EK-JS_img_01psd.png
EK-JZ_img_19psd.psd.link
EK-JZ smoke control damper

EK-JZ smoke control damper

EK2_EU_img_01psd.psd.link
Smoke control damper EK2-EU

Smoke control damper
EK2-EU

EK-JZ_img_02png.png.link
BVDAX for smoke extract in combination with a frequency inverter

BVDAX for smoke extract, CE-certified according to EN12101-3

temperature category F400

ASi_LonMarkai.ai.link

With TROXNETCOM as an option

CE-Kennzeicheneps.eps.link

CE compliant according to European regulations

EK-JS_img_01psd.png
EK-JZ_img_19psd.psd.link
EK2_EU_img_01psd.psd.link
EK-JZ_img_02png.png.link
ASi_LonMarkai.ai.link
CE-Kennzeicheneps.eps.link

EK-JS

TIL MEKANISKE RØGUDSUGNINGSSYSTEMER, RØGREGULERINGSSPJÆLD TIL INDIVIDUELLE SEKTIONER

Rektangulært røgkontrolspjæld af stål med ventilationsfunktion til fjernelse af røg og varme i røgudsugningssystemer samt til kontrolleret strømning af den nødvendige tilluft. Velegnet som støtte til at holde sikkerhedsrum og deres forrum røgfrie i trykventilationssystemer (DBA), f.eks. i brandvæsenets elevatorskakte eller til røgfjernelse i flugtvejstunneller.

 • Kan anvendes i udsugningsmiljøer med forhøjede temperaturer på op til 600 °C ved testede røgudsugningskanaler og stålkanaler
 • Opfylder trykniveau 3 med enhver luftstrømsretning og automatisk udløsning (AA)
 • Nominelle størrelser: 100×100 – 1250×2560 mm
 • Volumenstrøm på 360 m³/h eller 100 l/s – 115110 m³/h eller 31975 l/s ved 10 m/s
 • Udførelse i stål (også pulverlakeret i henhold til RAL-CLASSIC skemaet) eller rustfri stål i A4 kvalitet
 • I henhold til EN 1751: Lækageluftstrøm med lukket spjældet mindst klasse 2 og kabinettets lækageluftstrøm klasse B, fra nominelle størrelser 840×480 lækageluftstrøm med lukket spjældet 3 og kabinettets lækageluftstrøm klasse C
 • Integration i det centrale BMS med TROXNETCOM eller med interface-moduler som f.eks. i SLC®-teknologien
 • Cmod til røgudsugning med ventilationsfunktion og reguleringsegenskaber i kombinerede systemer (kombinationsspjæld) og dermed pneumatisk afbalancering mulig via kørsel til mellempositioner

Anvendelse

Anvendelse

 • Røgkontrolspjæld med CE-mærkning og ydeevnedeklaration til afledning af røg og varme i røgkontrolsystemer med mekaniske røgkontrolenhed
 • Anvendelse i trykventilationssystemer (DBA) med ventilationsfunktion, men også til lufttilførsel udefra (efterstrøm) 
 • Integration i det centrale BMS med TROXNETCOM eller andre standardbussystemer er mulig


Klassifikation

E600 120 (ved hod i↔o) S 1500 Cmod AA Single


Nominelle størrelser

 • 100 × 100 til 1250 × 2560 mm
 • Længde af kabinet; L = 200 mm


Beskrivelse

Dele og egenskaber

 • Til forhøjede temperaturer op til 600 °C
 • Tilladt til automatisk frigørelse AA 
 • Røgkontrolspjæld med ventilationsfunktion
 • Justerbare udblæsnings- og efterstrømningsmængder
 • Trykniveau 3 (driftstryk -1500/+500 Pa)


Tilbehør

 • Cover grille: Gitter af ekspanderet metal
 • OPEN/CLOSE aktuatorer med 24 V AC/DC eller 230 V AC forsyningsspænding
 • Konstant regulerende aktuatorer med 24 V AC/DC
 • Netværksmoduler til integration med AS-i netværk
 • Netværksmoduler til andre standardbussystemer, f.eks. den nødvendige SLC®-teknologi


Valgfrie produkter

TROXNETCOM

 • X-FANS styringsenhed til styring af udsugningsluft og røgudsugning


TROX-X FANS røgudsugningsventilatorer fra X-FANS underenheden

 • Røgudsugningsventilator til montering på tag BVDAX/BVD 
 • Røgudsugningsventilator til vægmontering BVW/BVWAXN 
 • Centrifugalventilator til røgudsugning BVREH/BVRA 
 • Røgudsugningsjetventilatorer BVGAX/BVGAXN


Alle røgudsugningsventilatorer er testet i henhold til EN 12101-3, for F200/F300/F400 og F600, afhængigt af typen. Med CE-mærkning, ydeevnedeklaration og anvendelsesgodkendelse til det tyske marked. Hastighedsjustering for røgudsugningsventilatorer

 • X-FANS styring, certificeret frekvensomformerenhed
 • Sikker og præcis hastighedsregulering af røgudsugningsventilatorer både i enkeltzone- og flerzonesystemer


Konstruktionsegenskaber

 • Rektangulær konstruktion
 • Modsat åbning og lukning af spjældbladets felt
 • Røgreguleringsspjældet drives af en reversibel OPEN/CLOSED aktuator eller en kontinuerligt regulerende aktuator med 0 - 10 V styrespænding
 • Velegnet til tilslutning af cover grilles 
 • Velegnet til front- og bagtilslutning af stålkabler


Materialer og overflader

 • Kabinet, spjældblad, mekanismer valgfrit galvaniseret stål eller rustfrit stål i A4-kvalitet
 • Overfladerne kan overfladebehandles i farver i henhold til RAL-tabellen
 • Lejerne er DU-belagt
 • Tætninger af glasvæv og højtemperaturtætningsbånd (HT-tætningsbånd)


Standarder og retningslinjer

 • Regulering af byggevarer 
 • EN 12101-8 Røg- og varmekontrolsystemer - Røgkontrolspjæld
 • EN 1366-10 Prøvning af brandmodstandsevne for installationer - Røgdæmpningsspjæld
 • EN 13501-4 Brandklassificering af byggevarer og bygningsdele ved hjælp af data fra brandmodstandsprøvninger
 • EN 1751 Ventilation i bygninger – Air terminal devices


Vedligeholdelse

Røgkontrolspjæld skal være funktionsdygtige til enhver tid og skal vedligeholdes regelmæssigt, så de opfylder kravene til ydeevne.

 • Der er behov for vedligeholdelse mindst hver 6. måned
 • Der skal udarbejdes en vedligeholdelsesrapport, og dokumenterne skal opbevares til reference
 • Røgkontrolspjældets funktionssikkerhed skal testes mindst hver sjette måned; dette skal arrangeres af ejeren af røgudsugningssystemet; funktionsprøverne skal udføres i overensstemmelse med de grundlæggende vedligeholdelsesprincipper, der er anført i EN 13306 og DIN 31051. Hvis to sammenhængende prøvninger, den ene 6 måneder efter den anden, er vellykket, kan den næste prøvning af røgkontrolspjældet foretages et år senere.
 • Afhængigt af hvor spjældene er installeret, kan landespecifikke bestemmelser være gældende
 • For nærmere oplysninger om vedligeholdelse og inspektion henvises til installations- og driftsvejledningen

Техническа информация

 • FUNKTION
 • TEKNISK DATA
 • SPECIFIKATIONSTEKST
 • ORDREKODE
Schematic illustration EK-JS_gc_05ai.png

1 Casing
2 Linkage cover (cut open)
3 Drive linkage
4 Actuator
5 Rating plate
6 Side seal
7 Damper blades
8 Damper blade profiled seal


Røgkontrolspjæld af typen EK-JS er testet i henhold til EN12101-8 og EN 1366-10. I rektangulær stål- og rustfri stålkonstruktionBeregnet til udledning af røg og varme i røgudsugningssystemer og til den nødvendige tilførsel af luft til det område, hvorfra røgen skal udsuges.

EK-JS er beregnet til anvendelse i trykventilationssystemer (DBA) for at holde sikkerhedstrappeopgange og deres forrum, samt brandvæsenets elevatorskakte eller flugtvejstunneler, røgfriDe muliggør således en kontrolleret udledning af den frigjorte røg.

EK-JS er beregnet til brug i enkeltsektioner og kan anvendes ved forhøjede driftstemperaturer på op til 600 °C på og i horisontalt og vertikalt orienterede røgudsugningskanaler i henhold til EN 12101-7, testet i henhold til EN 1366-9.

EK-JS kan anvendes i kombinerede systemer (kombinationsspjæld) til ventilation og er egnet til begrænsning af udsugningsluftmængder.

OPEN-CLOSE-aktuatorerne kan signaleres enten med færdigfortrådte aktuatorstyringsmoduler eller med busmoduler

Nominelle størrelser B × H

100 × 100 – 1250 × 2560 mm

Kabinettets længde

200 mm

Volumenstrømsområde ved 10 m/s

Fra 360 m³/h til 115110 m³/h eller
fra 100 l/s til 31975 l/s

Differenstrykinterval

Trykniveau 3: -1500 til 500 Pa

Driftstemperatur

30 °C – 50 °C uden temperaturer som er under dugpunktet

Opstrømshastighed med samme opstrøms- og nedstrømsflow

≤ 12 m/s
≤ 20 m/s
For dimensioner, se motortildelingsmatrix (teknisk afklaring med TROX nødvendig for nogle størrelser)

Lukket spjældblad luftlækage

EN 1751, minimum klasse 2,
fra nominel bredde 840 × 480 klasse 3

kabinet lækage

EN 1751, klasse B,

fra nominel bredde 840 × 480 class C

EC overensstemmelse

EU's forordning om byggevarer nr. 305/2011
EN 12101-8: Røg- og varmekontrolsystemer - Del 8: Røgkontrolspjæld
EN 1366-10: Brandmodstandsprøvning af installationer - Del 10: Røgkontrolspjæld
EN 13501-4: Brandklassifikation af byggevarer og bygningsdele - Del 4: Brandmodstandsprøvning af komponenter til røgregulering
EN 1751: Ventilation i bygninger - Ventilationsenheder

Erklæring om ydeevne

DoP/EK-JS/001


Specifikationstekst

Røgkontrolspjæld af typen EK-JS er testet i henhold til EN12101-8 og EN 1366-10. I rektangulær stål- og rustfri stålkonstruktion. Beregnet til udledning af røg og varme i røgudsugningssystemer og til den nødvendige tilførsel af luft til det område, hvorfra røgen skal udsuges.

EK-JS er beregnet til anvendelse i trykventilationssystemer (DBA) for at holde sikkerhedstrappeopgange og deres forrum, samt brandvæsenets elevatorskakte eller flugtvejstunneler, røgfri. De muliggør således en kontrolleret udledning af den frigjorte røg.

EK-JS er beregnet til brug i enkeltsektioner og kan anvendes ved forhøjede driftstemperaturer på op til 600 °C på og i horisontalt og vertikalt orienterede røgudsugningskanaler i henhold til EN 12101-7, testet i henhold til EN 1366-9.

EK-JS kan anvendes i kombinerede systemer (kombinationsspjæld) til ventilation og er egnet til begrænsning af udsugningsluftmængder.

OPEN-CLOSE-aktuatorerne kan signaleres enten med færdigfortrådte aktuatorstyringsmoduler eller med busmoduler. 


Materialer og overflader

 • Kabinet, spjældblade og mekanismer: valgfrit galvaniseret stål eller rustfrit stål
 • Valgfrit pulverlakeret kabinet og spjældblade i standard RAL-farve 7030 eller i henhold til RAL-tabellen
 • Glideleje: Overfladebehandlet stål
 • Gitterbeslag: Galvaniseret stål, pulverlakeret
 • Tætninger af glasvæv og højtemperaturtætningsbånd


Teknisk data

Eksempel for en nominel røgkontrolspjæld med en bredde på 1250 × 960 i forhold til middelluftstrømningshastighederne v = 5 m/s

∆Pt = 3.5 Pa

LWA = 40 dB(A)

Afree  = 1.095 m²

Ageo = 1.2 m²

qv = 21600 m³/h


Standarder og retningslinjer

 • Produktstandard EN 12101-8
 • Klassificering i henhold til EN 13501-4 
 • Testet i henhold til EN 1366-10 (for trykniveau 3: op til 1500 Pa negativt tryk)
 • Bestemmelse af luftlækage med lukket spjæld i henhold til EN 1751, minimum klasse 2, fra nominel bredde 840 × 480 klasse 3
 • Kabinet lækage i henhold til EN 1751, klasse B, fra nominel bredde 840 × 480 klasse C


Klassifikation

E600 120 (ved hod i↔o) S 1500 Cmod AA Single


Nominelle størrelser

 • Dimensioner: B × H: 100 × 100 – 1250 × 2560 [mm]
 • Længde af kabinet: L = 200 mm 


Ekstraudstyr 

 • HT tætningstape
 • Ophængningsbeslag til horisontal justering af spjæld


Tilbehør

 • Cover grille: Gitter af ekspanderet metal
 • OPEN/CLOSE aktuatorer med 24 V AC/DC eller 230 V AC forsyningsspænding
 • Konstant regulerende aktuatorer med 24 V AC/DC
 • Netværksmoduler til integration med AS-i netværk
 • Netværksmoduler til andre standardbussystemer, f.eks. den nødvendige SLC®-teknologi


Ækvivalenskriterier

 • Store udsugningsåbninger på op til 3,2 m² med kun én aktuator
 • Til øgede temperaturer op til 600 °C
 • Driftstryk -1500/+500 Pa (trykniveau 3)
 • Cmod til røgudsugnings- og ventilationsfunktion med reguleringsegenskaber for alle nominelle størrelser, reguleringsområde 30 - 90° spjældbladsposition
 • Automatisk frigivelse (AA) også med TROXNETCOM eller netværksmoduler til andre standardbussystemer, f.eks. med den nødvendige SLC®-teknologi
 • Enhver opstrøms luftstrømsretning
 • I galvaniseret konstruktion med eller uden pulverlakering og i rustfri stålkonstruktion

EK-JS2 / DE / 600 × 800 / 17 / K0 / B24A / P1 – RAL... / P2 – RAL...
|||||||||
123456789

1 Type
EK-JS Røgkontrolspjæld


Konstruktion

Ingen angivelsegalvaniseret stål (standard)

2 rustfrit stål

Destinationsland

DE Tyskland
CH Schweiz
AT Østrig
PL Polen
Andre destinationslande efter anmodning


Nominel størrelse [mm]

Bredde: 100 – 1250 mm (i intervaller på 5 mmkombineret med højde: 100, 125, 150 or 165 mm

Bredde: 180 – 1250 mm (i intervaller på 5 mmkombineret med højde: 320 – 2560 mm (i intervaller på 160 mm)

5 Ekstraudstyr 

Ingen angivelse: intet ekstraudstyr (standard)

17 HT-tætningsbånd (15 mm)

18 Ophængsbeslag til horisontalt spjæld

19 Ophængsbeslag til horisontalt spjæld og HT-tætningsbånd (15 mm)

6 Tilbehør 1
Ingen angivelse: Uden tilbehør (standard)
K Gitter af ekspanderet metal, 14 × 16, galvaniseret stål
0 Intet tilbehør på drifts- eller monteringssiden
Det første tegn henviser til driftssiden (0, K)
Det andet tegn henviser til installationssiden (0, K)

Enhver kombination er mulig

7 Tilbehør 2

Aktuator

B24 Aktuator 24 V AC/DC

B24SR1 Aktuator B24 (modulerende, ventilationsfunktion Cmodmed driftsområde 2 – 10 V DC

B230 Aktuator, 230 V AC

Aktuator med kontrolmodul
TROX-styringsmoduler til AS-i (TROXNETCOM)
B24A2 Aktuator B24 med TROXNETCOM-modul AS-EM/EK
B24AS2 Aktuator B24 med TROXNETCOM-modul AS-EM/SIL2
B24AM1 Aktuator B24 med TROXNETCOM-styrmodul AS-EM/M, til funktion Cmod

Kommunikations- og strømforsyningsenhed
B24BKNE Aktuator B24 med Belimo BKNE230-24
B24C Aktuator B24 med BV-Control med SLC® BC24 G2

Røgkontrolspjæld med Modbus/RTU
B24D Aktuator B24 med Agnosys BRM-10-F-ST
B230D Aktuator B230 med Agnosys BRM-10-F

8 Overflade – standardkonstruktion
Ingen angivelse: uden overfladebehandling (standard)
P1 Pulverlakeret RAL 7030, industriel polyester, 80% ±5 GU; tekstur: struktureret
eller enhver anden RAL farve, glans 80% ± 5 GU; tekstur: glat

9 Overflade – Tilbehør 1
Ingen angivelse:
uden overfladebehandling (standard)
P2 Pulverlakeret RAL 7030, industriel polyester, 80% ±5 GU; struktur: struktureret

eller enhver anden RAL farve, glans 80% ± 5 GU; tekstur: glat


1 Funktion Cmodspjældblad i mellemposition

2 The AS-i systemet er baseret på den industrielle standard AS-interface-teknologi


Ordre eksempel: EK-JS/DE/600×800/17/K0/B24A/P1-RAL9010-80%-glatt

TypeEK-JS
Konstruktion
Standardkonstruktion af galvaniseret stål
Destinationsland
Tyskland
Nominel størrelse
600 × 800
Ekstraudstyr
HT-tætningsbånd
Tilbehør 1Gitter af ekspanderet metal på driftssiden
Tilbehør 2Aktuator med TROXNETCOM-styringsmodul AS-EM/EK
Overfalde – Standardkonstruktion

P1 RAL 9010 80%: Røgkontrolspjæld med pulverlakering,

RAL 9010, ren hvid, glans 80%, struktur: glat

Overflade – Tilbehør 1Ingen (standard)

Изтегляния

информация за продукт

сертификати

ръководства за експлоатация

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://*.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://*.onventis.com http://localhost:63342 http://cerebrum.local https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65