EK-JZ_img_19psd.png
EK-JZ_img_02png.png

BVDAX за изтегляне на дим

работа с честотен инвертор

преобразувател, CE сертифициран в съответствие с EN 12101-3

Температурна категория 400

img_pro_003742.jpg

За механични системи за отвеждане на дим и системи диференциално налягане

EK-JZ_img_01psd.png

Максимален размер, максимално експлоатационни показатели

B = 1,20 м, H = 2,03 м

EK-JZ_img_03psd.png

Минимално изтичане при високи и ниски температури благодарение на 2-компонентна система за уплътняване

 

EK-JZ_img_25ai.png

Вертикално подравняване на ламелите на клапата въможно

EK-JZ_img_19psd.png
EK-JZ_img_02png.png
img_pro_003742.jpg
EK-JZ_img_01psd.png
EK-JZ_img_03psd.png
EK-JZ_img_25ai.png

EK-JZ 

За механични системи за отвеждане на дим и системи диференциално налягане а също така и допълнително подаван въздухПравоъгълните клапи за контролиране на дима с вентилационни функции малка монтажна дълбочина и голямо напречно сечение за топло и димоотвеждане с механични системи за екстракт на дим, за осигуряване на допълнителен захранващ въздух и за използване в системи диференциално налягане

 • Номинални размери 200 × 230 - 1200 × 2030 мм, за дебит на димни газове до 29230 м³/ч или 105235 м³/ч при 12 м/с, възможни скорости до 20 м/с 
 • Прост и бърз монтаж благодарение във и на компоненти
 • Корпусът, лопатките на клапата и обшивката на задвижващия механизъм са изработени от устойчив на температура калциев силикат
 • Ниво на налягането 2 (работно налягане -1000 до 500 Ра)
 • Автоматично освобождаване (АА), опция за ръчна отмяна на автоматичното освобождаване (MA)
 • За димоотводни въздуховоди и дебелина на стената от 35 мм
 • Херметичност на затворените лопатки съгласно EN 1751, клас 3
 • Херметичност на корпуса по EN 1751, клас C


Опционално оборудване и принадлежности

 • Покриваща решетка (различни конструкции)
 • Свързваща подрамка за калциевия силикат и димоотводните въздуховоди от листова стомана
 • Интегриране в централната BMS с TROXNETCOM
 • Покритие за използване във външни стени
 • Cmod = за отвеждане на дим и вентилационна функция в комбинирани системи което позволява пневматично балансиране на дебита, тъй като лопатката на клапата може да заема междинни позиции
 • Принадлежности за монтаж

Обща информация

Приложение

 • Клапа за контролиране на дима, със СЕ маркировка и Декларация за Експлоатационни Показатели, за топло и димоотвеждане с мехначини системи за отвеждане на дим
 • Може да се използва за осигуряване на пресен въздух (допълнително подаван въздух) в механичини системи за отвеждане на дим
 • Може да се използва в системи за диференциално налягане
 • Може да се използва за вентилация ако механичната система за отвеждане на дим е била сертифицирана (общ лиценз от строителния инспекторат) за използване в комибинирани системи
 • Интегриране в централната BMS с TROXNETCOM

Характерни особености

 • Cmod за отвеждане на дим и вентилация в комбинирани системи, което позволява пневматично балансиране на дебита, тъй като ламелите на клапата може да заемат междинни позиции 
 • Съответства на изискванията на EN 12101-8
 • Тествани съгласно EN 1366-2 и 1366-10 за свойства на огнеустойчивост
 • Херметичност на затворените лопатки по EN 1751, клас 3 и херметичност на корпуса по EN 1751, клас C.
 • Ниско ниво на звукова мощност и диференциално налягане
 • Всяка посока на въздушния поток
 • Ръчно освобождаване е възможно също така използвайки TROXNETCOM
 • Дългосрочно изпитване съгласно EN 1366-10, с 20000 цикъла ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО

Класификация

EI 120/90 (vedw-hodw, i↔o) S1000 Cmod HOT 400/30 MA multi

Номинални размери

 • 200 × 230 – 1200 × 2030 мм
 • Дължини на корпусите L = 250 мм

Части и характеристики

 • Ориентацията на монтажа е независим от посоката на въздушния поток
 • Ниво на налягането 2 (работно налягане -1000 до 500 Ра)
 • За автоматично и ръчно освобождаване
 • Клапа за контролиране на дима с венитлационна функция

Приставки 1

 • Свързваща подрамка за калциевия силикат и димоотводните въздуховоди от листова стомана
 • Покриваща решетка - навита телена мрежа или квадратна перфорирана метална плоча
 • Покриваща решетка - решетка с прави или наклонени лопатки

Приставки 2

 • Задвижващи механизми Отварено/Затварено с 24 V AC/DC или 230 V AC захранващо напрежение
 • Мрежови модули за интегриране с мрежи AS-i
 • Мрежови модули за други стандартни системи от шини

Опционални продукти


TROXNETCOM

 • X-FANS управляващо устройство за отвеждания въздух и управление на отвеждания дим

  TROX-X вентилатори за изпускане на дим от X-FANS подвъзела  

 • Вентилатор за отвеждане на дим за покривeн монтаж BVDAX / BVD
 • Вентилатор за отвеждане на дим за стенен монтаж BVW / BVAXN
 • Центробежен вентилатор за отвеждане на дим BVREH / BVRA
 • Димоотводни джет вентилатори BVGAX / BVGAXN

Всички вентилатори за отвеждане на дим се изпитват съгласно EN 12101-3, за F200/F300/F400 и F600, в зависимост от типа. С маркировка CE, декларация за експлоатационни показатели изпълнение и одобрение на заявления за германския пазар.

Регулиране на оборотите за вентилаторите за отвеждане на дим

  • Сертифициран честотен инверторен блок X-FANS control
  • Безопасно и точно регулиране на скоростта на вентилаторите за отвеждане на дим както в една зона, така и в многозоновите системи.


Конструктивни характеристики

  • Правоъгълна конструкция
  • Задвижващ механизъм на клапа за управление на дим чрез реверсивен отворено/затворено задвижващ механизъм
  • Дистанционно управление със задвижващ механизъм
  • Подходяща за свързване на покриващи решетки или свързавщи подрамки


Материали и повърхности

  • Корпус, лопатки на клапата и корпус на задвижващия механизъм от калциев силикат
  • Месингови лагери
  • Валовете на лопатката, задвижващият лост и лагерът на вала са изработени от галванизирана стомана


Стандарти и указания

  • Разпоредба за строителни продукти
  • EN 12101-8 Системи за управление на дим и топлина – Клапи за управление на дим
  • EN 1366-10 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации – Клапи за управление на дим
  • EN 1366-2 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации – Противопожарни клапи
  • EN13501-4 Класификация на строителни продукти и сградни елементи използвайки данни от изпитанията за огнеустойчивост
  • EN 1751 Вентилация на сгради – Вентилационни терминални устройства


Поддръжка

  Клапите за управление на на дим трябва да могат да работят по всяко време и трябва да се поддържат редовно, така че да осигуряват необходимите услуги.

  • Поддръжка е необходима на всеки 6 месеца
  • Трябва да бъде създаден отчет за поддръжката; документите трябва да се съхраняват за справка
  • Функционалната надеждност на клапата за управление на дим трябва да се изпитва най-малко на всеки шест месеца; това трябва да бъде организирано от собственика на системата за отвеждане на дима; функционалните тестове трябва да се извършват в съответствие с основните принципи на поддръжка, посочени в EN 13306 и DIN 31051. Ако два последователни теста, единия 6 месеца след другия, са успешни, следващото изпитване може да се проведе една година по-късно.
  • В зависимост от мястото на монтиране на клапите, може да се прилагат специфични за държавата наредби.
  • За подробности по поддръжката и инспекция, се отнесете към ръководството за експлоатация и монтаж.Техническа информация

Функциониране,  Технически данни , Бързо оразмеряване,  Спецификация , Код за поръчка

 • Функциониране
 • ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
 • БЪРЗО ОРАЗМЕРЯВАНЕ, ПОДХОДЯЩО ЗА ТИП МОНТАЖ
 • СПЕЦИФИКАЦИЯ
 • КОД ЗА ПОРЪЧКА
Схематична илюстрация EK-JZ_gc_01ai.png

① Корпус
② Ламели
③ Уплътнение на върха на лопатката (специално профилно уплътнение)
④ Странично уплътнение
⑤ Ограничител на хода, отдолу
⑥ Задвижващ механизъм
⑦ Фиксиране на капака
⑧ Табела с технически данни
⑨ Капак на облицовката на задвижващия механизъм
⑩ Дръжка (за да премахнете капака)
⑪ Кожух на задвижващия механизъм
⑫ Ограничител на хода, отгоре


Клапите за управление на дим се използват в механични димоотвеждащи системи. Те се използват за отвеждане на димни газове и за осигуряване на допълнително подаване на въздух към едно или повече пожарни отделения. Клапите са изработени от калциеви силикатни панели и се отварят от облицован задвижващ механизъм; когато се открие дим, задействащият механизъм се задейства от сигнал или от датчик за дим или от пожароизвестителна система. Клапите за управление на дим имат две безопасни положения: отворено и затворено В случай на пожароустойчиви клапи за управление на дим за няколко отделения, безопасното положение е "отворено" или "затворено", в зависимост от мястото на пожара и пътя на дима, който ще се отведе. Ако безопасното положение е "отворено", свободната зона трябва да се поддържа дори и в случай на пожар. Лопатките на EK-JZ се придвижват до определената безопасна позиция при получаване на автоматичен или ръчно задействан управляващ сигнал. Съгласно определената крива време-температура, EK-JZ може да се отвори или затвори напълно след 25 минути (MA, ръчно освобождаване). С продуктовия тип EK-JZ е възможно също така да се промени позицията за модулационни приложения (Cmod) и по този начин пневматична настройка във вентилационната работа на комбинирана система чрез преместване в междинни позиции на полето на лопатките на клапите. Изисква се редовно техническо обслужване на клапата за управление на дим, за да се осигури нейната функционална надеждност


Номинални размери B x H200 × 230 мм – 1200 × 2030 мм
Дължина на корпуса [мм]250 мм
Обхват на дебита при максимална скорост преди клапатаДо 920 л/с или до 3310 м³/ч – до 29230 л/с или до 105235 м³/ч
Обхват на диференциалното наляганеНиво на налягане 2: -1000 +500 Pa
Работна температураПоне –30 до 50 °C; температурата не трябва да пада под точката на росата
Скорост нагоре по течението*До 12 м/с за максимални размери и ≤ 20 м/с за размери на клапите до 1200 × 1830 мм, в противен случай се изисква техническо уточнение

* Данните се отнасят за еднакви условия нагоре и надолу по течението за клапата за контрол на дима • Таблиците за бързо оразмеряване в Easy Product Finder осигуряват добър преглед на дебитите за различни скорости на въздушния поток, както и на диференциални налягания
 • Точните стойности, базирани на специфични за проекта данни, могат да бъдат определени с нашия софтуер за проектиране Easy Product Finder (EPF)
 • Ще намерите Easy Product Finder на нашия уеб сайт. 
  www.trox.de/mytrox/auslegungsprogramm-easy-poduct-finder-182e16348fac3d33


Правоъгълни или квадратни клапи за контрол на дим съгласно продуктов стандарт EN 12101-8, тествани съгласно EN 1366-10 и EN 1366-2, за използване в системи за отвеждане на дим. Клапите за контрол на дима се използват не само за изпускане на дим, топлина и продукти от горенето, но също и за контролирано отстраняване на опасни и токсични газове от горенето и гасенето на пожари. EK-JZ клапи за управление на дим може да се използват в системи диференциално налягане и като клапи за понижаване на налягането в газовите пожарогасителни системи. Също така за извличане на димни газове и за осигуряване на допълнително подаван въздух за естественото или механично отвеждане на дим от едно или повече пожарни отделения и във всички изброени системи от същия тип, които трябва да изпълняват приложения за модулация. EK-JZ може да се използва в комбинирани системи за отвеждане на дим, които са одобрени за контролирана вентилация. Пожароустойчивата клапа за управление на дим за множество отделения е подходяща за монтаж във и върху огнеупорни димоотводи или шахти за отвеждане на дим и в огнеупорни стандартни носещи конструкции. Управлението на задвижващите механизми отваряне/затваряне може да се осъществи с управляващи модули, които са фабрично свързани или с модули на шината вътре в устойчивия на температура корпус на задвижващия механизъм.


Класификация

EI 120/90 (vedw-hodw, i↔o) S1000 Cmod HOT 400/30 MA multi

Характерни особености

 • Cmod за отвеждане на дим и вентилация в комбинирани системи, което позволява пневматично балансиране на дебита, тъй като ламелите на клапата може да заемат междинни позиции 
 • Съответства на изискванията на EN 12101-8
 • Тествани съгласно EN 1366-2 и 1366-10 за свойства на огнеустойчивост
 • Херметичност на затворените лопатки по EN 1751, клас 3 и херметичност на корпуса по EN 1751, клас C.
 • Ниско ниво на звукова мощност и диференциално налягане
 • Всяка посока на въздушния поток
 • Ръчно освобождаване е възможно също така използвайки TROXNETCOM
 • Дългосрочно изпитване съгласно EN 1366-10, с 20000 цикъла ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО

Материали и повърхности

 • Корпус, лопатки на клапата и корпус на задвижващия механизъм от калциев силикат
 • Месингови лагери
 • Валовете на лопатката, задвижващият лост и лагерът на вала са изработени от галванизирана стомана

Технически данни

 • Номинални размери В х Н: 200 × 230 мм – 1200 × 2030 мм
 • Дължина на корпуса: 250 мм
 • Дебит при максимални размери: до 29230 л/с или до 105235 м³/ч (след техническо изясняване до 48720 л/с или до 175390 м³/ч)
 • Обхват диференциално налягане: ниво на налягане 2: -1000 +500 Pa
 • Работна температура: -30 °C до 50 °C; температурата не трябва да пада под точката на росата
 • Скорости преди клапата *: до 12 м/с за максимални размери и ≤ 20 м/с за размери на клапите до 1200 × 1830 мм, в противен случай се изисква техническо уточнение
   

Технически данни се отнасят за еднакви условия преди и след клапата за контрол на дима

Данни за оразмеряване


qᵥ [м³/ч]
Δp
st [Pa]
Регенериран шум на въздуха
LPA [dB(A)]


EK-JZRVC1 / DE / 1200 × 2030 / 13 / FA / B24A / P1 - RAL...
||||||||||
12345678910

1 Тип
EK-JZ 

Клапа за контрол на дима съгласно EN 12101-8

2 Кожух на задвижващия механизъм Както се вижда от работната страна
R = Дясно (стандартно)
L = Ляво

3 Ламела на клапата подравняване
Не се изисква въвеждане = Хоризонтално подравняване на лопатките на клапите
V = Вертикално подравняване на лопатките на клапата 

4 Покритие
Не се изисква въвеждане: Няма (стандартно)
C1 = Promat SR импрегниране

5 Страна на местоназначение
DE Germany
CH Швейцария
AT Австрия
PL Полша
и други

6 Номинален размер
[мм]
B × H (B на стъпки от 50 мм; H на стъпки от 200 мм)
От 200 × 230 до 1200 × 2030

7 Принадлежности 1 
Не се изисква въвеждане: Няма (стандартно)
01 Фиксиращи уши (количеството зависи от B x H)
Само в случая на хоризонтално подравняване на лопатките на клапата
02 Долно HT уплътнение
03 Долно HT уплътнение и фиксиращи уши (количеството зависи от B x H)
04 Странично НТ уплътнение
05 Долно и странично HT уплътнения
06 Долно и странично HT уплътнения и фиксиращи уши (количеството зависи от B x H)
07 Странично HT уплътнение и фиксиращи уши (количеството зависи от B x H)
08 Горно (специално) HT уплътнение
09 Горно (специално) и странично HT уплътнения
10 Горно (специално) HT уплътнение и фиксиращи уши (количеството зависи от B x H) 
11 Горно (специално) и странично HT уплътнение и фиксиращи уши (количеството зависи от B x H)
12 Таванни фиксиращи уши (двойно количество зависи от B x H)

Само в случая на вертикално подравняване на лопатките на клапата
13 Горно (специално) HT уплътнение
14 Странично и горно (специално) НT уплътнения
15 Горно (специално) HT уплътнение и фиксиращи уши (количеството зависи от B x H)
16 Горно (специално) и странично HT уплътнение и фиксиращи уши (количеството зависи от B x H)

8 Приставки 1
Не се изисква въвеждане: няма нищо
F - Свързваща подрамка, галванизирана стомана, покриваща решетка
A - Кримпвана телена мрежа, 20 х 20, галванизирана стомана
B - Квадратна перфорирана метална плоча, 10 х 10, галванизирана стомана
C - Решетка с наклонени ламели от алуминий
D - Решетка с наклонени ламели, алуминий, допълнително с кримпвана телена мрежа, 20 х 20 галванизирана стомана
E - Решетка с наклонени ламели, алуминий, допълнително с кримпвана телена мрежа, 6 х 6 мм, галванизирана стомана

Знак 1 се отнася до работната страна, без приставка от работната страна: 0
Знак 2 определя монтажната страна, без приставка от монтажната страна: 0
Пример: FA: Свързване на подрамката от работната страна, кримпвана телена мрежа 20 х 20 от страната на монтажа
Всяка комбинация е възможна

9 Приставки 2
Задвижващ механизъм
B24  - Задвижващ механизъм, Belimo, 24 V AC/DC
B24SR - Задвижващ механизъм, Belimo, 24 V AC/DC, непрекъснато управление с работен обхват 2 - 10 V DC, вентилационна функция Cmod1
B230 - Задвижващ механизъм, Belimo, 230 V AC
Задвижващ механизъм комбиниран с TROX управляващ модулB24A - Задвижващ механизъм, Belimo, 24 V AC/DC с TROXNETCOM управляващ модул AS-EM/EK 2
B24AS - Задвижващ механизъм, Belimo, 24 V AC/DC с TROXNETCOM управляващ модул AS-EM/SIL2 2
B24AM - Задвижващ механизъм, Belimo, 24 V AC/DC с TROXNETCOM управляващ модул AS-EM/M, за функция Сmod1

Други комуникационни модули:
B24BKNE - Задвижващ механизъм, Belimo, 24 V AC/DC, Belimo комуникационен и захранващ блок BKNE230-24
B24C - Задвижващ механизъм, Belimo, 24 V AC/DC, BV-Control комуникационен и захранващ блок с SLC® технология BC24 G2)
B24D - Задвижващ механизъм Belimo, 24 V AC/DC, Agnosys ППК и клапа за контрол на дим модул BRM-10-F-ST
B230D - Задвижващ механизъм Belimo, 230 V AC/DC, Agnosys ППК и клапа за контрол на дим модул BRM-10-F

1 Функция Сmod за лопатки на клапата в междинно положение
2 Системата AS-i се основава на индустриалния стандарт AS-Interface

 10 Повърхностно покритие (приставки 1)
Не се изисква въвеждане: Няма (стандартно)
P1 Прахово покритие, определете цвят по RAL Classic
PS Прахово покритие, цвят DB ...Ниво на блясък:
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Всички други RAL цветове 70%

Пример за поръчка: EK-JZ-R-V-C1/BG/800 × 1030/14/A0/B24A/P1-RAL9010-50%
Кожух на задвижващия механизъмРаботна страна, отдясно
Лопатки на клапата подравняванеВертикален
ПокритиеИмпрегниране
Страна на местоназначениеGermany
Номинален размер800 – 1030 мм
Принадлежности 1Странично и горно (специално) НT уплътнения
Приставка 1Покриваща решетка на работната страна
Приставка 2TROX задвижващ механизъм, Belimo, с TROXNETCOM управляващ модул AS-EM/EK
Приставка на повърхността P1-RAL9010 50 % покриваща решетка с прахово покритие, RAL 9010, чисто бяла, ниво на блясък 50%

Размери и тегло

 • РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

a Монтажна страна
b Работна страна
① Подрамка за свързване към въздуховода (стоманена, от
работната страна само, опция на монтажната страна)
② Да се поддържа свободно, за да има достъп до
обшивката на задвижващия механизъм

Тегла [кг], широчина 200 – 650 мм

LHB
200250300350400450500550600650
25023021222324252728293031
25043029313233353638394142
25063037394143444648505153
25083046485053545658616264
250103054565961636668707375
250123062656770737578818386
250143071737679828588919497
250163079828588929598101105108
250183087919498101105108112115119
25020309599103107111114118122126130


Тегла [кг], широчина 700 – 1200 мм

LHB
70075080085090095010001050110011501200
2502303234353637383940424344
2504304445474849515254555758
2506305557586062646567697172
2508306669707275777880838587
250103077808284878991949698101
25012308991949799102104107110112115
2501430100103106109112115117120123126129
2501630111114118121124127130134137140143
2501830122126129133136140143147150154158
2502030134137141145149153156160164168172

Приставки, Примери за окабеляване, технически данни

 • ПРИСТАВКИ, ПРИМЕРИ ЗА ОКАБЕЛЯВАНЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИНе се изисква въвеждане: Няма (стандартно)
01 Фиксиращи пластини (количеството зависи от B x H)


Само в случая на хоризонтално подравняване на лопатките на клапата
02 Долно HT уплътнение
03 Долно HT уплътнение и фиксиращи уши (количеството зависи от B x H)
04 Странично НТ уплътнение
05 Долно и странично HT уплътнения
06 Долно и странично HT уплътнения и фиксиращи уши (количеството зависи от B x H)
07 Странично HT уплътнение и фиксиращи уши (количеството зависи от B x H)
08 Горно (специално) HT уплътнение
09 Горно (специално) и странично HT уплътнения
10 Горно (специално) HT уплътнение и фиксиращи уши (количеството зависи от B x H) 
11 Горно (специално) и странично HT уплътнение и фиксиращи уши (количеството зависи от B x H)
12 Таванни фиксиращи уши (двойно количество зависи от B x H)

Само в случая на вертикално подравняване на лопатките на клапата
13 Горно (специално) HT уплътнение
14 Странично и горно (специално) НT уплътнения
15 Горно (специално) HT уплътнение и фиксиращи уши (количеството зависи от B x H)
16 Горно (специално) и странично HT уплътнение и фиксиращи уши (количеството зависи от B x H) 


Приставки 1

Свързващи подрамки и покриващи решетки


Работна странаМонтажна странаКод за поръчка
Свързваща подрамкаF0
Свързваща подрамка0F
Свързваща подрамкаСвързваща подрамкаFF
Покриваща решетка АA0
Покриваща решетка А0A
Покриваща решетка АПокриваща решетка АAA
Покриваща решетка ВB0 
Покриваща решетка В0B
Покриваща решетка ВПокриваща решетка ВBB
Покриваща решетка СC0
Покриваща решетка С0C
Покриваща решетка СПокриваща решетка СCC
Покриваща решетка DD0
Покриваща решетка D0D
Покриваща решетка DПокриваща решетка DDD
Покриваща решетка EE0 
Покриваща решетка E0E
Покриваща решетка EПокриваща решетка EEE

A: Кримпвана телена мрежа, 20 х 20 х 1.8 мм, галванизирана стомана (AG-E)
B: Перфорирана метална плоча, 10 х 10 мм, поцинкована стомана (AG-E)
C: Решетка с наклонени ламели, алуминий (ALG-E)
D: Решетка с наклонени ламели, алуминий, допълнително с кримпвана телена мрежа, 20 х 20 х 1.8 мм поцинкована стомана (ALG-E)
E: Решетка с наклонени ламели, алуминий, допълнително със заварена телена мрежа, 6 х 6 х мм поцинкована стомана (ALG-E)
Всяка комбинация е възможна


Приставки 2

Приложение

 • Задвижващи механизми Отворено/Затворено за отваряне и затваряне на клапи за контрол на дим, с автоматично (AA) или ръчно освобождаване (MA).
 • С интегрални крайни изключватели за заснемане на крайните позиции
 • Отмяна управление до 25 минути
 • Температура на околната среда за нормална работа: -30 до 50 ° C, до 95% влажност, без температури под точката на росата, без кондензация (EN 60730-1)
 • Два интегрални крайни изключвателя с контактии без напрежение могат да показват позицията на лопатките на клапата (ОТВОРЕНО и ЗАТВОРЕНО)
 • Свързващите кабели на задвижването 24 V са снабдени със щепсели, които осигуряват бърза и лесна връзка с TROX AS-i шина система
 • Свързващият кабел на задвижващия механизъм с напрежение 230 V е снабден с кабелни крайни съединители

Варианти

B24

 • 24 V AC/DC захранващо напрежение
 • BEN24-ST TR: Въртящ момент 15 Nm
 • BEE24-ST TR: Въртящ момент 20 Nm
 • BE24-12-ST: Въртящ момент 40 Nm
   

B230

 • Захранващо напрежение 230 V АС
 • BEN230 TR: Въртящ момент 15 Nm
 • BEE230 TR: Въртящ момент 25 Nm
 • BE230-12 TR: Въртящ момент 40 Nm
   

B24-SR

 • BEN24-SR: Въртящ момент 15 Nm
 • BEE24-SR: Въртящ момент 25 Nm
   

Въртящият момент, необходим за работата на клапата за дим, зависи от размера, поради което типът на изпълнителния механизъм не може да бъде избран свободно.

Информация за монтажа

 • Захранването на електрическия свързващ кабел през кожуха на задвижващия механизъм изисква пробит отвор с точен размер (Ø макс. + 1 мм)
 • Необходим е затягащ държач за проводник.
 • За подробности по поддръжката и инспекция, се отнесете към ръководството за експлоатация и монтаж.


Примери за окабеляване, технически данни

Задвижващ механизъмBEN24-STBEE24-STBE24-ST
Захранващо напрежение (AC)AC 19,2 – 28,8 V, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (DC)DC 21.6 – 28.8 V, 50/60 Hz

Консумация на енергия - при работа

3 W2,5 W

12 W

Консумация на енергия - при празен ход

0,1 W

0,5 W

Рейтинг на мощността за оразмеряване на кабела

Imax. 8,2 A при 5 мс
Въртящ момент15 Нм25 Нм

40 Нм

Време за изпълнение за 90°

< 30 сек

контакти на крайните изключватели

2 × EPU
Превключващ ток1 mA – 3 A (0,5 A индуктивен), AC 250 V1 mA – 6 A (0,5 A индуктивен), AC 250 V
Краен изключвател - отворен
Краен изключвател - затворен80°87°
Свързващ кабел – задвижващ механизъмКабел 1 м, 3 x 0,75 мм², без халоген

Свързващ кабел - крайни изключватели

Кабел 1 м, 6 x 0,75 мм², без халоген
Клас на безопасност по IECIII безопасно свръхниско напрежение (SELV)
Ниво на защита

IP 54

ЕО съответствиеCE съгласно 2014/30/EU
Директива за ниско напрежение CE съгласно 2014/35 / EU
Работна температура-30 до 55 °C
Тегло0,9 кг1,1 кг

2,7 кг

Задвижващ механизъмBEN230 TRBEE230 TRBE230 TR
Захранващо напрежение (AC)AC 198 – 264 V, 50/60 Hz

Консумация на енергия - при работа

4 W3,5 W

8 W

Консумация на енергия - при празен ход

0,4 W0,5 W

Рейтинг на мощността за оразмеряване на кабела

Imax. 4 A при 5 мсImax. 7,9 A при 5 мс
Въртящ момент15 Нм25 Нм

40 Нм

Време за изпълнение за 90°

< 30 сек

контакти на крайните изключватели

2 × EPU
Превключващ ток1 mA – 3 A (0,5 A индуктивен), AC 250 V1 mA – 6 A (0,5 A индуктивен), AC 250 V
Краен изключвател - отворен
Краен изключвател - затворен80°87°
Свързващ кабел – задвижващ механизъмКабел 1 м, 3 x 0,75 мм², без халоген

Свързващ кабел - крайни изключватели

Кабел 1 м, 6 x 0,75 мм², без халоген
Клас на безопасност по IECII подсилена изолация
Ниво на защита

IP 54

ЕО съответствиеCE съгласно 2014/30/EU
Директива за ниско напрежение CE съгласно 2014/35 / EU
Работна температура-30 до 55 °C-30 до 50 °C
Тегло0,9 кг1,1 кг

2,7 кг

Задвижващ механизъмBEN24-SRBEE24-SR
Захранващо напрежение (AC)AC 19,2 – 28,8 V, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (DC)DC 21.6 – 28.8 V, 50/60 Hz

Консумация на енергия - при работа

3 W

Консумация на енергия - при празен ход

0,3 W

Рейтинг на мощността за оразмеряване на кабела

Imax. 8,2 A при 5 мс
Въртящ момент15 Нм25 Нм
Време за изпълнение за 90°

< 30 сек

контакти на крайните изключватели

2 × EPU
Превключващ ток1 mA – 3 A (0,5 A индуктивен), AC 250 V
Краен изключвател - отворен
Краен изключвател - затворен80°
Свързващ кабел – задвижващ механизъмКабел 1 м, 4 x 0,75 мм², без халоген

Свързващ кабел - крайни изключватели

Кабел 1 м, 6 x 0,75 мм², без халоген
Клас на безопасност по IECIII безопасно свръхниско напрежение (SELV)
Ниво на защита

IP 54

ЕО съответствиеCE съгласно 2014/30/EU
Директива за ниско напрежение CE съгласно 2014/35 / EU
Работна температура-30 до 55 °C
Тегло1,1 кг0,9 кг

Интерфейси към системи от по-високо ниво


Системите за защита от пожар и дим TROX имат стандартизирани интерфейси за централни системи за управление на сгради. В най-простия случай интерфейсът се състои от дискретни сигнални контакти, които свързват променливите входове и изходи на системите TROX и други компоненти на сградата.

Управляващи и комуникационни модули за клапи за контрол на дим


Характеристика на поръчкатаB24AB24ASB24AMB24BKNEB24CB230DB24D
Модул тип

AS-EM/EK

AS-EM/SIL2

AS-EM/MBKNE230-24BC24BRM-10-FBRM-10-F-ST
EK2-EU

×

×

×

×

×

×

×

EK-JZ

×

×

×

×

×

×

×


Забележка:
Описаните клапи за контрол на дима, задвижващи механизми и комуникационни модули са проверени от производителя като едно цяло по отношение на противопожарната защита и следователно могат да се използват само в такива обстоятелства.

B24A – AS-EM/EK

Приложение

 • Модул за управлението на клапи за контрол на дима
 • Откриване на крайните положения на ламелите на клапата ЗАТВОРЕНО и ОТВОРЕНО
 • Задвижващите механизми могат да бъдат стартирани дори без комуникация с контролера
 • Светодиоди за ОТВОРЕНО и ЗАТВОРЕНО положения; следене за грешки във времето на изпълнение
 • Вграден подчинен AS-интерфейс
 • Следене на приемането на сигнала
 • Главният може да бъде използван за следене на времето на работа на задвижващия механизъм на лопатката на клапата
 • Захранващо напрежение за модула и 24 V DC задвижка използвайки AS-Интерфейс (2-жично управление)
 • Връзка тип щепсел за задвижванията Belimo (фабрично монтирани и окабелени)


Употреба

B24A – Монтирано на клапата за управление на дим

Описание

AS-EM/EK

Електрически дизайн

4 входа/3 изхода

Изходна функция

PNP транзистор

Захранващо напрежение

26.5 – 31.6 V DC

Консумация на ток, включително задвижващия механизъм

450 mAВходове:


Превключване

DC PNP

Захранващо напрежение на датчика

AS-i

Диапазон на напрежението

18 – 30 V AC

Със защита от късо съединение

Да

Ниво на превключване - висок сигнал 1

10

Входящ ток високо / ниско

> 7 мA/< 2 мA

Входяща характеристика

IEC 61131-2 Tип 2Изходи, PNP:


Галванично изолирани

Не

Макс. токов товар на всеки пуск

400 мA на всеки пуск/400 общо (от AS-i)


Изходи, реле:


Галванично изолирани

Да

Максимално напрежение

32 V

Макс. токов товар

500 mA

Околна температура

-5 до 75 °C

Ниво на защита, IEC клас на защита

IP 42

AS-i профил

S-7.A.E

I/O конфигуриране

7 Hex

ID код

7 Hex

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


B24AS – AS-EM/SIL2

Приложение
 • Модул за управлението на клапи за контрол на дима
 • Откриване на крайните положения на ламелите на клапата ЗАТВОРЕНО и ОТВОРЕНО
 • Одобрен до SIL2 според IEC/EN 61508
 • Вграден подчинен AS-интерфейс
 • Следене на приемането на сигнала
 • Главният може да бъде използван за следене на времето на работа на задвижващия механизъм на лопатката на клапата
 • Свързване с клеми
 • Захранващо напрежение за модула и 24 V DC задвижка използвайки AS-Интерфейс (2-жично управление)
 • Връзка тип щепсел за задвижванията Belimo (фабрично монтирани и окабелени)


Употреба

B24AS – Монтирано на клапата за управление на дим

Описание

AS-EM/SIL2

Захранващо напрежение

26.5 – 31.6 V DC

Консумация на ток

< 400 mA от AS-i

Макс. токов товар на всеки пуск

340 mA

Макс. токов товар на модул

340 mA

Статус LED

AS-i мощност

1 х зелен

ПерифернаГрешка

1 × червено, мигащо

КомуникационнаГрешка

1 × червено, статично

Изходящата мощност Q0

1 × жълто (DO0)

Изходящата мощност Q1

1 × жълто (DO1)

Входящ статус LED SI-1

1 × жълто

Входящ статус LED SI-2

1 × жълто

Входящ статус DI0

1 × жълто (DI0)

Входящ статус DI1

1 × жълто (DI1)

Входящ статус DI2

1 × жълто (DI2)

Бинарни входове

2 изхода с транзистор (типично 24 V DC от AS-i, обхват напрежение 18 – 30 V)

Работна температура

-20 до 70 °C

Температура на съхранение

-20 до 75 °C

Ниво на защита, IEC клас на защита

IP 54

Материал на корпуса

Пластмаса

AS-i профил

S-7.B.E (Безопасност при Работа) и S7.A.E (модул на мотора)

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3

B24AM – AS-EM/M

Приложение
 • Модул за управлението на клапи за контрол на дима със СmodФункция:
 • Улавяне на крайните положения на лопатката на клапата (ЗАТВОРЕНО и ОТВОРЕНО)
 • Времево контролиран избор на 13 междинни позиции на лопатките на клапата (ъгъл на отваряне между 7% - 90%) 
 • Задвижващите механизми могат да бъдат стартирани дори без комуникация с контролера
 • Аварийното положение може да бъде зададено (ОТВОРЕНО или ЗАТВОРЕНО)
 • Светодиоди за ОТВОРЕНО и ЗАТВОРЕНО положения; следене за грешки във времето на изпълнение
 • Вграден подчинен AS-интерфейс
 • Следене на приемането на сигнала
 • Главният може да бъде използван за следене на времето на работа на задвижващия механизъм на лопатките на клапата 
 • Източник на напрежение за модула и 24 V DC задвижки използвайки AS-интерфейс (Двупроводно управление)
 • Щепселен конектор за задвижващи механизми Belimo


Употреба

B24AМ – Монтирано на клапата за управление на дим

ОписаниеAS-EM/M

Електрически дизайн

4 входа/3 изхода

Изходна функция

PNP транзистор

Захранващо напрежение

26.5 – 31.6 V DC

Консумация на ток, включително задвижващия механизъм

450 mA

Входове

Превключване

DC PNP

Захранващо напрежение на датчика

AS-i

Диапазон на напрежението

18 – 30 V AC

Със защита от късо съединение

Да

Ниво на превключване - висок сигнал 1

10

Входящ ток високо / ниско

> 7 мA/< 2 мA

Входяща характеристика

IEC 61131-2 Tип 2

Изходи, PNP

Галванично изолирани

Не

Макс. токов товар на всеки пуск

400 мA на всеки пуск/400 общо (от AS-i)

Изходи, реле

Галванично изолирани

Да

Максимално напрежение

32 V

Макс. токов товар

500 mA

Околна температура

-5 до 75 °C

Ниво на защита, IEC клас на защита

IP 42

AS-i профил

S-7.A.E

I/O конфигуриране

7 Hex

ID код

7 Hex

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


B24BKNE – Комуникационен модул

Приложение

 • Комуникационен и захранващ блок за задвижки 24 V в приложения за изсмукване на дим, светодиоди за състоянието, задържане на входния сигнал за управление на клапата за дим, връзка 230 V AC, кабел 1 м, без халогени


Употреба

B24BKNE – BKNE230-24 комуникационен модул

ОписаниеBKNE230-24

Номинално напрежение

230 V~ 50/60 Hz

Функционален обхват

198 – 264 V AC

Мощност

19 VA (включителнто задвижка)

Консумация на енергия

10 W (включителнто задвижка)

Дължина / напречно сечение

На задвижването = 1 м, 3 (6 *) х 0,75 мм² (без халогени)

Клас на безопасност по IEC

II (защитна изолация)

Околна температура

-30 до 50 °C

Температура на съхранение

-40 до 80 °C

Ниво на защита

IP 54

ЕО съответствие

EMC съгласно 89/336/EEC, 73/23/EEC

Режим на действие

Тип 1 (EN60730-1)

Клас на софтуер

A (EN60730-1)

Поддръжка

Не се нуждае от поддръжка

Тегло

680 гр


B24C – Комуникационен модул

Приложение
 • SLC (клетка на едно ниво) технология
 • Модулът BC 24 се използва за управление на задвижките на клапите
 • Захранване и комуникация са внедрени със сменяем двужилен кабел, система SLC24-16B.
 • Термоелектрическият механизъм за освобождаване и детектор за дим могат да бъдат свързани без необходимостта от допълнителни устройства


Употреба

B24С - BC24-G2 комуникационен модул от BV-Control AG

ОписаниеB24C

Номинално напрежение

От SLC® модул за управление

Консумация на енергия

1 W

Свързвания

Щепселни връзки, винтови клеми

Електрическо захранване на клапата

24 V

Околна температура

-20 до 50 °C

Температура на съхранение

-20 до 80 °C

Влажност

95 % относителна влажност, без кондензация

Тегло

255 гр

B × H × T

114 × 153 × 54 мм

Макс. импулсно напрежение

2.5 kV (EN60730-1)


B24D, B230D - Комуникационен модул

Приложение
 • Система AGNOSYS
 • BRM-F-ST модул се използва за мониторингът и управлението на клапи за контрол на дим 
 • В топологията на пръстена могат да се свържат до 126 модула


Употреба

B24D – AGNOSYS BRM10FST комуникационен модул
B230D – AGNOSYS BRM10F комуникационен модул

ОписаниеB24D/B230D

Номинално напрежение

18 – 32 V DC (типично 24 V)

Свързвания

Щепселни връзки, винтови клеми

Електрическо захранване на клапата

24/230 V AC 24 V DC

Околна температура

0 до 45 °C

Влажност

90 % относителна влажност, без кондензация

Тегло

510 гр

B × H × T

158 × 180 × 65 мм

Изтегляния

информация за продукт

брошури

сертификати

ръководства за експлоатация

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65