EK2-EU
FK2-EU_img_02psd.psd.link
BVDAX за отвеждане на дим в комбинация с честотен инвертор
EK2-EU_img_03jpg.jpg.link
For mechanical smoke extract systems and pressure differential systems

For mechanical smoke extract systems and pressure differential systems

ASi_LonMarkai.ai.link

With TROXNETCOM as an option

CE-Kennzeicheneps.eps.link

CE certified in accordance with EN 12101-8

EK2-EU
FK2-EU_img_02psd.psd.link
EK2-EU_img_03jpg.jpg.link
ASi_LonMarkai.ai.link
CE-Kennzeicheneps.eps.link

EK2-EU  

ЗА МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ДИМ И СИСТЕМИ ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ А СЪЩО ТАКА И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОДАВАЩ ВЪЗДУХ


Правоъгълните клапи за контролиране на дима с вентилационни функции за топло и димоотвеждане с механични системи за екстракт на дим, за осигуряване на допълнителен захранващ въздух и за използване в системи с диференциално налягане

 • CE-съвместима клапа за контрол на дима съгласно EN 12101-8
 • Отговаря на максимално възможните експлоатационни характеристики на клапите за контрол на дима съгласно стандарта за класификация EN 13501-4
 • Употреба в носещи конструкции (плътни и леки преградни стени и таванни плочи), за да се осигури целостта на огъня (пожарно разделяне)
 • За въздуховоди и шахти на топлинни и димни изпускателни системи.
 • За системи диференциално налягане, механични системи за отвеждане на дим, системи за гасене с газ и за осигуряване на допълнителен подаващ въздух
 • Входящ управляващ сигнал от пожароизвестителната система и интегриране във централизираната BMS или TROXNETCOM
 • Дистанционно сигнализиране с отворено/затворено задвижващ механизъм и обратна връзка за крайната позиция
 • Cmod = за отвеждане на дим и вентилационна функция в комбинирани системи което позволява пневматично балансиране на дебита, тъй като лопатката на клапата може да заема междинни позиции
 • Номинални размери 200 х 200 - 1500 х 800 мм, за димни газове дебити до 43200 м³/ч или 12000 л/с при 10 м/с
 • Ниски загуби на налягане с високи скорости преди клапата, стандартна стойност от 10 м/с и нагоре
 • Автоматично освобождаване (АА), опция за ръчна отмяна на автоматичното освобождаване (MA)
 • Прост и бърз сух монтаж без строителен разтвор в масивни и леки преградни стени е възможен

Обща информация

Приложение

 • Клапа за контролиране на дима, със СЕ маркировка и Декларация за Експлоатационни Показатели, за топло и димоотвеждане с мехначини системи за отвеждане на дим
 • Може да се използва за осигуряване на пресен въздух (допълнително подаван въздух) в механичини системи за отвеждане на дим
 • Може да се използва в системи за диференциално налягане
 • Може да се използва за вентилация ако механичната система за отвеждане на дим е била сертифицирана (общ лиценз от строителния инспекторат) за използване в комибинирани системи
 • Интегриране в централната BMS с TROXNETCOM

Специални характеристики

 • Cmod за отвеждане на дим и вентилация в комбинирани системи, което позволява пневматично балансиране на дебита, тъй като лопатката на клапата може да заема междинни позиции
 • Съответства на изискванията на EN 12101-8
 • Тествани съгласно EN 1366-2 и 1366-10 за свойства на огнеустойчивост
 • Херметичност на затворена лопатка по EN 1751, клас 3 и херметичност на корпуса по EN 1751, клас C.
 • Ниско ниво на звукова мощност и диференциално налягане
 • Всяка посока на въздушния поток
 • Ръчно освобождаване е възможно също така използвайки TROXNETCOM
 • Интегриране в централния BMS със стандартни шини
 • Дългосрочно изпитване съгласно EN 1366-10, с 20000 цикъла ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНО за класификация Cmod


Класификация

EI 180/120/90 (vedw-hodw-i<->o) S 1500 Cmod HOT 400/30 MA multi


Номинални размери

 • Номинален размер B × H: (на стъпки от 5 мм): 200 × 200 до 1500 × 800


Обща дължина L:
 • L = 650 (или 750, за панел за достъп за инспекция на IC), до H = 380

L = 600 (IC възможен е панел за инспеционен достъп), H = 380 – H = 545

 • L = 800 (IC възможен е панел за инспеционен достъп), H = 550

Части и характеристики 

 • Ориентацията на монтажа е независим от посоката на въздушния поток
 • Ниво на налягането 3 (работно налягане -1500 до 500 Ра)
 • Автоматично (AA) или ръчно освобождаване (MA)
 • Клапа за контролиране на дима с венитлационна функция

Приставка 1 (поцинкована стомана)

 • Не се изисква въвеждане: Няма (стандартно)
 • 1-ви знак се отнася до работната страна, (0, A, B, F)
 • 2-ри знак се отнася до монтажната страна (0, A, B, F)

Всяка комбинация е възможна

 • 0 Страна без приставка
 • Плоска покриваща решетка: A Кримпвана телена мрежа 20 х 20
 • Плоска покриваща решетка: B Квадратна перфорирана метална пластина, 10 x 10
 • Свързваща подрамка, метал: F Свързваща подрамка, галванизирана стомана

Приставки 2

 • Задвижки отваряне/затваряне, 24 V AC/DC или 230 V AC захранващо напрежение
 • Мрежови модули за интегриране с мрежи AS-i
 • Мрежови модули за други стандартни системи от шини

Опционални продукти

TROXNETCOM

 • X-FANS управляващо устройство за отвеждания въздух и управление на отвеждания дим


TROX-X FANS вентилатори за изпускане на дим от X-FANS подвъзела

 • Вентилатор за отвеждане на дим за покривeн монтаж BVDAX / BVD
 • Вентилатор за отвеждане на дим за стенен монтаж BVW / BVAXN
 • Центробежен вентилатор за отвеждане на дим BVREH/BVRA
 • Димоотводни джет вентилатори BVGAX/BVGAXN

Всички вентилатори за отвеждане на дим се изпитват съгласно EN 12101-3, за F200/F300/F400 и F600, в зависимост от типа. CE маркировка и Декларация за експлоатационни показатели са осигурени


Регулиране на оборотите за вентилаторите за отвеждане на дим

Сертифициран честотен инверторен блок X-FANS control

 • Безопасно и точно регулиране на скоростта на вентилаторите за отвеждане на дим както в една зона, така и в многозоновите системи.

Конструктивни характеристики

 • Правоъгълна конструкция
 • Реверсивна задвижка отворено/затворено
 • Дистанционно управление със задвижващ механизъм
 • Подходяща за свързване на покриващи решетки или свързавщи подрамки

Материали и повърхности

 • Корпусът, ламелата на клапата и обшивката на задвижващия механизъм са изработени от калциев силикат
 • Месингови лагери
 • Носещи оси и задвижващ вал от неръждаема стомана

Стандарти и указания

 • Разпоредба за строителни продукти
 • EN 12101-8 Системи за управление на дим и топлина – Клапи за управление на дим
 • EN 1366-10 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации – Клапи за управление на дим
 • EN 1366-2 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации – Противопожарни клапи
 • EN13501-4 Класификация на строителни продукти и сградни елементи използвайки данни от изпитанията за огнеустойчивост
 • EN 1751 Вентилация на сгради – Вентилационни терминални устройства

Поддръжка

 • Клапите за контрол на дима трябва да работят през цялото време и трябва да се поддържат редовно, така че да отговарят на изискванията за експлоатационни характеристики.
 • Поддръжка е необходима на всеки 6 месеца
 • Трябва да бъде създаден отчет за поддръжката; документите трябва да се съхраняват за справка
 • Собственикът на системата за извличане на дим трябва да организира функционална проверка на клапата за контрол на дима на всеки шест месеца. Това трябва да се извърши, като се вземат предвид основните мерки за поддръжка съгласно EN 13306 във връзка с DIN 31051. Ако 2 поредни изпитания, 6 месеца едно след друго, са успешни, следващото изпитание може да се проведе след една година.
 • В зависимост от мястото на монтиране на клапите, може да се прилагат специфични за държавата наредби.
 • За подробности по поддръжката и инспекция се отнесете към ръководството за експлоатация и монтаж


Техническа информация

Функциониране, Технически данни, Бързо оразмеряване, Спецификация, Код за поръчка

 • ФУНКЦИОНИРАНЕ
 • ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
 • БЪРЗО ОРАЗМЕРЯВАНЕ
 • СПЕЦИФИКАЦИЯ
 • КОД ЗА ПОРЪЧКА
Клапа за управление на дим EK2-EU  EK2-EU_gc_03ai.png

① Корпус
② Лопатка на клапата
③ Ограничител на хода
④ Достъп за инспекция (опция)
⑤ Кожух на задвижващия механизъм
⑥ Задвижващ механизъм
⑦ Капак на корпуса на задвижващия механизъм (отворен)
⑧ Табела с технически данни


Клапите за управление на дим се използват в механични димоотвеждащи системи. Те се използват за отвеждане на димни газове и за осигуряване на допълнително подаване на въздух към едно или повече пожарни отделения. Клапите са изработени от калциеви силикатни панели и се отварят от облицован задвижващ механизъм; когато се открие дим, задействащият механизъм се задейства от сигнал или от датчик за дим или от пожароизвестителна система. Клапите за управление на дим имат две безопасни положения: отворено и затворено

В случай на пожароустойчиви клапи за управление на дим за няколко отделения, безопасното положение е "отворено" или "затворено", в зависимост от мястото на пожара и пътя на дима, който ще се отведе. Ако безопасното положение е "отворено", свободната зона трябва да се поддържа дори и в случай на пожар. Лопатката на EK2-EU се придвижва до определената безопасна позиция при получаване на автоматичен или ръчно задействан управляващ сигнал. Съгласно определената крива време-температура, EK2-EU може да се отвори или затвори напълно след 25 минути (MA, ръчно освобождаване). Клапите за управление на дим тип EK2-EU също са одобрени за модулиращи приложения (Cmod) - лопатката на клапата може да заеме всяко междинно положение, което позволява пневматично балансиране. Изисква се редовно техническо обслужване на клапата за управление на дим, за да се осигури нейната функционална надеждност

Номинални размери B x H200 × 200 мм – 1500 × 800 мм
Обхват на дебитаДо 12000 л/с или 43200 м³/ч
Обхват на диференциалното наляганеНиво на налягане 3: -1500 - 500 Pa
Работна температура-30 – 50 °C без температури под точката на росата
Скорост нагоре по течението*≤ 10 м/с при максимални размери

>10 – 15 м/с при по малки размери, до 43200 м³/ч
Херметичност на затворената лопатка на клапатаEN 1751, поне клас 3
Херметичност на корпусаEN 1751, Клас C
ЕО съответствиеЕС Регламент за строителни продукти № 305/2011

EN 12101-8 Системи за управление на дим и топлина – Клапи за управление на дим

EN 1366-10 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации – Клапи за управление на дим

EN 1366-2 Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации – Противопожарни клапи

EN13501-4 Класификация на строителни продукти и сградни елементи използвайки данни от изпитанията за огнеустойчивост

EN 1751 Вентилация на сгради – Вентилационни терминални устройства
Декларация за експлоатационни показателиDoP/EK2-EU/001

* Ако задействането (смяна на положението на лопатката на клапата, отдалечаване от крайното положение) е безопасно предотвратено дори при скорост преди клапата от над 10 м/с, всички размери до максималния размер могат да се използват със скорост преди клапата от 15 м/с
 • Типовете монтаж A, B и C водят до разлики в стойностите на загубите на налягане и трябва да се вземат предвид при оразмеряването.
 • Точните стойности, базирани на специфични за проекта данни, могат да бъдат определени с нашия софтуер за проектиране Easy Product Finder (EPF).
 • Ще намерите Easy Product Finder на нашия уеб сайт  


Пример за оразмеряване:

Оразмеряване на димоотвеждане (тип монтаж "C") въз основа на даден дебит и ограничен монтажен отвор

 • Дебит: qv ≥ 15000 м³/ч
 • Макс височина на отвора: H (монатжен отвор) = 1,2 м  
 • Изисква се инспекционен панел за достъп, стенни конектори и покриваща решетка в RAL 9022
 • Определяне на номиналната височина (H) EK2-EU: Отвор за стена (H = 1200 мм) - дебелина на корпуса (100 мм) - пролука по периметъра (отгоре 50 мм, отдолу 50 мм) = 1000 мм

Избор на продукт
EK2-EU-MA-IC/DE/1000 × 600 × 800/01/B24/P1-RAL 9022
Резултати

 • qv = 15120 м³/ч (дебит)
 • v = 7,0 м/с (скорост на въздушния поток въз основа на номиналния размер или напречното сечение преди клапата)
 • Δpt  = 55 Pa (обща загуба на налягане с покриваща решетка, тип монтаж "C")

 
Оразмеряване за осигуряване на допълнителен подаващ въздух (монтаж тип "B") от 15000 м³ въз основа на определена максимална скорост преди клапата от 3,5 м/с

 • Дебит: qv ≥ 15000 м³/ч
 • Скорост преди клапата: v ≤ 3,5 м/с
 • Изисква се инспекционен панел за достъп, стенни конектори и покриваща решетка в RAL 9022

Избор на продукт
EK2-EU-MA-IC/DE/1500 × 800 × 800/01/B24/P1-RAL 9022
Резултати

 • qv = 15120 м³/ч (дебит)
 • v = 3,5 м/с (скорост на въздушния поток въз основа на номиналния размер или напречното сечение преди клапата)
 • Δpt = 14 Pa (обща загуба на налягане с покриваща решетка, тип монтаж "В")

Тази спецификация описва общите свойства на продукта. Текстове за варианти могат да бъдат генерирани с нашата програма за проектиране Easy Product Finder

Правоъгълни или квадратни клапи за контрол на дим съгласно продуктов стандарт EN 12101-8, тествани съгласно EN 1366-10 и EN 1366-2, предназначени за използване в системи за отвеждане на дим. Клапите за контрол на дима се използват не само за изпускане на дим, топлина и продукти от горенето, но и за контролирано отстраняване на опасни и токсични газове за гасене на пожари.
EK2-EU клапи за управление на дим може да се използват в системи за създаване на надлягане и като клапи за понижаване на налягането в газовите пожарогасителни системи. Също така за извличане на димни газове и за осигуряване на допълнително подаван въздух за естественото или механично отвеждане на дим към едно или повече пожарни отделения и във всички изброени системи от същия тип, които трябва да изпълняват приложения за модулация.
EK2-EU може да се използва в комбинирани системи за отвеждане на дим, които са одобрени за контролирана вентилация. Пожароустойчивата клапа за управление на дим за множество отделения е подходяща за монтаж във и върху огнеупорни димоотводи или шахти за отвеждане на дим и в огнеупорни стандартни носещи конструкции. Контролира се със задвижки за отваряне / затваряне, които могат да се комбинират с управляващи модули, които са фабрично свързани и монтирани в топлоустойчивита обшивка на задвижващия механизъм.


Критерии за еквивалентност
EI 120/90 (vedw i↔o) S1000 Cmod HOT400/30 MA multi


Характерни особености
 • Cmod за отвеждане на дим и вентилационна функция в комбинирани системи и по този начин пневматично балансиране на дебита чрез избор на междинни позиции
 • Съответства на изискванията на EN 12101-8
 • Тествани съгласно EN 1366-2 и 1366-10 за свойства на огнеустойчивост
 • Херметичност на затворена лопатка за изтичане на въздух съгласно EN 1751, клас 3 и херметичност за изтичане на въздух от корпуса съгласно EN 1751, клас С
 • Ниско ниво на звукова мощност и диференциално налягане
 • Всяка посока на въздушния поток
 • Ръчно освобождаване е възможно също така използвайки TROXNETCOM
 • Интегриране в централния BMS със стандартни шини
 • Дългосрочно изпитване съгласно EN 1366-10, с 20000 цикъла ОТВОРЕНО/ЗАТВОРЕНОМатериали и повърхности

 • Корпусът, ламелата на клапата и обшивката на задвижващия механизъм са изработени от калциев силикат
 • Месингови лагери
 • Носещи оси и задвижващ вал от неръждаема стомана
EK2-EUMAICC1 / DE / 1500 × 800 × 800 / 03 / A0 / B24A / P1
||||||||||
12345678910

1 Тип
EK2-EU
Клапа за управление на дим с една лопатка, съгласно EN 12101-8

2 Конструкция
Обшивка:
МА Конструкция с обшивка  

3 Панел за инспекционен достъп
Не се изисква въвеждане: Няма (стандартно)

IC С два инспекционни панела за достъп, в зависимост от дължината на корпуса

4 Покритие
Не се изисква въвеждане: Няма (стандартно)
C1 Импрегнация Promat SR върху повърхности от калциев силикат


5 Страна на местоназначение

DE
Germany
CH
Швейцария
AT
Австрия
NL
Нидерландияи други 
и други

6 Номинален размер B x H x обща дължина L [мм] 
Номинален размер B × H: (на стъпки от 5 мм)
от 200 × 2001500 × 800Обща дължина L:L = 650 (или 750, за конструкция IC с инспекционен панел за достъп), до H = 380
L = 600 (IC възможен е панел за инспеционен достъп) H = 385 до H = 545
L = 800  (IC наличен инспекционен панел за достъп) от H = 550 


7 Принадлежности

01
Фиксиращи пластини (количеството зависи от B x H)

02 Фибро хартия (2 високотемпературни изолационни ленти всяка, за размери B и Н)
03 Фиксиращ фиксатор и фибро хартия 


8 Приставки 1
(галванизирана стомана)
Не се изисква въвеждане: Няма (стандартно)
Първият знак означава работна страна (0, A, B, F)

Вторият знак означава монтажна страна (0, A, B, F)
Възможни са комбинации
0
страна без приставка
Плоска покриваща решетка:
A Кримпвана телена мрежа 20 х 20
B Квадратна перфорирана метална пластина, 10 x 10
Свързваща подрамка, метал:
F Свързваща подрамка, галванизирана стомана  


9 Приставки 2

Белимо задвижващи механизми

24 V AC/DC:
B24 BE 24-12-ST TR; BEE 24-ST TR, BEN 24-ST TR
230 V AC:
B230 BE 230-12 TR; BEE 230 TR, BEN 230 TR


Задвижващ механизъм + разширение: предварително снабдени с обшивки 1 + 2:

B24  BE 24-12-ST TR; BEE 24-ST TR, BEN 24-ST TR
B230X  BE 230-12 TR; BEE 230 TR, BEN 230 TR


Вентилационна функция Cmod1: Непрекъснато регулиращ задвижващ механизъм или спомагателен превключвател:

24 V AC / DC: с работен обхват DC 2 ... 10 V, функция Cmod1
B24SR BEE 24 SR TR, BEN 24 SR TR (не при 40 Nm)
24 V AC/DC: със спомагателен превключвател за функция Cmod1 
B24M BE 24-12-ST TR (24 V AC/DC) (само при 40 Nm)
230 V AC: със спомагателен превключвател за функция Cmod1 
B230M BE 230-12 TR (230 V AC) (само при 40 Nm)


Комбинации от задвижващ механизъм и управляващ модул

Модул за сигнализация, TROXNETCOM:

B24A BE24 + AS-EM/EK, 30 V DC (AS-i)2
B24AS BE24 + AS-EM/SIL2, 30 V DC (AS-i)2
B24AM BE24 + AS-EM/M, 30 V DC (AS-i)2, за функция Cmod1


Други комуникационни модули:

Belimo: Комуникационен и захранващ блок
B24BKNE BE24 + BKNE230-24 
BV-Control: Комуникационен и захранващ блок със SLC® технология:
B24C  BE24 + BC24 G2
Agnosys: BRM-10-F модул за ППК и клапа за контрол на дима
B24D BE24 + BRM-10-F-ST
B230D BE230 + BRM-10-F


Функция Сmod залопатка на клапата в междинно положение

Системата AS-i се основава на индустриалния стандарт AS-Interface технология 


10 Повърхност
(Приставки 1)
Не се изисква въвеждане: Няма (стандартно)
P1
Прахово покритие, определете цвят по RAL Classic

PS Прахово покритие, цвят DB ...
Ниво на блясък:
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
Всички други RAL цветове 70 %
 
Пример за поръчка: EK2-EU/MA-IC-C1 /DE/1500x800×800/03 /A0/B24/P1-RAL9010-50%
1ТипEK2-EUКлапа за управление на дим с една лопатка
2КонструкцияМАКонструкция с обшивка
3ПокритиеC1Калциево-силикатни повърхности с импрегниране на Promat SR
4Страна на местоназначениеDEGermany
5Номинален размер1500 × 800 × 800B = 1500, H = 800, L = 800 [мм]
6Принадлежности03Обем на доставка, включващ фиксиращи пластини и фибро хартия
7Приставка 1A0Работна страна: Плоска покриваща решетка с телена мрежа, 20 х 20
8Приставка 2B24В зависимост от номиналния размер, предварително избран 24 V задвижващ механизъм
9Повърхности на решеткатаP1-RAL9010 50 %Покриваща решетка с прахово покритие, RAL 9010, чисто бяла

Размери, Подробности за продукта

 • РАЗМЕРИ
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

[1] Работна страна[
2] Монтажна страна* За размер L корпусът на задвижващия механизъм / модул се предлага в две конструкции, в зависимост от необходимото задвижване. За 15 Nm и 25 Nm (малък), за 40 Nm (голям).
① EK2-EU
② Свързваща подрамка (по избор)ВНИМАНИЕ: Номиналният размер на свързващата подрамка винаги е B + 20 мм и Н + 20 мм (разстояние от 10 мм до отворения ръб на лопатката на клапата от всяка страна)Монтаж и пускане в експлоатация

 • Монтаж в стени от бетон или стени на шахта от зидария
 • Монтаж в леки преградни стени 
 • Монтаж във или върху тествани, огнеустойчиви хоризонтални или вертикални въздуховоди за отвеждане на дим
 • Монтаж в пожароустойчиви REI 90 или EI 90 стени
 • За димоотводни въздуховоди от калциев силикат с дебелина на стената от 35 мм
 • За въздуховоди от листова стомана за отвеждане на дим
 • След монтажа клапата трябва да остане достъпна за проверка, почистване и ремонт
 • Свързаните въздуховоди за димните екстракти трябва да имат достъп за проверка
 • Механичните системи за екстракция на дима изискват захранването да се поддържа дори при пожар

 

Забележка:
 Димоотводните клапи трябва да бъдат монтирани, свързани и свързани съгласно ръководството за експлоатация и монтаж.


КОМБИНАЦИЯ НА СНИМКАТА

 • КОМБИНАЦИЯ НА СНИМКАТА
 • КОМБИНАЦИИ НА ЦЯЛ ЕКРАН, КОМБИНАЦИИ НА ПОЛОВИН ЕКРАН

Приставки 1

F, A, B, Q - свързващи подрамки и покриващи решетки


Приложение
 • Свързваща подрамка (F) е необходима за въздуховоди от стоманени листове за отвеждане на дим
  ВНИМАНИЕ: Номиналният размер на свързващата подрамка винаги е B + 20 мм (разстояние от 10 мм до отворения ръб на лопатката на клапата от всяка страна).
 • Покриващите решетки са прикрепени към клапата или към края на въздуховодите; това приложение е одобрено въз основа на изпитване на пожар по EN 1366-10
 • Светлото сечение на покриващата решетка е прибл. 80% за навита телена мрежа (A) и прибл. 70% за перфорирани метални пластини
 • Свързващите подрамки и покриващите решетки са фабрично монтирани към клапите
 • Свързващите подрамки и покриващи решетки може да се поръчат отделно

 

Материали и повърхности

 • F: Свързващата подрамка е направена от поцинкована листова стомана

 

Покриващи решетки

 • A: Кримпвана телена мрежа от поцинкована стомана
 • B: Перфорирана метална плоча от поцинкована ламарина
 • Q: Перфорирана метална плоча, огъната, направена от поцинкована стомана

 

Повърхностно покритие на приставките

 • Не се изисква въвеждане: Няма (стандартно)
 • P1 Прахово покритие, определете цвят по RAL CLASSIC
 • PS Прахово покритие, цвят DB ...

 

Ниво на блясък

 • RAL 9010 50 %
 • RAL 9006 30 %
 • Всички други RAL цветове 70 %

Приставки 2

Приложение

 • Задвижващи механизми Отворено/Затворено за отваряне и затваряне на клапи за контрол на дим, с автоматично (AA) или ръчно освобождаване (MA).
 • С интегрални крайни изключватели за заснемане на крайните позиции
 • Отмяна управление до 25 минути
 • Температура на околната среда за нормална работа: -30 до 50 ° C, до 95% влажност, без температури под точката на росата, без кондензация (EN 60730-1)
 • Два интегрални крайни изключвателя с контактии без напрежение могат да показват позицията на ламелите на клапата (ОТВОРЕНО и ЗАТВОРЕНО)
 • Свързващите кабели на задвижването 24 V са снабдени със щепсели, които осигуряват бърза и лесна връзка с TROX AS-i шина система
 • Свързващият кабел на задвижващия механизъм с напрежение 230 V е снабден с кабелни крайни съединители

 

Варианти

B24

 • 24 V AC/DC захранващо напрежение
 • BEN24-ST TR: Въртящ момент 15 Nm
 • BEE24-ST TR: Въртящ момент 20 Nm
 • BE24-12-ST: Въртящ момент 40 Nm
   

B230

 • Захранващо напрежение 230 V АС
 • BEN230 TR: Въртящ момент 15 Nm
 • BEE230 TR: Въртящ момент 25 Nm
 • BE230-12 TR: Въртящ момент 40 Nm
   

B24-SR

 • BEN24-SR: Въртящ момент 15 Nm
 • BEE24-SR: Въртящ момент 25 Nm
   

Въртящият момент, необходим за работата на клапата за дим, зависи от размера, поради което типът на изпълнителния механизъм не може да бъде избран свободно.

 

Информация за монтажа

 • Захранването на електрическия свързващ кабел през кожуха на задвижващия механизъм изисква пробит отвор с точен размер (Ø макс. + 1 мм)
 • Необходим е затягащ държач за проводник.
 • За подробности по поддръжката и инспекция, се отнесете към ръководството за експлоатация и монтаж.

,

Задвижващите механизми на EK2-EU са проектирани според размера в зависимост от въртящия момент и опцията за поръчка (подробности за кода на поръчката). Таблицата на въртящия момент може да се използва за определяне на правилния задвижващ механизъм. За междинни размери изберете следващия по-голям размер.


,


Примери за окабеляване, технически данни

Пример за окабеляване 24V AC / DC

Задвижващ механизъмBEN24-STBEE24-STBE24-ST
Захранващо напрежение (AC)AC 19,2 – 28,8 V, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (DC)DC 21.6 – 28.8 V, 50/60 Hz

Консумация на енергия - при работа

3 W2,5 W

12 W

Консумация на енергия - при празен ход

0,1 W

0,5 W

Рейтинг на мощността за оразмеряване на кабела

Imax. 8,2 A при 5 мс
Въртящ момент15 Нм25 Нм

40 Нм

Време за изпълнение за 90°

< 30 сек

контакти на крайните изключватели

2 × EPU
Превключващ ток1 mA – 3 A (0,5 A индуктивен), AC 250 V1 mA – 6 A (0,5 A индуктивен), AC 250 V
Краен изключвател - отворен
Краен изключвател - затворен80°87°
Свързващ кабел – задвижващ механизъмКабел 1 м, 3 x 0,75 мм², без халоген

Свързващ кабел - крайни изключватели

Кабел 1 м, 6 x 0,75 мм², без халоген
Клас на безопасност по IECIII безопасно свръхниско напрежение (SELV)
Ниво на защита

IP 54

ЕО съответствиеCE съгласно 2014/30/EU

Директива за ниско напрежение CE съгласно 2014/35 / EU
Работна температура-30 до 55 °C
Тегло0,9 кг1,1 кг

2,7 кг

Пример за окабеляване 230 V AC

Задвижващ механизъмBEN230 TRBEE230 TRBE230 TR
Захранващо напрежение (AC)AC 198 – 264 V, 50/60 Hz

Консумация на енергия - при работа

4 W3,5 W

8 W

Консумация на енергия - при празен ход

0,4 W0,5 W

Рейтинг на мощността за оразмеряване на кабела

Imax. 4 A при 5 мсImax. 7,9 A при 5 мс
Въртящ момент15 Нм25 Нм

40 Нм

Време за изпълнение за 90°

< 30 сек

контакти на крайните изключватели

2 × EPU
Превключващ ток1 mA – 3 A (0,5 A индуктивен), AC 250 V1 mA – 6 A (0,5 A индуктивен), AC 250 V
Краен изключвател - отворен
Краен изключвател - затворен80°87°
Свързващ кабел – задвижващ механизъмКабел 1 м, 3 x 0,75 мм², без халоген

Свързващ кабел - крайни изключватели

Кабел 1 м, 6 x 0,75 мм², без халоген
Клас на безопасност по IECII подсилена изолация
Ниво на защита

IP 54

ЕО съответствиеCE съгласно 2014/30/EU

Директива за ниско напрежение CE съгласно 2014/35 / EU
Работна температура-30 до 55 °C-30 до 50 °C
Тегло0,9 кг1,1 кг

2,7 кг

Пример за окабеляване 24 V AC/DC

Задвижващ механизъмBEN24-SRBEE24-SR
Захранващо напрежение (AC)AC 19,2 – 28,8 V, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (DC)DC 21.6 – 28.8 V, 50/60 Hz

Консумация на енергия - при работа

3 W

Консумация на енергия - при празен ход

0,3 W

Рейтинг на мощността за оразмеряване на кабела

Imax. 8,2 A при 5 мс
Въртящ момент15 Нм25 Нм
Време за изпълнение за 90°

< 30 сек

контакти на крайните изключватели

2 × EPU
Превключващ ток1 mA – 3 A (0,5 A индуктивен), AC 250 V
Краен изключвател - отворен
Краен изключвател - затворен80°
Свързващ кабел – задвижващ механизъмКабел 1 м, 4 x 0,75 мм², без халоген

Свързващ кабел - крайни изключватели

Кабел 1 м, 6 x 0,75 мм², без халоген
Клас на безопасност по IECIII безопасно свръхниско напрежение (SELV)
Ниво на защита

IP 54

ЕО съответствиеCE съгласно 2014/30/EU

Директива за ниско напрежение CE съгласно 2014/35 / EU
Работна температура-30 до 55 °C
Тегло1,1 кг0,9 кг

,

Интерфейси към системи от по-високо ниво


Системите за защита от пожар и дим TROX имат стандартизирани интерфейси за централни системи за управление на сгради. В най-простия случай интерфейсът се състои от дискретни сигнални контакти, които свързват променливите входове и изходи на системите TROX и други компоненти на сградата.

Управляващи и комуникационни модули за клапи за контрол на дим


ТипB24AB24ASB24BKNEB24CB230DB24DB24AM
Тип

AS-EM/EK

AS-EM/SIL2

BKNE230-24BC24BRM-10-FBRM-10-F-STASEM/M
EK-EU

×

×

×

×

×

×

×

EK-JZ

×

×

×

×

×

×

×


Забележка:
Задвижванията и комуникационните модули са фабрично тествани заедно; трябва да се използват само тествани комбинации.


B24A – AS-EM/EK


Приложение

 • Модул за управлението на клапи за контрол на дима
 • Откриване на крайните положения на ламелите на клапата ЗАТВОРЕНО и ОТВОРЕНО
 • Задвижващите механизми могат да бъдат стартирани дори без комуникация с контролера
 • Светодиоди за ОТВОРЕНО и ЗАТВОРЕНО положения; следене за грешки във времето на изпълнение
 • Вграден подчинен AS-интерфейс
 • Следене на приемането на сигнала
 • Главният може да бъде използван за следене на времето на работа на задвижващия механизъм на лопатката на клапата
 • Захранващо напрежение за модула и 24 V DC задвижка използвайки AS-Интерфейс (2-жично управление)
 • Връзка тип щепсел за задвижванията Belimo (фабрично монтирани и окабелени)


Употреба

B24A – Монтирано на клапата за управление на дим

Описание

AS-EM/EK

Електрически дизайн

4 входа/3 изхода

Изходна функция

PNP транзистор

Захранващо напрежение

26.5 – 31.6 V DC

Консумация на ток, включително задвижващия механизъм

450 mA

Входове

Превключване

DC PNP

Захранващо напрежение на датчика

AS-i

Диапазон на напрежението

18 – 30 V AC

Със защита от късо съединение

Да

Ниво на превключване - висок сигнал 1

10

Входящ ток високо / ниско

> 7 мA/< 2 мA

Входяща характеристика

IEC 61131-2 Tип 2

Изходи, PNP

Галванично изолирани

Не

Макс. токов товар на всеки пуск

400 мA на всеки пуск/400 общо (от AS-i)

Изходи, реле

Галванично изолирани

Да

Максимално напрежение

32 V

Макс. токов товар

500 mA

Околна температура

-5 до 75 °C

Ниво на защита, IEC клас на защита

IP 42

AS-i профил

S-7.A.E

I/O конфигуриране

7 Hex

ID код

7 Hex

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


B24AS – AS-EM/SIL2


Приложение

 • Модул за управлението на клапи за контрол на дима
 • Откриване на крайните положения на ламелите на клапата ЗАТВОРЕНО и ОТВОРЕНО
 • Одобрен до SIL2 според IEC/EN 61508
 • Вграден подчинен AS-интерфейс
 • Следене на приемането на сигнала
 • Главният може да бъде използван за следене на времето на работа на задвижващия механизъм на лопатката на клапата
 • Свързване с клеми
 • Захранващо напрежение за модула и 24 V DC задвижка използвайки AS-Интерфейс (2-жично управление)
 • Връзка тип щепсел за задвижванията Belimo (фабрично монтирани и окабелени)


Употреба

B24AS – Монтирано на клапата за управление на дим

Описание

AS-EM/SIL2

Захранващо напрежение

26.5 – 31.6 V DC

Консумация на ток

< 400 mA от AS-i

Макс. токов товар на всеки пуск

340 mA

Макс. токов товар на модул

340 mA

Статус LED

AS-i мощност

1 х зелен

ПерифернаГрешка

1 × червено, мигащо

КомуникационнаГрешка

1 × червено, статично

Изходящата мощност Q0

1 × жълто (DO0)

Изходящата мощност Q1

1 × жълто (DO1)

Входящ статус LED SI-1

1 × жълто

Входящ статус LED SI-2

1 × жълто

Входящ статус DI0

1 × жълто (DI0)

Входящ статус DI1

1 × жълто (DI1)

Входящ статус DI2

1 × жълто (DI2)

Бинарни входове

2 изхода с транзистор (типично 24 V DC от AS-i, обхват напрежение 18 – 30 V)

Работна температура

-20 до 70 °C

Температура на съхранение

-20 до 75 °C

Ниво на защита, IEC клас на защита

IP 54

Материал на корпуса

Пластмаса

AS-i профил

S-7.B.E (Безопасност при Работа) и S7.A.E (модул на мотора)

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3


B24AM – AS-EM/M


Приложение

 • Модул за управлението на клапи за контрол на дима със СmodФункция:
 • Улавяне на крайните положения на лопатката на клапата (ЗАТВОРЕНО и ОТВОРЕНО)
 • Времево контролиран избор на 8 междинни позиции на ламелата на клапата (ъгъл на отваряне между 20% - 70%)  
 • Задвижващите механизми могат да бъдат стартирани дори без комуникация с контролера
 • Аварийното положение може да бъде зададено (ОТВОРЕНО или ЗАТВОРЕНО)
 • Светодиоди за ОТВОРЕНО и ЗАТВОРЕНО положения; следене за грешки във времето на изпълнение
 • Вграден подчинен AS-интерфейс
 • Следене на приемането на сигнала
 • Главният може да бъде използван за следене на времето на работа на задвижващия механизъм на лопатката на клапата 
 • Източник на напрежение за модула и 24 V DC задвижки използвайки AS-интерфейс (Двупроводно управление)
 • Щепселен конектор за задвижващи механизми Belimo


Употреба

B24AМ – Монтирано на клапата за управление на дим

ОписаниеASEM/M

Електрически дизайн

4 входа/3 изхода

Изходна функция

PNP транзистор

Захранващо напрежение

26.5 – 31.6 V DC

Консумация на ток, включително задвижващия механизъм

450 mA

Входове

Превключване

DC PNP

Захранващо напрежение на датчика

AS-i

Диапазон на напрежението

18 – 30 V AC

Със защита от късо съединение

Да

Ниво на превключване - висок сигнал 1

10

Входящ ток високо / ниско

> 7 мA/< 2 мA

Входяща характеристика

IEC 61131-2 Tип 2

Изходи, PNP

Галванично изолирани

Не

Макс. токов товар на всеки пуск

400 мA на всеки пуск/400 общо (от AS-i)

Изходи, реле

Галванично изолирани

Да

Максимално напрежение

32 V

Макс. токов товар

500 mA

Околна температура

-5 до 75 °C

Ниво на защита, IEC клас на защита

IP 42

AS-i профил

S-7.A.E

I/O конфигуриране

7 Hex

ID код

7 Hex

EMC

EN 61000-6-2; EN 61000-6-3B24BKNE – Комуникационен модул


Приложение

 • Комуникационен и захранващ блок за задвижки 24 V в приложения за изсмукване на дим, светодиоди за състоянието, задържане на входния сигнал за управление на клапата за дим, връзка 230 V AC, кабел 1 м, без халогени


Употреба

B24BKNE – BKNE230-24 комуникационен модул

ОписаниеBKNE230-24

Номинално напрежение

230 V~ 50/60 Hz

Функционален обхват

198 – 264 V AC

Мощност

19 VA (включителнто задвижка)

Консумация на енергия

10 W (включителнто задвижка)

Дължина / напречно сечение

На задвижването = 1 м, 3 (6 *) х 0,75 мм² (без халогени)

Клас на безопасност по IEC

II (защитна изолация)

Околна температура

-30 до 50 °C

Температура на съхранение

-40 до 80 °C

Ниво на защита

IP 54

ЕО съответствие

EMC съгласно 89/336/EEC, 73/23/EEC

Режим на действие

Тип 1 (EN60730-1)

Клас на софтуер

A (EN60730-1)

Поддръжка

Не се нуждае от поддръжка

Тегло

680 гр


B24C – Комуникационен модул


Приложение

 • SLC (клетка на едно ниво) технология
 • Модулът BC 24 се използва за управление на задвижките на клапите
 • Захранване и комуникация са внедрени със сменяем двужилен кабел, система SLC24-16B.
 • Термоелектрическият механизъм за освобождаване и детектор за дим могат да бъдат свързани без необходимостта от допълнителни устройства


Употреба

B24С - BC24-G2 комуникационен модул от BV-Control AG

ОписаниеB24C

Номинално напрежение

От SLC® модул за управление

Консумация на енергия

1 W

Свързвания

Щепселни връзки, винтови клеми

Електрическо захранване на клапата

24 V

Околна температура

-20 до 50 °C

Температура на съхранение

-20 до 80 °C

Влажност

95% относителна влажност, без кондензация

Тегло

255 гр

B × H × T

114 × 153 × 54 мм

Макс. импулсно напрежение

2.5 kV (EN60730-1)


B24D, B230D - Комуникационен модул


Приложение

 • Система AGNOSYS
 • BRM-F-ST модул се използва за мониторингът и управлението на клапи за контрол на дим 
 • В топологията на пръстена могат да се свържат до 126 модула


Употреба

B24D – AGNOSYS BRM10FST комуникационен модул
B230D – AGNOSYS BRM10F комуникационен модул


ОписаниеB24D/B230D

Номинално напрежение

18 – 32 V DC (типично 24 V)

Свързвания

Щепселни връзки, винтови клеми

Електрическо захранване на клапата

24/230 V AC 24 V DC

Околна температура

0 до 45 °C

Влажност

90 % относителна влажност, без кондензация

Тегло

510 гр

B × H × T

158 × 180 × 65 мм

Изтегляния

информация за продукт

сертификати

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Споделете страницата

Препоръчайте тази страница

Препоръчайте тази страница чрез изпращане на линк по имейл.

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

Споделете страницата

Благодарим Ви за Вашата препоръка!

Вашата препоръка е била изпратена и трябва да пристигне в кратък срок.

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

За контакти

Ние сме тук за Вас

Моля, уточнете съобщението си и типа на искането
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65

Attachment (max. 10MB)

Полетата маркирани със (*), са задължителни полета.

За контакти

Благодарим Ви за Вашето съобщение!

Вашето съобщение е изпратено и ще бъде обработено в кратък срок.
Нашият отдел за Обслужване-Искания ще се свърже с Вас възможно най-скоро.
За общи въпроси относно продукти или услуги можете да се свържете също с:
Тел.: +359 2 981 25 74 | Факс: +359 2 986 20 65