Централни въздухообработващи климатични камери

layer

X-CUBE

Със X-CUBE на TROX, въздухообработваща климатична камера с неограничени възможности за настройка, TROX поставя нов стандарт на пазара на въздухообработващите климатични камери и определя значително по-високи нива на качество, производителност, гъвкавост, надеждност, енергийната ефективност, както и хигиена. Всичко това с отлично качество. Понастоящем TROX предлага всичко от един доставчик: въздухообработващи климатични камери и компоненти - идеално се допълват едни други.

За още по-голяма енергийна ефективност и по-добро качество с по-малко усилия за координация.

 • За вентилация на помещения и цели сгради, за филтрация, отопление и охлаждане на въздуха, за рекуперация на отпадна топлина, както и за овлажняване и изсушаване на въздуха, както и за обемни скорости на потока до 86 000 м³/ч
 • Гъвкава рамкова конструкция, изцяло покрита от външната страна чрез топлоизолирани панели или врати
 • Лесен монтаж, техническо обслужване и почистване
 • Flexible MSR-Lösung auf Feldbus-Basis mit deutlich reduziertem Verdrahtungsaufwand
 • Специален хигиеничен конструктивен вариант съгласно AHU Guideline 01 (RLT-Richtlinie 01) за използване в болници и лаборатории; атмосфероустойчив конструктивен вариант за външен монтаж

прочете още

Тип X-CUBE X2

прочете още

layer

X-CUBE CROFCU

The X-CUBE CROFCU is a compact ventilation unit that ensures and maintains the essential conditions for all classes of clean rooms. The secondary unit for use with centralised ventilation and air conditioning systems is typically installed in false ceilings. It dissipates high thermal loads and requires only a low fresh air volume flow. The primary air system (patent pending) allows for the direct removal of exhaust air while fresh air is supplied to the room.

 • Suitable for all clean room concepts
 • Pumped chilled water cooling system with room temperature control
 • Increased flexibility if several units are connected
 • Energy-efficient plug fan with EC motor
 • Addition of fresh air from 50 m3/h to 2000 m3/h
 • Monitoring of filters downstream
 • Control of airlocks for people and material
 • Contamination check by means of pressure zone control
 • Space-saving due to smaller ducts
 • Simple and quick commissioning due to plug and play

прочете още

X-CUBE X2 compact

прочете още

layer

X-CUBE Ex

In certain locations or with certain conditions, even air can present a hazard. If flammable gases, mists or vapours, or combustible dusts mix under atmospheric conditions with air, an explosive atmosphere may result. In such a case it needs only a source of ignition, e.g a spark, friction, heat or electrostatic discharge, to cause an explosion, which in turn can result in loss of life, serious injuries and significant damage.

It is hence essential that equipment and systems intended for use in areas with potentially explosive atmospheres are designed and installed in such a way that the health and safety of people are not at risk.

Air handling units which are to be installed in areas with potentially explosive atmospheres, or which circulate potentially explosive air, have to meet special requirements; system owners, specialist consultants, HVAC contractors and manufacturers all have to ensure that these requirements are met.

The legally binding measures required to avoid hazards and to improve safety for people at risk from explosive atmospheres are stipulated in Directive 1999/92/EC (ATEX 137) for system owners and in Directive 2014/34/EU for manufacturers

прочете още

layer

X-CUBE compact

С X-CUBE compact TROX е създал готови за експлоатация и предварително конфигурирани въздухообработващи климатични камери, които съчетават отличните характеристики на X-CUBE в най-малките пространства. Тези агрегати се справят с дебити от 600 до 6 000 м³/ч и предлагат ефективност на рекуперацията на топлината от над 80% (сухо, според EN 308), по този начин те са идеалното решение за малки и средни приложения.


TROX предлага девет различни устройства X-CUBE compact с възможност за избор от две различни системи за рекуперация на отпадна топлина.


Върхова производителност, малък размер


 • Дебити от 600 до 6 000 м³/ч
 • Максимална енергийна ефективност
 • Също мощни EC вентилатори за високи външни диференциални налягания
 • Високо ниво на хигиена (съответства на VDI 6022)
 • Рекуперация на топлина с въртящ се топлообменник или пластинчат топлообменник с противопоток
 • Филтрация на въздуха с филтри с мини плисета или NanoWave филтри на TROX
 • Атмосфероустойчив конструктивен вариант
 • Готово за експлоатация тяло (включи и пусни)
 • Страната, от която става управлението, може да бъде сменена на по-късен етап
 • Технология на интегрално управление, съвместимо с шинатаКратък преглед на преимуществата


 • Висока енергийна ефективност
 • Нямаща равни хигиена
 • Лесен монтаж
 • Безопасно техническо обслужване
 • Интуитивна навигация
 • Пълно интегриране в съвременни системи за управление на сгради
 • Произведено в Германия

прочете още

От добро към по-добро

Намалете енергийните разходи със X-CUBE шумозаглушител надолу по потока

Шумозаглушителите подобряват очевидно акустиката; но те също така могат да помогнат за намаляване на разходите за енергия, както се вижда от новия надолу по потока шумозаглушител на TROX за X-CUBE AHU.

Разположен е точно след вентилатора и благодарение на умното разпределение на въздуха, създава много по малък пад на налягане, като в същото време редуцира нивото на звуковата мощост.

 • Патентован нов продукт
 • Идеален за дебити на въздуха до 9,000 м³
 • Оптимизирана работа, подобрени характеристики надолу по потока
 • По-ниски нива на шумови емисии
 • Повишена енергийна ефективност

За ефективно възстановяване на
топлина

 Директивата за Екодизайн предписва, че от 2018 г. нататък клима-камерите трябва да предлагат ефективност на оползотворяване на топлината от над 73%, а системите RAC(рекуперативен топлообменник с междинен топлоносител) - над 68%. Системата TROX с циркулационна система с хидравлично устройство TROX, включваща специален RAC контрол, гарантира високоефективно възстановяване на топлината до 80%.

Освен това: Специален акцент е надеждните технически данни чрез сертифициран софтуер за проектиране.

Перфектната цялостна система:

 • Оптимален контрол
 • Висока оперативна надеждност
 • Най-съвременна технология
 • Икономическа ефективност

Подходящ за всички изисквания:

 • Опционално захранване с охлаждане и отопление
 • Възстановяване на изсушаване
 • Предварителното загряване / филтър
 • Индиректно адиабатно охлаждане

Открийте повече в нашата брошура "X-CUBE Рекуперативен топлообменник с междинен топлоносител (RAC) за ефективно възстановяване на топлината ".

брошура

X-CUBE управление - филмът  

Модерни вентилационни системи чрез пример за болница

Хигиената и безопасността са сложни предизвикателства, които могат да посрещнат само завършените вентилационни и климатични системи с интелигентни функции за управление.

X-CUBE управление е Интелигентното решение. Как? Вижте тук!


X-CUBE Производство
в Германия. Действие! 

Инженернг. Хора. Качество. Три думи които обобщават същността на на нашето

X-CUBE производство в Анхолт, Германия Гледайте нашето видео и го открийте за себе си.

Вие може да гледате производството на X-CUBEs – в необикновени перспективи, естетични детайли и бързи съкращения.

ДЕЙСТВИЕ!

TROX автоматично проверява
енергийната ефективност съгласно директивата за екодизайн

С приемането на Протокола от Киото Европейският съюз се ангажира да намали емисиите на CO2 с поне 20% до 2020 г. За да постигне тази цел, ЕС прие през 2005 г. директивата за енергийните продукти. Директивата за свързаните с енергопотреблението продукти 2009/125 / EG, известна като "директива за екодизайна", определя минималните изисквания за много продукти, свързани с енергопотреблението. В рамките на Европейския съюз въздухоопаковъчните предприятия трябва да отговарят на новите изисквания за енергийна ефективност от 1 януари 2016 г. нататък. Следващата стъпка след това ще влезе в сила две години по-късно, на 1 януари 2018 г.

TROX клима камери от Тип X-CUBE са конфигурирани според индивидуалните изисквания на клиента със специален софтуер за конфигуриране. Този софтуер автоматично взема предвид новите изисквания за енергийна ефективност за всички клима камери X-CUBE и следователно гарантира правилната им конфигурация. Всички клима камери X-CUBE, които се произвеждат и пускат на пазарите на Европейския съюз от 1 януари 2016 г., отговарят на новите изисквания.

Приложена е таблицата ErP - Изисквания за ефективност от 2016 година

ErP – Изисквания за ефективност от 2016 година

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65