38

73

41

39

38

168

42

77

39

trox_blau20

1400

36

128

50

48

36

45

121

49

65

46

281

49

129

46

trox_blau20

1500

12

44

6

17

4

<15

14

18

8

<15

33

18

15

15

trox_blau20

1500

20

74

16

32

11

29

40

32

21

29

93

33

42

30

trox_blau20

1500

29

104

31

41

22

38

78

42

41

39

183

42

83

39

trox_blau20

1500

37

134

51

48

36

45

129

49

67

46

304

49

137

46

trox_blau20

1600

13

47

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

12

<15

7

<15

trox_blau20

1600

24

86

12

30

11

28

20

31

14

28

38

31

21

28

trox_blau20

1600

35

125

25

41

22

38

42

41

29

38

80

41

44

39

trox_blau20

1600

46

164

43

48

37

46

72

49

49

46

138

49

75

46

trox_blau20

1700

14

49

4

<15

3

<15

7

<15

5

<15

13

<15

7

<15

trox_blau20

1700

25

90

12

31

10

28

21

31

14

28

40

31

22

28

trox_blau20

1700

36

130

25

41

21

38

43

41

28

38

84

42

45

39

trox_blau20

1700

47

170

42

48

36

46

74

49

48

46

144

49

77

46

trox_blau20

1800

15

52

4

<15

4

<15

7

15

5

<15

14

16

7

<15

trox_blau20

1800

26

94

12

31

10

28

22

31

14

28

43

32

23

29

trox_blau20

1800

37

135

25

41

21

38

44

41

29

38

89

42

46

39

trox_blau20

1800

49

176

41

48

35

46

75

49

48

46

151

49

79

46

trox_blau20

1900

15

55

4

15

4

<15

8

16

5

<15

15

16

8

<15

trox_blau20

1900

27

98

12

31

10

28

22

31

14

29

46

32

24

29

trox_blau20

1900

39

140

24

41

20

38

46

41

29

38

93

42

48

39

trox_blau20

1900

51

182

41

48

34

46

77

49

48

46

158

49

81

46

trox_blau20

2000

16

58

4

16

4

<15

8

16

5

<15

16

17

8

<15

trox_blau20

2000

28

101

12

31

10

28

23

32

14

29

48

32

24

29

trox_blau20

2000

40

144

24

41

20

38

47

41

29

38

97

42

49

39

trox_blau20

2000

52

187

40

48

33

45

78

49

48

46

164

49

82

46

PL18-2, подаващ въздух, променливо хоризонтално изпускане на въздух, ниво на звукова мощност и общо диференциално налягане trox_blau20 Номинална дължина V V Положение на лопатката на клапата Положение на лопатката на клапата Положение на лопатката на клапата Положение на лопатката на клапата Положение на лопатката на клапата Положение на лопатката на клапата Положение на лопатката на клапата Положение на лопатката на клапата Положение на лопатката на клапата Положение на лопатката на клапата Положение на лопатката на клапата Положение на лопатката на клапата trox_blau20 Номинална дължина V V 45° 45° 45° 45° 90° 90° 90° 90° trox_blau20 Номинална дължина V V D = 98 D = 98 D = 123 D = 123 D = 98 D = 98 D = 123 D = 123 D = 98 D = 98 D = 123 D = 123 trox_blau20 Номинална дължина V V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA trox_blau20 Номинална дължина л/с м³/ч Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) trox_blau20

600

10

35

4

<15

4

<15

6

<15

4

<15

11

<15

6

<15

trox_blau20

600

19

67

13

28

11

26

21

29

15

26

37

30

21

27

trox_blau20

600

27

98

28

39

24

36

46

40

31

37

81

41

46

38

trox_blau20

600

36

130

49

47

42

44

79

48

54

45

141

49

79

45

trox_blau20

700

11

41

4

<15

4

<15

7

<15

5

<15

13

<15

7

<15

trox_blau20

700

21

74

13

29

11

26

23

30

15

27

43

31

23

27

trox_blau20

700

30

108

27

39

22

36

48

40

31

37

90

41

48

38

trox_blau20

700

39

141

46

47

38

44

82

48

52

44

155

49

82

45

trox_blau20

800

13

47

5

<15

4

<15

9

<15

5

<15

16

16

9

<15

trox_blau20

800

23

81

13

29

11

26

25

31

15

27

49

32

25

28

trox_blau20

800

32

116

26

39

21

36

51

40

31

37

100

42

51

38

trox_blau20

800

42

151

44

47

35

43

85

48

51

44

169

49

85

45

trox_blau20

900

15

52

5

15

4

<15

10

16

6

<15

20

18

10

<15

trox_blau20

900

25

89

14

30

10

27

28

31

16

27

56

32

28

28

trox_blau20

900

35

125

26

39

20

36

54

41

31

37

111

42

54

38

trox_blau20

900

45

161

44

46

33

43

90

48

52

44

185

49

90

45

trox_blau20

1000

16

58

6

16

4

<15

12

18

7

<15

24

19

12

15

trox_blau20

1000

27

95

14

30

10

27

30

32

17

28

64

33

30

29

trox_blau20

1000

37

133

27

39

19

36

58

41

32

37

123

42

58

38

trox_blau20

1000

47

170

43

46

31

43

95

48

52

44

201

49

95

45

trox_blau20

1100

18

64

6

18

4

<15

13

19

7

15

28

20

13

16

trox_blau20

1100

28

102

14

31

10

27

33

32

18

28

71

34

33

29

trox_blau20

1100

39

140

27

39

19

36

62

41

33

37

134

42

62

38

trox_blau20

1100

49

178

43

46

30

43

100

48

53

44

216

49

100

45

trox_blau20

1200

19

70

7

19

5

15

15

20

8

16

33

22

15

18

trox_blau20

1200

30

109

15

31

10

28

36

33

19

29

79

34

36

30

trox_blau20

1200

41

147

27

40

18

36

66

41

34

37

146

43

66

38

trox_blau20

1200

52

186

43

46

29

43

105

48

54

44

232

49

105

45

trox_blau20

1300

21

76

7

20

5

16

17

21

9

17

38

23

17

19

trox_blau20

1300

32

115

16

31

10

28

40

33

20

29

88

35

39

30

trox_blau20

1300

43

155

28

40

18

36

71

41

36

37

158

43

71

39

trox_blau20

1300

54

194

44

46

29

43

112

48

56

44

249

49

111

45

trox_blau20

1400

23

81

8

21

5

17

20

22

10

18

44

24

20

20

trox_blau20

1400

34

121

17

32

11

28

43

33

21

30

97

35

43

31

trox_blau20

1400

45

161

29

40

18

36

75

41

37

37

170

43

75

39

trox_blau20

1400

56

201

45

46

28

42

117

48

57

44

265

49

117

45

trox_blau20

1500

24

87

8

22

5

18

22

23

11

19

50

25

22

21

trox_blau20

1500

35

128

17

32

11

29

47

34

22

30

106

35

46

31

trox_blau20

1500

47

168

30

40

18

36

80

42

39

38

183

43

80

39

trox_blau20

1500

58

208

46

46

28

42

123

48

59

44

281

49

123

45

trox_blau20

1600

26

93

5

17

4

<15

9

18

5

<15

16

19

9

15

trox_blau20

1600

42

152

12

31

9

28

22

32

13

28

43

33

22

29

trox_blau20

1600

59

211

22

40

17

37

42

41

25

37

83

42

42

38

trox_blau20

1600

75

270

36

47

28

44

68

48

41

44

135

49

68

45

trox_blau20

1700

27

99

5

18

4

<15

9

19

6

15

18

20

9

16

trox_blau20

1700

44

159

12

31

9

28

23

32

14

28

46

33

23

29

trox_blau20

1700

61

218

22

40

17

37

43

41

25

37

87

42

43

38

trox_blau20

1700

77

278

35

46

27

43

70

48

41

44

140

49

69

45

trox_blau20

1800

29

105

5

18

4

15

10

20

6

16

20

21

10

17

trox_blau20

1800

46

165

12

31

9

28

24

32

14

29

49

34

24

30

trox_blau20

1800

63

226

22

40

17

37

45

41

26

37

92

42

45

38

trox_blau20

1800

80

287

35

46

26

43

72

48

41

44

147

49

72

45

trox_blau20

1900

31

111

5

19

4

16

11

20

6

17

22

22

11

18

trox_blau20

1900

48

172

12

31

9

28

25

33

14

29

52

34

25

30

trox_blau20

1900

65

234

22

40

16

37

46

41

26

38

96

43

46

39

trox_blau20

1900

82

295

35

46

26

43

74

48

41

44

153

49

73

45

trox_blau20

2000

32

116

6

20

4

16

12

21

7

17

24

22

12

18

trox_blau20

2000

50

178

12

32

9

28

26

33

15

29

56

34

26

30

trox_blau20

2000

67

240

22

40

16

37

48

41

26

38

100

43

48

39

trox_blau20

2000

84

302

34

46

25

43

75

48

41

44

159

49

75

45

PL18-1, подаващ въздух, променливо хоризонтално изпускане на въздух, ниво на звукова мощност и общо диференциално налягане

Номинална дължина V Положение на лопатката на клапата
Номинална дължина V 45° 90°
Номинална дължина V D = 78 D = 98 D = 78 D = 98 D = 78 D = 98
Номинална дължина V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Номинална дължина л/с м³/ч Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

600

5

17

4

<15

3

<15

5

<15

4

<15

8

<15

5

<15

600

10

38

15

29

14

26

21

29

16

26

35

29

22

26

600

16

58

34

40

31

38

49

41

37

38

81

41

50

38

600

22

78

62

49

57

46

88

49

67

46

148

49

91

46

700

6

20

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

10

<15

6

<15

700

12

42

14

29

13

26

22

29

16

26

39

30

23

27

700

18

63

32

40

28

38

49

41

35

38

89

41

51

38

700

24

85

57

48

51

46

88

49

63

46

159

49

91

46

800

6

23

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

12

<15

7

<15

800

13

46

14

29

12

27

23

30

16

27

44

30

24

27

800

19

69

31

40

27

38

51

41

35

38

98

41

54

38

800

26

92

54

48

47

46

91

49

61

46

173

49

94

46

900

7

26

4

<15

4

<15

7

<15

5

<15

14

<15

7

<15

900

14

50

14

30

12

27

25

30

16

27

50

31

26

28

900

21

75

30

41

25

38

54

41

35

38

109

41

57

38

900

28

99

52

48

44

46

95

49

61

46

190

49

99

46

1000

8

29

4

<15

4

<15

8

<15

5

<15

16

<15

8

<15

1000

15

54

14

30

11

27

27

30

17

28

56

31

28

28

1000

22

80

29

41

24

38

57

41

35

38

119

41

60

38

1000

29

105

51

48

41

45

99

49

60

46

206

49

104

46

1100

9

32

5

<15

4

<15

9

<15

6

<15

19

<15

10

<15

1100

16

58

14

30

11

28

29

31

17

28

62

31

30

28

1100

24

85

29

41

23

38

60

41

36

38

130

42

64

38

1100

31

111

50

48

39

45

104

49

61

46

224

49

109

46

1200

10

35

5

<15

4

<15

10

15

6

<15

22

16

11

<15

1200

17

62

14

31

11

28

31

31

18

28

69

32

33

29

1200

25

90

29

41

23

38

64

41

37

38

143

42

68

39

1200

33

117

50

48

38

45

109

49

62

46

243

49

115

46

1300

11

38

5

16

4

<15

11

16

6

<15

25

17

12

<15

1300

18

66

15

31

11

28

34

32

19

29

77

32

36

29

1300

26

95

30

41

22

38

69

41

38

38

156

42

73

39

1300

34

123

50

48

37

45

116

49

64

46

263

49

123

46

1400

11

41

6

16

4

<15

13

17

7

<15

29

17

13

<15

1400

19

70

15

31

11

28

36

32

20

29

84

32

39

29

1400

27

99

30

41

22

38

73

41

39

38

168

42

77

39

1400

36

128

50

48

36

45

121

49

65

46

281

49

129

46

1500

12

44

6

17

4

<15

14

18

8

<15

33

18

15

15

1500

20

74

16

32

11

29

40

32

21

29

93

33

42

30

1500

29

104

31

41

22

38

78

42

41

39

183

42

83

39

1500

37

134

51

48

36

45

129

49

67

46

304

49

137

46

1600

13

47

4

<15

3

<15

6

<15

4

<15

12

<15

7

<15

1600

24

86

12

30

11

28

20

31

14

28

38

31

21

28

1600

35

125

25

41

22

38

42

41

29

38

80

41

44

39

1600

46

164

43

48

37

46

72

49

49

46

138

49

75

46

1700

14

49

4

<15

3

<15

7

<15

5

<15

13

<15

7

<15

1700

25

90

12

31

10

28

21

31

14

28

40

31

22

28

1700

36

130

25

41

21

38

43

41

28

38

84

42

45

39

1700

47

170

42

48

36

46

74

49

48

46

144

49

77

46

1800

15

52

4

<15

4

<15

7

15

5

<15

14

16

7

<15

1800

26

94

12

31

10

28

22

31

14

28

43

32

23

29

1800

37

135

25

41

21

38

44

41

29

38

89

42

46

39

1800

49

176

41

48

35

46

75

49

48

46

151

49

79

46

1900

15

55

4

15

4

<15

8

16

5

<15

15

16

8

<15

1900

27

98

12

31

10

28

22

31

14

29

46

32

24

29

1900

39

140

24

41

20

38

46

41

29

38

93

42

48

39

1900

51

182

41

48

34

46

77

49

48

46

158

49

81

46

2000

16

58

4

16

4

<15

8

16

5

<15

16

17

8

<15

2000

28

101

12

31

10

28

23

32

14

29

48

32

24

29

2000

40

144

24

41

20

38

47

41

29

38

97

42

49

39

2000

52

187

40

48

33

45

78

49

48

46

164

49

82

46


PL18-2, подаващ въздух, променливо хоризонтално изпускане на въздух, ниво на звукова мощност и общо диференциално налягане

Номинална дължина V Положение на лопатката на клапата
Номинална дължина V 45° 90°
Номинална дължина V D = 98 D = 123 D = 98 D = 123 D = 98 D = 123
Номинална дължина V Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA Δpt LWA
Номинална дължина л/с м³/ч Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A) Pa dB(A)

600

10

35

4

<15

4

<15

6

<15

4

<15

11

<15

6

<15

600

19

67

13

28

11

26

21

29

15

26

37

30

21

27

600

27

98

28

39

24

36

46

40

31

37

81

41

46

38

600

36

130

49

47

42

44

79

48

54

45

141

49

79

45

700

11

41

4

<15

4

<15

7

<15

5

<15

13

<15

7

<15

700

21

74

13

29

11

26

23

30

15

27

43

31

23

27

700

30

108

27

39

22

36

48

40

31

37

90

41

48

38

700

39

141

46

47

38

44

82

48

52

44

155

49

82

45

800

13

47

5

<15

4

<15

9

<15

5

<15

16

16

9

<15

800

23

81

13

29

11

26

25

31

15

27

49

32

25

28

800

32

116

26

39

21

36

51

40

31

37

100

42

51

38

800

42

151

44

47

35

43

85

48

51

44

169

49

85

45

900

15

52

5

15

4

<15

10

16

6

<15

20

18

10

<15

900

25

89

14

30

10

27

28

31

16

27

56

32

28

28

900

35

125

26

39

20

36

54

41

31

37

111

42

54

38

900

45

161

44

46

33

43

90

48

52

44

185

49

90

45

1000

16

58

6

16

4

<15

12

18

7

<15

24

19

12

15

1000

27

95

14

30

10

27

30

32

17

28

64

33

30

29

1000

37

133

27

39

19

36

58

41

32

37

123

42

58

38

1000

47

170

43

46

31

43

95

48

52

44

201

49

95

45

1100

18

64

6

18

4

<15

13

19

7

15

28

20

13

16

1100

28

102

14

31

10

27

33

32

18

28

71

34

33

29

1100

39

140

27

39

19

36

62

41

33

37

134

42

62

38

1100

49

178

43

46

30

43

100

48

53

44

216

49

100

45

1200

19

70

7

19

5

15

15

20

8

16

33

22

15

18

1200

30

109

15

31

10

28

36

33

19

29

79

34

36

30

1200

41

147

27

40

18

36

66

41

34

37

146

43

66

38

1200

52

186

43

46

29

43

105

48

54

44

232

49

105

45

1300

21

76

7

20

5

16

17

21

9

17

38

23

17

19

1300

32

115

16

31

10

28

40

33

20

29

88

35

39

30

1300

43

155

28

40

18

36

71

41

36

37

158

43

71

39

1300

54

194

44

46

29

43

112

48

56

44

249

49

111

45

1400

23

81

8

21

5

17

20

22

10

18

44

24

20

20

1400

34

121

17

32

11

28

43

33

21

30

97

35

43

31

1400

45

161

29

40

18

36

75

41

37

37

170

43

75

39

1400

56

201

45

46

28

42

117

48

57

44

265

49

117

45

1500

24

87

8

22

5

18

22

23

11

19

50

25

22

21

1500

35

128

17

32

11

29

47

34

22

30

106

35

46

31

1500

47

168

30

40

18

36

80

42

39

38

183

43

80

39

1500

58

208

46

46

28

42

123

48

59

44

281

49

123

45

1600

26

93

5

17

4

<15

9

18

5

<15

16

19

9

15

1600

42

152

12

31

9

28

22

32

13

28

43

33

22

29

1600

59

211

22

40

17

37

42

41

25

37

83

42

42

38

1600

75

270

36

47

28

44

68

48

41

44

135

49

68

45

1700

27

99

5

18

4

<15

9

19

6

15

18

20

9

16

1700

44

159

12

31

9

28

23

32

14

28

46

33

23

29

1700

61

218

22

40

17

37

43

41

25

37

87

42

43

38

1700

77

278

35

46

27

43

70

48

41

44

140

49

69

45

1800

29

105

5

18

4

15

10

20

6

16

20

21

10

17

1800

46

165

12

31

9

28

24

32

14

29

49

34

24

30

1800

63

226

22

40

17

37

45

41

26

37

92

42

45

38

1800

80

287

35

46

26

43

72

48

41

44

147

49

72

45

1900

31

111

5

19

4

16

11

20

6

17

22

22

11

18

1900

48

172

12

31

9

28

25

33

14

29

52

34

25

30

1900

65

234

22

40

16

37

46

41

26

38

96

43

46

39

1900

82

295

35

46

26

43

74

48

41

44

153

49

73

45

2000

32

116

6

20

4

16

12

21

7

17

24

22

12

18

2000

50

178

12

32

9

28

26

33

15

29

56

34

26

30

2000

67

240

22

40

16

37

48

41

26

38

100

43

48

39

2000

84

302

34

46

25

43

75

48

41

44

159

49

75

45


Шлицеви дифузори тип PL18, с индивидуално ръчно регулируеми елементи за управление на въздуха и 1 или 2 шлица.

Изпускането на въздух може да бъде редуващо се хоризонтално, променливо наклонено, вертикално, еднопосочно хоризонтално вляво или еднопосочно хоризонтално вдясно.

Слот-дифузорите са предназначени за монтаж в окачени тавани и са подходящи за подаване на въздух и за отвеждане на въздух. Готов за инсталиране компонент, който се състои от дифузорно лице с избор на черни, сиви или бели елементи за управление на въздуха.

Вариантите на нагнетателната кутия имат 1 или 2 щуцера; симетрично разположени нагнетателни кутии могат да имат страничен вход или входове отгоре, докато асиметрично разположените пневматични кутии имат само странични щуцери.

Нагнетателните кутии са оборудвани с 4 опори за окачване.

Укрепването на лицето на дифузора може да бъде демонтируемо или неотделящо се.

Щуцерите са подходящи за кръгли въздуховоди съгласно EN 1506 или EN 13180. Нивото на звукова мощност на регенерирания шум на въздуха се измерва съгласно EN ISO 5135.

Специални характеристики

 • Универсалният модел на въздуха намалява замърсяването на тавана поради индукцията на въздуха в помещението
 • Хоризонтално, ъглово или вертикално изпускане на въздух чрез регулируемите елементи за управление на въздуха
 • Комфортен вътрешен климат благодарение на високата индукция и бързото намаляване на температурните разлики и скоростите на въздушния поток
 • Висококачествен външен вид благодарение на анодизираните екструдирани алуминиеви профили (E6-C-0, естествен цвят) или прахово покритие (цвят RAL CLASSIC)
 • Лицето на дифузора е оптимизирано за максимален дебит на потока при ниски нива на звукова мощност
 • Подходящо за непрекъснато линейно подреждане

Материали и повърхности

 • Лице на дифузора изработено от екструдирани алуминииеви профили
 • Елементи за управление на въздуха, изработени от ABS пластмаса, UL 94, V-0, забавяща горенето
 • Нагнетателната кутия е изработена от галванизирана листова стомана
 • Крайните пластини и крайните ъгли направени от алуминий
 • Маншетно уплътнение направено от гума
 • Облицовката е минерална вата с винил затворена клетъчна пяна
 • Дифузорно лице с анодирано покритие, E6-C-0, естествен цвят
 • P1: Прахово покритие, цвят RAL CLASSIC
 • Елементи за контрол на въздуха, подобни на RAL 9005, черни
 • G: Елементи за контрол на въздуха, подобни на RAL 9006, сиви
 • W: Елементи за контрол на въздуха, подобни на RAL 9010, бели


Минерална вата

 • Където минералната вата влиза в контакт с въздух, тя е покрита със стъклени влакна като защита срещу абразия, поради скорости на въздушния поток до 20 м/с
 • Съгласно EN 13501, противопожарен клас A1, невъзпламеняема
 • RAL знак за качество RAL-GZ 388
 • Биоразтворима и оттук хигиенично безопасна съгласно германския стандарт TRGS 905 (Технически правила за опасни вещества) и ЕО Директива 97/69/EС
 • Инертна към гъбен и бактериален растеж

Конструкция

Покритие на лицето на дифузора

 • Анодиран, E6-C-0, естествен цвят
 • Р1: Прахово покритие RAL 9010, чисто бяло, ниво на блясък 50 %
 • P1: Прахово покритие RAL 9006, алуминиево бяло, ниво на блясък 30 %
 • P1: Прахово покритие във всеки друг RAL CLASSIC цвят, ниво на блясък 70 %

Технически данни

 • Номинални дължини: 600 – 2000 мм, на стъпки от 100 мм
 • Брой шлицове: 1 или 2
 • Минимален дебит, при ∆tz = –10 K: 5 л/с или 17 м³/ч
 • Максимален дебит, при LWA ≅ 50 dB(A): 84 л/с или 302 м³/ч
 • Подаван въздух към въздух в помещението температурна разлика: –10 до +10 K

Данни за избор

 • V _______________________ [м³/ч]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Регенериран шум на въздуха

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Шлицеви дифузори тип PL18, с индивидуално ръчно регулируеми елементи за управление на въздуха и 1 или 2 шлица.

Изпускането на въздух може да бъде редуващо се хоризонтално, променливо наклонено, вертикално, еднопосочно хоризонтално вляво или еднопосочно хоризонтално вдясно.

Слот-дифузорите са предназначени за монтаж в окачени тавани и са подходящи за подаване на въздух и за отвеждане на въздух. Готов за инсталиране компонент, който се състои от дифузорно лице с избор на черни, сиви или бели елементи за управление на въздуха.

Вариантите на нагнетателната кутия имат 1 или 2 щуцера; симетрично разположени нагнетателни кутии могат да имат страничен вход или входове отгоре, докато асиметрично разположените пневматични кутии имат само странични щуцери.

Нагнетателните кутии са оборудвани с 4 опори за окачване.

Укрепването на лицето на дифузора може да бъде демонтируемо или неотделящо се.

Щуцерите са подходящи за кръгли въздуховоди съгласно EN 1506 или EN 13180. Нивото на звукова мощност на регенерирания шум на въздуха се измерва съгласно EN ISO 5135.

Специални характеристики

 • Универсалният модел на въздуха намалява замърсяването на тавана поради индукцията на въздуха в помещението
 • Хоризонтално, ъглово или вертикално изпускане на въздух чрез регулируемите елементи за управление на въздуха
 • Комфортен вътрешен климат благодарение на високата индукция и бързото намаляване на температурните разлики и скоростите на въздушния поток
 • Висококачествен външен вид благодарение на анодизираните екструдирани алуминиеви профили (E6-C-0, естествен цвят) или прахово покритие (цвят RAL CLASSIC)
 • Лицето на дифузора е оптимизирано за максимален дебит на потока при ниски нива на звукова мощност
 • Подходящо за непрекъснато линейно подреждане

Материали и повърхности

 • Лице на дифузора изработено от екструдирани алуминииеви профили
 • Елементи за управление на въздуха, изработени от ABS пластмаса, UL 94, V-0, забавяща горенето
 • Нагнетателната кутия е изработена от галванизирана листова стомана
 • Крайните пластини и крайните ъгли направени от алуминий
 • Маншетно уплътнение направено от гума
 • Облицовката е минерална вата с винил затворена клетъчна пяна
 • Дифузорно лице с анодирано покритие, E6-C-0, естествен цвят
 • P1: Прахово покритие, цвят RAL CLASSIC
 • Елементи за контрол на въздуха, подобни на RAL 9005, черни
 • G: Елементи за контрол на въздуха, подобни на RAL 9006, сиви
 • W: Елементи за контрол на въздуха, подобни на RAL 9010, бели


Минерална вата

 • Където минералната вата влиза в контакт с въздух, тя е покрита със стъклени влакна като защита срещу абразия, поради скорости на въздушния поток до 20 м/с
 • Съгласно EN 13501, противопожарен клас A1, невъзпламеняема
 • RAL знак за качество RAL-GZ 388
 • Биоразтворима и оттук хигиенично безопасна съгласно германския стандарт TRGS 905 (Технически правила за опасни вещества) и ЕО Директива 97/69/EС
 • Инертна към гъбен и бактериален растеж

Конструкция

Покритие на лицето на дифузора

 • Анодиран, E6-C-0, естествен цвят
 • Р1: Прахово покритие RAL 9010, чисто бяло, ниво на блясък 50 %
 • P1: Прахово покритие RAL 9006, алуминиево бяло, ниво на блясък 30 %
 • P1: Прахово покритие във всеки друг RAL CLASSIC цвят, ниво на блясък 70 %

Технически данни

 • Номинални дължини: 600 – 2000 мм, на стъпки от 100 мм
 • Брой шлицове: 1 или 2
 • Минимален дебит, при ∆tz = –10 K: 5 л/с или 17 м³/ч
 • Максимален дебит, при LWA ≅ 50 dB(A): 84 л/с или 302 м³/ч
 • Подаван въздух към въздух в помещението температурна разлика: –10 до +10 K

Данни за избор

 • V _______________________ [м³/ч]
 • Δpt _______________________ [Pa]

Регенериран шум на въздуха

 • LWA _______________________ [dB(A)]

Тази спецификация описва общите свойства на продукта. Текстове за варианти могат да бъдат генерирани с нашата програма за проектиране Easy Product Finder.